Thumb_geld_0_1000px

Exploitatiekosten gemeentelijk vastgoed gestegen

5 juli 2013

2 minuten

Nieuws De exploitatiekosten van gemeentelijk vastgoed zijn vorig jaar gestegen van € 23 tot € 24 per m², terwijl deze in de twee voorgaande jaren dalende waren. Dat blijkt uit de IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed over 2012. De exploitatiekosten van de 18 deelnemende gemeenten zijn vergelijkbaar met beleggers en woningcorporaties wat betreft maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed.

In eerdere jaren bleken de exploitatiekosten voor gemeenten duidelijk hoger dan bij vastgoedbeleggers en woningcorporaties. Tevens is duidelijk dat de inkomsten op maatschappelijk vastgoed stijgen per vierkante meter, gemiddeld van € 57 naar € 68 per m². Ondanks de stijging van inkomsten en relatief kleinere stijging van de exploitatiekosten blijven de netto-opbrengsten een negatief saldo vertonen. Dit wordt met name verklaard door de stijgende kapitaallasten, die zijn toegenomen door de toegenomen boekwaarde.

De deelnemende 18 gemeenten hebben afgelopen jaar € 363 mln geïnvesteerd in hun vastgoed dat een WOZ-waarde van € 4,8 mrd heeft. Het merendeel van deze investeringen (€ 112 mln) heeft betrekking op onderwijsgebouwen, die met 33% het grootste aandeel in de benchmark voor hun rekening nemen.

De boekwaarde van het gemeentelijk vastgoed nam in 2012 toe tot € 614 per m², in 2011 bedroeg dit nog € 530. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van vastgoed met een lage boekwaarde per m² en de aanzienlijke investeringen in 2012 binnen de benchmark. De ontwikkeling van de boekwaarde lijkt hierbij tegenstrijdig met de ontwikkeling van de marktwaarde van het vastgoed. De gemiddelde WOZ-waarde van het gemeentelijk vastgoed bedraagt € 945 per m² en is daarmee hoger dan de boekwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de WOZ-waarde is wel kleiner geworden in 2012.

Nadat in 2011 een daling van de financiële leegstand te zien was, is deze in 2012 toegenomen van 2% naar 4% met wellicht nog enige verborgen leegstand. De 4% is zeker beperkt te noemen ten opzichte van vastgoedbeleggers.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023