Thumb_geld_0_1000px

Financiering gebiedsontwikkeling is geen steun

6 mei 2014

2 minuten

Opinie Gebiedsontwikkeling is geen economische activiteit en financiering daarvan bevat, mits zorgvuldig aanbesteed, geen staatssteun.

Tot die conclusie komt de Europese Commissie met betrekking tot een Duitse steunregeling die voorziet in subsidies voor de ontwikkeling en revitalisering van grond (het bouwklaar maken van land en zorgen voor de aansluiting op nutsvoorzieningen en rail- en wegnetwerken). Deze regeling was al eerder door de Duitse autoriteiten in Brussel aangemeld en de Commissie had die regeling destijds ook goedgekeurd. De Duitse autoriteiten besloten de maatregel echter opnieuw aan te melden in het licht van de zgn. Leipzig-Halle jurisprudentie (gevoegde zaken T-443/08 en T-455/08 en zaak C-288/11 P). In Leipzig-Halle werd de aanleg van luchthaveninfrastructuur aangemerkt als een economische activiteit.

De Commissie bevestigt in dit besluit dat gebiedsontwikkeling door een decentrale overheid moet worden aangemerkt als een publieke taak. Deze taak omvat het voorzien in en het toezicht houden op openbare infrastructuur, in overeenstemming met lokale stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën. De Leipzig-Halle jurisprudentie heeft daar geen verandering in gebracht.

Opvallend is dat de analyse van de Commissie daar niet stopt. De Commissie vervolgt namelijk dat het van belang is dat de grondontwikkelaars worden geselecteerd door middel van een open, transparante en non-discriminatoire aanbestedingsprocedure en dat het land wordt verkocht via een onvoorwaardelijke biedprocedure of op basis van een taxatie door een onafhankelijke deskundige, in overeenstemming met de Mededeling grondtransacties. Er is dan sprake van marktconforme prijzen, zodat geen voordeel wordt verleend. Tegen deze achtergrond komt de Commissie tot de conclusie dat er geen sprake is van staatssteun.

Bron: Pelsrijcken
Oorspronkelijke bron: Persbericht Europese Commissie 27 maart 2014


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023