Thumb_geld_0_1000px

Exploitatiekosten gemeentelijk vastgoed gestegen

5 juli 2013

2 minuten

Nieuws
De exploitatiekosten van gemeentelijk vastgoed zijn vorig jaar gestegen van € 23 tot € 24 per m², terwijl deze in de twee voorgaande jaren dalende waren. Dat blijkt uit de IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed over 2012. De exploitatiekosten van de 18 deelnemende gemeenten zijn vergelijkbaar met beleggers en woningcorporaties wat betreft maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed.

In eerdere jaren bleken de exploitatiekosten voor gemeenten duidelijk hoger dan bij vastgoedbeleggers en woningcorporaties. Tevens is duidelijk dat de inkomsten op maatschappelijk vastgoed stijgen per vierkante meter, gemiddeld van € 57 naar € 68 per m². Ondanks de stijging van inkomsten en relatief kleinere stijging van de exploitatiekosten blijven de netto-opbrengsten een negatief saldo vertonen. Dit wordt met name verklaard door de stijgende kapitaallasten, die zijn toegenomen door de toegenomen boekwaarde.

De deelnemende 18 gemeenten hebben afgelopen jaar € 363 mln geïnvesteerd in hun vastgoed dat een WOZ-waarde van € 4,8 mrd heeft. Het merendeel van deze investeringen (€ 112 mln) heeft betrekking op onderwijsgebouwen, die met 33% het grootste aandeel in de benchmark voor hun rekening nemen.

De boekwaarde van het gemeentelijk vastgoed nam in 2012 toe tot € 614 per m², in 2011 bedroeg dit nog € 530. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van vastgoed met een lage boekwaarde per m² en de aanzienlijke investeringen in 2012 binnen de benchmark. De ontwikkeling van de boekwaarde lijkt hierbij tegenstrijdig met de ontwikkeling van de marktwaarde van het vastgoed. De gemiddelde WOZ-waarde van het gemeentelijk vastgoed bedraagt € 945 per m² en is daarmee hoger dan de boekwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de WOZ-waarde is wel kleiner geworden in 2012.

Nadat in 2011 een daling van de financiële leegstand te zien was, is deze in 2012 toegenomen van 2% naar 4% met wellicht nog enige verborgen leegstand. De 4% is zeker beperkt te noemen ten opzichte van vastgoedbeleggers.

Zie ook:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022