Thumb_geld_0_1000px

Financiering gebiedsontwikkeling is geen steun

6 mei 2014

2 minuten

Opinie
Gebiedsontwikkeling is geen economische activiteit en financiering daarvan bevat, mits zorgvuldig aanbesteed, geen staatssteun.

Tot die conclusie komt de Europese Commissie met betrekking tot een Duitse steunregeling die voorziet in subsidies voor de ontwikkeling en revitalisering van grond (het bouwklaar maken van land en zorgen voor de aansluiting op nutsvoorzieningen en rail- en wegnetwerken). Deze regeling was al eerder door de Duitse autoriteiten in Brussel aangemeld en de Commissie had die regeling destijds ook goedgekeurd. De Duitse autoriteiten besloten de maatregel echter opnieuw aan te melden in het licht van de zgn. Leipzig-Halle jurisprudentie (gevoegde zaken T-443/08 en T-455/08 en zaak C-288/11 P). In Leipzig-Halle werd de aanleg van luchthaveninfrastructuur aangemerkt als een economische activiteit.

De Commissie bevestigt in dit besluit dat gebiedsontwikkeling door een decentrale overheid moet worden aangemerkt als een publieke taak. Deze taak omvat het voorzien in en het toezicht houden op openbare infrastructuur, in overeenstemming met lokale stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën. De Leipzig-Halle jurisprudentie heeft daar geen verandering in gebracht.

Opvallend is dat de analyse van de Commissie daar niet stopt. De Commissie vervolgt namelijk dat het van belang is dat de grondontwikkelaars worden geselecteerd door middel van een open, transparante en non-discriminatoire aanbestedingsprocedure en dat het land wordt verkocht via een onvoorwaardelijke biedprocedure of op basis van een taxatie door een onafhankelijke deskundige, in overeenstemming met de Mededeling grondtransacties. Er is dan sprake van marktconforme prijzen, zodat geen voordeel wordt verleend. Tegen deze achtergrond komt de Commissie tot de conclusie dat er geen sprake is van staatssteun.

Bron: Pelsrijcken
Oorspronkelijke bron: Persbericht Europese Commissie 27 maart 2014Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022