Thumb_geld_0_1000px

Financiering gebiedsontwikkeling is geen steun

6 mei 2014

2 minuten

Opinie Gebiedsontwikkeling is geen economische activiteit en financiering daarvan bevat, mits zorgvuldig aanbesteed, geen staatssteun.

Tot die conclusie komt de Europese Commissie met betrekking tot een Duitse steunregeling die voorziet in subsidies voor de ontwikkeling en revitalisering van grond (het bouwklaar maken van land en zorgen voor de aansluiting op nutsvoorzieningen en rail- en wegnetwerken). Deze regeling was al eerder door de Duitse autoriteiten in Brussel aangemeld en de Commissie had die regeling destijds ook goedgekeurd. De Duitse autoriteiten besloten de maatregel echter opnieuw aan te melden in het licht van de zgn. Leipzig-Halle jurisprudentie (gevoegde zaken T-443/08 en T-455/08 en zaak C-288/11 P). In Leipzig-Halle werd de aanleg van luchthaveninfrastructuur aangemerkt als een economische activiteit.

De Commissie bevestigt in dit besluit dat gebiedsontwikkeling door een decentrale overheid moet worden aangemerkt als een publieke taak. Deze taak omvat het voorzien in en het toezicht houden op openbare infrastructuur, in overeenstemming met lokale stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën. De Leipzig-Halle jurisprudentie heeft daar geen verandering in gebracht.

Opvallend is dat de analyse van de Commissie daar niet stopt. De Commissie vervolgt namelijk dat het van belang is dat de grondontwikkelaars worden geselecteerd door middel van een open, transparante en non-discriminatoire aanbestedingsprocedure en dat het land wordt verkocht via een onvoorwaardelijke biedprocedure of op basis van een taxatie door een onafhankelijke deskundige, in overeenstemming met de Mededeling grondtransacties. Er is dan sprake van marktconforme prijzen, zodat geen voordeel wordt verleend. Tegen deze achtergrond komt de Commissie tot de conclusie dat er geen sprake is van staatssteun.

Bron: Pelsrijcken
Oorspronkelijke bron: Persbericht Europese Commissie 27 maart 2014


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023