Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Friso de Zeeuw, vertrekkend praktijkhoogleraar TU Delft

28 november 2017

2 minuten

Nieuws "Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: een enorm tekort aan woningen, ingrijpende energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, vernieuwing van binnensteden en bedreigde natuur. Om de grote ruimtelijke opgaven van ons land aan te pakken, is planmatige gebiedsontwikkeling een uitstekende methode. Succesnummers in het recente verleden en de ‘stresstest’ tijdens de crisisperiode laten daar geen twijfel over bestaan."

‘Gemeenten en provincies moeten gebiedsontwikkeling tot standaardrepertoire verheffen’

Aldus emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw in zijn boek Zo werkt gebiedsontwikkeling dat verschijnt op 15 december, de dag van zijn officiële afscheid bij de TU Delft.

Terugblikken doet De Zeeuw in Zo werkt gebiedsontwikkeling beperkt, maar wel met ‘gepaste trots’: “Stadsvernieuwing, Sleutelprojecten, Vinex, Ruimte-voor-de-rivier-projecten, vernieuwing van stads- en dorpscentra, omgang met erfgoed en het Natuurwerk: het mag gezien worden.” 

De nieuwe generatie gebiedsontwikkelingen moet steunen op (regionale en lokale) lange termijnvisies die investeerders en financiers comfort bieden om stevig te investeren.
Een ‘ontslakte’ bestuurlijke mentaliteit moet de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en het participatieproces centraal stellen. Het integrale ontwerp gaat boven sectorale priegelnormen en bureaucratisch gedoe.
Van marktpartijen verwacht De Zeeuw transparantie en creativiteit, de wil om omgevingskwaliteit te leveren en de competentie om de participatie zelf te organiseren.

Publiek-private samenwerking moet een nieuwe impuls krijgen, op verschillende niveaus. Een goed voorbeeld op landelijk niveau is het onlangs bezegelde ‘Programma stedelijke transformatie’.
Op gebiedsniveau is een nieuwe loot aan de stam van publieke-private samenwerking: ‘joint venture ultralight’ ofwel ‘Develop Apart Together’. Investeringsplannen van verschillende eigenaren vragen om samenhang, afstemming en meerwaarde op gebiedsniveau. Cruciaal wordt de rol van ‘gebiedsregisseur’ die de eigenaren in de kruiwagen houdt en zich tegelijktijdig een weg weet te banen door gemeentelijke bureaucratie. Dát zijn de nieuwe helden.

Voodoo-opvattingen bedreigen de effectiviteit van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld geklets over ‘nieuwe verdienmodellen’ en ‘circulaire economie’ als nieuwe religie.
‘’Het lijkt onschuldig, maar omdat ze de aandacht afleiden van waar het echt om draait bij deze complexe opgaven, verdienen deze babbelboxen krachtige bestrijding.”


Redacties die Friso de Zeeuw willen interviewen, kunnen dhr. De Zeeuw direct benaderen: fdzeeuw@telfort.nl , of een afspraak maken via Paul Hazebroek, hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu, paulhazebroek@gmail.com

De uittreerede van Friso de Zeeuw zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 december in de aula van de TU Delft. U kunt zich aanmelden door een email met uw naam te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Uittreerede Friso de Zeeuw. Meer informatie over de uittreerede vindt u hier.


Cover: ‘Friso de Zeeuw’ door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024

Katendrecht in Rotterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

De stille havenbuurt? Dit is de geluidsbeleving op Katendrecht anno 2024

Bij een havenstad denken we aan industriële herrie van voorbijvarende schepen en fabrieksnijverheid. Hoe wordt een omgetoverde havenbuurt vandaag de dag beleefd door bewoners? Geluidsonderzoek creëert nieuwe kaarten en verhalen.

Onderzoek

21 juni 2024

GO weekoverzicht 20 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om werelden samen te brengen

Deze week werd op Gebiedsontwikkeling.nu maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om verschillende werelden samen te brengen. Voor maatschappelijke impact, om verstedelijking van voldoende energie te voorzien en om uit de eigen bubbel te komen.

Weekoverzicht

20 juni 2024