Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Friso de Zeeuw, vertrekkend praktijkhoogleraar TU Delft

28 november 2017

2 minuten

Nieuws "Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: een enorm tekort aan woningen, ingrijpende energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, vernieuwing van binnensteden en bedreigde natuur. Om de grote ruimtelijke opgaven van ons land aan te pakken, is planmatige gebiedsontwikkeling een uitstekende methode. Succesnummers in het recente verleden en de ‘stresstest’ tijdens de crisisperiode laten daar geen twijfel over bestaan."

‘Gemeenten en provincies moeten gebiedsontwikkeling tot standaardrepertoire verheffen’

Aldus emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw in zijn boek Zo werkt gebiedsontwikkeling dat verschijnt op 15 december, de dag van zijn officiële afscheid bij de TU Delft.

Terugblikken doet De Zeeuw in Zo werkt gebiedsontwikkeling beperkt, maar wel met ‘gepaste trots’: “Stadsvernieuwing, Sleutelprojecten, Vinex, Ruimte-voor-de-rivier-projecten, vernieuwing van stads- en dorpscentra, omgang met erfgoed en het Natuurwerk: het mag gezien worden.” 

De nieuwe generatie gebiedsontwikkelingen moet steunen op (regionale en lokale) lange termijnvisies die investeerders en financiers comfort bieden om stevig te investeren.
Een ‘ontslakte’ bestuurlijke mentaliteit moet de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en het participatieproces centraal stellen. Het integrale ontwerp gaat boven sectorale priegelnormen en bureaucratisch gedoe.
Van marktpartijen verwacht De Zeeuw transparantie en creativiteit, de wil om omgevingskwaliteit te leveren en de competentie om de participatie zelf te organiseren.

Publiek-private samenwerking moet een nieuwe impuls krijgen, op verschillende niveaus. Een goed voorbeeld op landelijk niveau is het onlangs bezegelde ‘Programma stedelijke transformatie’.
Op gebiedsniveau is een nieuwe loot aan de stam van publieke-private samenwerking: ‘joint venture ultralight’ ofwel ‘Develop Apart Together’. Investeringsplannen van verschillende eigenaren vragen om samenhang, afstemming en meerwaarde op gebiedsniveau. Cruciaal wordt de rol van ‘gebiedsregisseur’ die de eigenaren in de kruiwagen houdt en zich tegelijktijdig een weg weet te banen door gemeentelijke bureaucratie. Dát zijn de nieuwe helden.

Voodoo-opvattingen bedreigen de effectiviteit van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld geklets over ‘nieuwe verdienmodellen’ en ‘circulaire economie’ als nieuwe religie.
‘’Het lijkt onschuldig, maar omdat ze de aandacht afleiden van waar het echt om draait bij deze complexe opgaven, verdienen deze babbelboxen krachtige bestrijding.”


Redacties die Friso de Zeeuw willen interviewen, kunnen dhr. De Zeeuw direct benaderen: fdzeeuw@telfort.nl , of een afspraak maken via Paul Hazebroek, hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu, paulhazebroek@gmail.com

De uittreerede van Friso de Zeeuw zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 december in de aula van de TU Delft. U kunt zich aanmelden door een email met uw naam te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Uittreerede Friso de Zeeuw. Meer informatie over de uittreerede vindt u hier.


Cover: ‘Friso de Zeeuw’ door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024