Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Friso de Zeeuw, vertrekkend praktijkhoogleraar TU Delft

28 november 2017

2 minuten

Nieuws "Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: een enorm tekort aan woningen, ingrijpende energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, vernieuwing van binnensteden en bedreigde natuur. Om de grote ruimtelijke opgaven van ons land aan te pakken, is planmatige gebiedsontwikkeling een uitstekende methode. Succesnummers in het recente verleden en de ‘stresstest’ tijdens de crisisperiode laten daar geen twijfel over bestaan."

‘Gemeenten en provincies moeten gebiedsontwikkeling tot standaardrepertoire verheffen’

Aldus emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw in zijn boek Zo werkt gebiedsontwikkeling dat verschijnt op 15 december, de dag van zijn officiële afscheid bij de TU Delft.

Terugblikken doet De Zeeuw in Zo werkt gebiedsontwikkeling beperkt, maar wel met ‘gepaste trots’: “Stadsvernieuwing, Sleutelprojecten, Vinex, Ruimte-voor-de-rivier-projecten, vernieuwing van stads- en dorpscentra, omgang met erfgoed en het Natuurwerk: het mag gezien worden.” 

De nieuwe generatie gebiedsontwikkelingen moet steunen op (regionale en lokale) lange termijnvisies die investeerders en financiers comfort bieden om stevig te investeren.
Een ‘ontslakte’ bestuurlijke mentaliteit moet de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en het participatieproces centraal stellen. Het integrale ontwerp gaat boven sectorale priegelnormen en bureaucratisch gedoe.
Van marktpartijen verwacht De Zeeuw transparantie en creativiteit, de wil om omgevingskwaliteit te leveren en de competentie om de participatie zelf te organiseren.

Publiek-private samenwerking moet een nieuwe impuls krijgen, op verschillende niveaus. Een goed voorbeeld op landelijk niveau is het onlangs bezegelde ‘Programma stedelijke transformatie’.
Op gebiedsniveau is een nieuwe loot aan de stam van publieke-private samenwerking: ‘joint venture ultralight’ ofwel ‘Develop Apart Together’. Investeringsplannen van verschillende eigenaren vragen om samenhang, afstemming en meerwaarde op gebiedsniveau. Cruciaal wordt de rol van ‘gebiedsregisseur’ die de eigenaren in de kruiwagen houdt en zich tegelijktijdig een weg weet te banen door gemeentelijke bureaucratie. Dát zijn de nieuwe helden.

Voodoo-opvattingen bedreigen de effectiviteit van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld geklets over ‘nieuwe verdienmodellen’ en ‘circulaire economie’ als nieuwe religie.
‘’Het lijkt onschuldig, maar omdat ze de aandacht afleiden van waar het echt om draait bij deze complexe opgaven, verdienen deze babbelboxen krachtige bestrijding.”


Redacties die Friso de Zeeuw willen interviewen, kunnen dhr. De Zeeuw direct benaderen: fdzeeuw@telfort.nl , of een afspraak maken via Paul Hazebroek, hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu, paulhazebroek@gmail.com

De uittreerede van Friso de Zeeuw zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 december in de aula van de TU Delft. U kunt zich aanmelden door een email met uw naam te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Uittreerede Friso de Zeeuw. Meer informatie over de uittreerede vindt u hier.


Cover: ‘Friso de Zeeuw’ door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Weespersluis, Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Woningbouw versnellen? Graag. Risico’s lopen met grondbeleid? Liever niet. Deze vijf opties kunnen helpen

Het is een lastige tijd: wel of niet actief grondbeleid gaan voeren als gemeente om de woningbouw aan te jagen? Volgens Erik Berkelmans kan het ook via de faciliterende kant en hij reikt daarvoor 5 panklare suggesties aan.

Analyse

5 juni 2023

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023