Thumb_geld_0_1000px

Exploitatiekosten gemeentelijk vastgoed gestegen

5 juli 2013

2 minuten

Nieuws De exploitatiekosten van gemeentelijk vastgoed zijn vorig jaar gestegen van € 23 tot € 24 per m², terwijl deze in de twee voorgaande jaren dalende waren. Dat blijkt uit de IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed over 2012. De exploitatiekosten van de 18 deelnemende gemeenten zijn vergelijkbaar met beleggers en woningcorporaties wat betreft maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed.

In eerdere jaren bleken de exploitatiekosten voor gemeenten duidelijk hoger dan bij vastgoedbeleggers en woningcorporaties. Tevens is duidelijk dat de inkomsten op maatschappelijk vastgoed stijgen per vierkante meter, gemiddeld van € 57 naar € 68 per m². Ondanks de stijging van inkomsten en relatief kleinere stijging van de exploitatiekosten blijven de netto-opbrengsten een negatief saldo vertonen. Dit wordt met name verklaard door de stijgende kapitaallasten, die zijn toegenomen door de toegenomen boekwaarde.

De deelnemende 18 gemeenten hebben afgelopen jaar € 363 mln geïnvesteerd in hun vastgoed dat een WOZ-waarde van € 4,8 mrd heeft. Het merendeel van deze investeringen (€ 112 mln) heeft betrekking op onderwijsgebouwen, die met 33% het grootste aandeel in de benchmark voor hun rekening nemen.

De boekwaarde van het gemeentelijk vastgoed nam in 2012 toe tot € 614 per m², in 2011 bedroeg dit nog € 530. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van vastgoed met een lage boekwaarde per m² en de aanzienlijke investeringen in 2012 binnen de benchmark. De ontwikkeling van de boekwaarde lijkt hierbij tegenstrijdig met de ontwikkeling van de marktwaarde van het vastgoed. De gemiddelde WOZ-waarde van het gemeentelijk vastgoed bedraagt € 945 per m² en is daarmee hoger dan de boekwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de WOZ-waarde is wel kleiner geworden in 2012.

Nadat in 2011 een daling van de financiële leegstand te zien was, is deze in 2012 toegenomen van 2% naar 4% met wellicht nog enige verborgen leegstand. De 4% is zeker beperkt te noemen ten opzichte van vastgoedbeleggers.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024