platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Film werkt bij herstructureringsproces Vreewijk

Film werkt bij herstructureringsproces Vreewijk

27 okt 2014 - Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk is al bijna honderd jaar oud en staat aan de vooravond van een ingrijpende herstructurering. Stapje voor stapje komen woningcorporatie, gemeente en wijkbewoners tot een gezamenlijk plan voor verbetering en vernieuwing van de wijk. Het Portaal en BuroB volgen dit proces met de camera voor en achter de schermen, houden interviews met de betrokken partijen en dragen ervaringen en leringen vanuit vergelijkbare projecten aan. Elke twee á drie maanden wordt een korte film gemaakt waarin steeds een mijlpaal, kwestie of thema centraal staat.

Eind 2007 kondigden de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de sloop aan van 1300 woningen in het Rotterdamse Vreewijk. Dit besluit stuitte op veel verzet, negativiteit en wantrouwen bij de bewoners van het bijzondere tuindorp. Het Portaal en BuroB stelden Havensteder voor om het proces van plan- en besluitvorming door middel van film te ondersteunen om daarmee de transparantie in het proces en de dialoog tussen partijen te versterken.

Films actief besproken

Het Portaal en BuroB maken iedere twee á drie maanden een korte film over het proces rond de vernieuwing van de wijk. Ze laten zien hoe de betrokken partijen samenwerken aan een nieuwe toekomst voor Vreewijk, welke hindernissen zij moeten nemen en welke resultaten er worden geboekt. In iedere film staat er een mijlpaal, thema of nieuwe kwestie centraal. Ondertussen zijn er ruim 30 openbare films opgeleverd die actief worden besproken en geëvalueerd door de betrokken partijen. Ze worden gebruikt voor workshops, heidesessies of presentaties en worden goed bekeken door de wijkbewoners en andere geïnteresseerden. Het project Vreewijk, kroniek van een herstructurering zorgt voor een meer reflectief, constructief en effectief procesverloop tussen de primaire stakeholders.

Naar verwachting zal in 2015 met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden worden begonnen.