Thumb_geld_0_1000px

Financiering gebiedsontwikkeling is geen steun

6 mei 2014

2 minuten

Opinie Gebiedsontwikkeling is geen economische activiteit en financiering daarvan bevat, mits zorgvuldig aanbesteed, geen staatssteun.

Tot die conclusie komt de Europese Commissie met betrekking tot een Duitse steunregeling die voorziet in subsidies voor de ontwikkeling en revitalisering van grond (het bouwklaar maken van land en zorgen voor de aansluiting op nutsvoorzieningen en rail- en wegnetwerken). Deze regeling was al eerder door de Duitse autoriteiten in Brussel aangemeld en de Commissie had die regeling destijds ook goedgekeurd. De Duitse autoriteiten besloten de maatregel echter opnieuw aan te melden in het licht van de zgn. Leipzig-Halle jurisprudentie (gevoegde zaken T-443/08 en T-455/08 en zaak C-288/11 P). In Leipzig-Halle werd de aanleg van luchthaveninfrastructuur aangemerkt als een economische activiteit.

De Commissie bevestigt in dit besluit dat gebiedsontwikkeling door een decentrale overheid moet worden aangemerkt als een publieke taak. Deze taak omvat het voorzien in en het toezicht houden op openbare infrastructuur, in overeenstemming met lokale stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën. De Leipzig-Halle jurisprudentie heeft daar geen verandering in gebracht.

Opvallend is dat de analyse van de Commissie daar niet stopt. De Commissie vervolgt namelijk dat het van belang is dat de grondontwikkelaars worden geselecteerd door middel van een open, transparante en non-discriminatoire aanbestedingsprocedure en dat het land wordt verkocht via een onvoorwaardelijke biedprocedure of op basis van een taxatie door een onafhankelijke deskundige, in overeenstemming met de Mededeling grondtransacties. Er is dan sprake van marktconforme prijzen, zodat geen voordeel wordt verleend. Tegen deze achtergrond komt de Commissie tot de conclusie dat er geen sprake is van staatssteun.

Bron: Pelsrijcken
Oorspronkelijke bron: Persbericht Europese Commissie 27 maart 2014


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024