platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Flexibele rol gemeente bij drie Amsterdamse transformatieprojecten

Flexibele rol gemeente bij drie Amsterdamse transformatieprojecten

"" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank

Om te voldoen aan de grote vraag naar woon- en werkruimte transformeert Amsterdam de komende jaren verschillende typen bedrijventerreinen tot gemengde woon-werkgebieden. Opvallend aan de transformatie is dat deze geen vorm krijgt door een traditioneel stedenbouwkundig plan, maar door een ‘gedeeld planproces’, waarin de gemeente samenwerkt met gebruikers, eigenaren, erfpachters en ontwikkelaars. Drie projecten die de nieuwe aanpak laten zien, zijn Hamerkwartier, Amstel III en Sloterdijk I Zuid.

Het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord transformeert van een laagwaardig, extensief bedrijventerrein naar een gemengde hoogstedelijke wijk. De transformatie kenmerkt zich hier door learning-by-doing: er is geen overkoepelend plan, maar de gemeente faciliteert en coördineert verschillende kleinere ontwikkelingen.

Bij de transformatie van Sloterdijk I Zuid hanteert de gemeente een catch-and-steer-aanpak. Door architecten en stedenbouwers te coachen en adviseren, zorgt zij dat de geformuleerde ambities binnen de bestaande randvoorwaarden gewaarborgd blijven.

Kantorengebied Amstel III in Zuidoost transformeert door co-creatie tussen gemeente en ontwikkelaars. De gemeente stelt een visie met doelen en principes op, om vervolgens de uitvoering zoveel mogelijk aan ontwikkelaars over te laten.

Cover: “” (CC BY-SA 2.0) by amsfrank

Lees verder op amsterdam.nl