"" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank door amsfrank (bron: Flickr)

Flexibele rol gemeente bij drie Amsterdamse transformatieprojecten

31 juli 2019

1 minuut

Nieuws Om te voldoen aan de grote vraag naar woon- en werkruimte transformeert Amsterdam de komende jaren verschillende typen bedrijventerreinen tot gemengde woon-werkgebieden. Opvallend aan de transformatie is dat deze geen vorm krijgt door een traditioneel stedenbouwkundig plan, maar door een ‘gedeeld planproces’, waarin de gemeente samenwerkt met gebruikers, eigenaren, erfpachters en ontwikkelaars. Drie projecten die de nieuwe aanpak laten zien, zijn Hamerkwartier, Amstel III en Sloterdijk I Zuid.

Het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord transformeert van een laagwaardig, extensief bedrijventerrein naar een gemengde hoogstedelijke wijk. De transformatie kenmerkt zich hier door learning-by-doing: er is geen overkoepelend plan, maar de gemeente faciliteert en coördineert verschillende kleinere ontwikkelingen.

Bij de transformatie van Sloterdijk I Zuid hanteert de gemeente een catch-and-steer-aanpak. Door architecten en stedenbouwers te coachen en adviseren, zorgt zij dat de geformuleerde ambities binnen de bestaande randvoorwaarden gewaarborgd blijven.

Kantorengebied Amstel III in Zuidoost transformeert door co-creatie tussen gemeente en ontwikkelaars. De gemeente stelt een visie met doelen en principes op, om vervolgens de uitvoering zoveel mogelijk aan ontwikkelaars over te laten.

Cover: "" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank

Lees verder op amsterdam.nl


Cover: ‘"" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank’ door amsfrank (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023