"" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank door amsfrank (bron: Flickr)

Flexibele rol gemeente bij drie Amsterdamse transformatieprojecten

31 juli 2019

1 minuut

Nieuws Om te voldoen aan de grote vraag naar woon- en werkruimte transformeert Amsterdam de komende jaren verschillende typen bedrijventerreinen tot gemengde woon-werkgebieden. Opvallend aan de transformatie is dat deze geen vorm krijgt door een traditioneel stedenbouwkundig plan, maar door een ‘gedeeld planproces’, waarin de gemeente samenwerkt met gebruikers, eigenaren, erfpachters en ontwikkelaars. Drie projecten die de nieuwe aanpak laten zien, zijn Hamerkwartier, Amstel III en Sloterdijk I Zuid.

Het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord transformeert van een laagwaardig, extensief bedrijventerrein naar een gemengde hoogstedelijke wijk. De transformatie kenmerkt zich hier door learning-by-doing: er is geen overkoepelend plan, maar de gemeente faciliteert en coördineert verschillende kleinere ontwikkelingen.

Bij de transformatie van Sloterdijk I Zuid hanteert de gemeente een catch-and-steer-aanpak. Door architecten en stedenbouwers te coachen en adviseren, zorgt zij dat de geformuleerde ambities binnen de bestaande randvoorwaarden gewaarborgd blijven.

Kantorengebied Amstel III in Zuidoost transformeert door co-creatie tussen gemeente en ontwikkelaars. De gemeente stelt een visie met doelen en principes op, om vervolgens de uitvoering zoveel mogelijk aan ontwikkelaars over te laten.

Cover: "" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank

Lees verder op amsterdam.nl


Cover: ‘"" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank’ door amsfrank (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024