Friso de Zeeuw door - (gebiedsontwikkeling.nu)

Friso de Zeeuw, vertrekkend praktijkhoogleraar TU Delft

28 november 2017

2 minuten

Nieuws
"Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: een enorm tekort aan woningen, ingrijpende energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, vernieuwing van binnensteden en bedreigde natuur. Om de grote ruimtelijke opgaven van ons land aan te pakken, is planmatige gebiedsontwikkeling een uitstekende methode. Succesnummers in het recente verleden en de ‘stresstest’ tijdens de crisisperiode laten daar geen twijfel over bestaan."

‘Gemeenten en provincies moeten gebiedsontwikkeling tot standaardrepertoire verheffen’

Aldus emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw in zijn boek Zo werkt gebiedsontwikkeling dat verschijnt op 15 december, de dag van zijn officiële afscheid bij de TU Delft.

Terugblikken doet De Zeeuw in Zo werkt gebiedsontwikkeling beperkt, maar wel met ‘gepaste trots’: “Stadsvernieuwing, Sleutelprojecten, Vinex, Ruimte-voor-de-rivier-projecten, vernieuwing van stads- en dorpscentra, omgang met erfgoed en het Natuurwerk: het mag gezien worden.” 

De nieuwe generatie gebiedsontwikkelingen moet steunen op (regionale en lokale) lange termijnvisies die investeerders en financiers comfort bieden om stevig te investeren.
Een ‘ontslakte’ bestuurlijke mentaliteit moet de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en het participatieproces centraal stellen. Het integrale ontwerp gaat boven sectorale priegelnormen en bureaucratisch gedoe.
Van marktpartijen verwacht De Zeeuw transparantie en creativiteit, de wil om omgevingskwaliteit te leveren en de competentie om de participatie zelf te organiseren.

Publiek-private samenwerking moet een nieuwe impuls krijgen, op verschillende niveaus. Een goed voorbeeld op landelijk niveau is het onlangs bezegelde ‘Programma stedelijke transformatie’.
Op gebiedsniveau is een nieuwe loot aan de stam van publieke-private samenwerking: ‘joint venture ultralight’ ofwel ‘Develop Apart Together’. Investeringsplannen van verschillende eigenaren vragen om samenhang, afstemming en meerwaarde op gebiedsniveau. Cruciaal wordt de rol van ‘gebiedsregisseur’ die de eigenaren in de kruiwagen houdt en zich tegelijktijdig een weg weet te banen door gemeentelijke bureaucratie. Dát zijn de nieuwe helden.

Voodoo-opvattingen bedreigen de effectiviteit van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld geklets over ‘nieuwe verdienmodellen’ en ‘circulaire economie’ als nieuwe religie.
‘’Het lijkt onschuldig, maar omdat ze de aandacht afleiden van waar het echt om draait bij deze complexe opgaven, verdienen deze babbelboxen krachtige bestrijding.”


Redacties die Friso de Zeeuw willen interviewen, kunnen dhr. De Zeeuw direct benaderen: fdzeeuw@telfort.nl , of een afspraak maken via Paul Hazebroek, hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu, paulhazebroek@gmail.com

De uittreerede van Friso de Zeeuw zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 december in de aula van de TU Delft. U kunt zich aanmelden door een email met uw naam te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Uittreerede Friso de Zeeuw. Meer informatie over de uittreerede vindt u hier.Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022