Thumb_geld_0_1000px

Exploitatiekosten gemeentelijk vastgoed gestegen

5 juli 2013

2 minuten

Nieuws De exploitatiekosten van gemeentelijk vastgoed zijn vorig jaar gestegen van € 23 tot € 24 per m², terwijl deze in de twee voorgaande jaren dalende waren. Dat blijkt uit de IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed over 2012. De exploitatiekosten van de 18 deelnemende gemeenten zijn vergelijkbaar met beleggers en woningcorporaties wat betreft maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed.

In eerdere jaren bleken de exploitatiekosten voor gemeenten duidelijk hoger dan bij vastgoedbeleggers en woningcorporaties. Tevens is duidelijk dat de inkomsten op maatschappelijk vastgoed stijgen per vierkante meter, gemiddeld van € 57 naar € 68 per m². Ondanks de stijging van inkomsten en relatief kleinere stijging van de exploitatiekosten blijven de netto-opbrengsten een negatief saldo vertonen. Dit wordt met name verklaard door de stijgende kapitaallasten, die zijn toegenomen door de toegenomen boekwaarde.

De deelnemende 18 gemeenten hebben afgelopen jaar € 363 mln geïnvesteerd in hun vastgoed dat een WOZ-waarde van € 4,8 mrd heeft. Het merendeel van deze investeringen (€ 112 mln) heeft betrekking op onderwijsgebouwen, die met 33% het grootste aandeel in de benchmark voor hun rekening nemen.

De boekwaarde van het gemeentelijk vastgoed nam in 2012 toe tot € 614 per m², in 2011 bedroeg dit nog € 530. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van vastgoed met een lage boekwaarde per m² en de aanzienlijke investeringen in 2012 binnen de benchmark. De ontwikkeling van de boekwaarde lijkt hierbij tegenstrijdig met de ontwikkeling van de marktwaarde van het vastgoed. De gemiddelde WOZ-waarde van het gemeentelijk vastgoed bedraagt € 945 per m² en is daarmee hoger dan de boekwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de WOZ-waarde is wel kleiner geworden in 2012.

Nadat in 2011 een daling van de financiële leegstand te zien was, is deze in 2012 toegenomen van 2% naar 4% met wellicht nog enige verborgen leegstand. De 4% is zeker beperkt te noemen ten opzichte van vastgoedbeleggers.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023