Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Friso de Zeeuw, vertrekkend praktijkhoogleraar TU Delft

28 november 2017

2 minuten

Nieuws "Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: een enorm tekort aan woningen, ingrijpende energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, vernieuwing van binnensteden en bedreigde natuur. Om de grote ruimtelijke opgaven van ons land aan te pakken, is planmatige gebiedsontwikkeling een uitstekende methode. Succesnummers in het recente verleden en de ‘stresstest’ tijdens de crisisperiode laten daar geen twijfel over bestaan."

‘Gemeenten en provincies moeten gebiedsontwikkeling tot standaardrepertoire verheffen’

Aldus emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw in zijn boek Zo werkt gebiedsontwikkeling dat verschijnt op 15 december, de dag van zijn officiële afscheid bij de TU Delft.

Terugblikken doet De Zeeuw in Zo werkt gebiedsontwikkeling beperkt, maar wel met ‘gepaste trots’: “Stadsvernieuwing, Sleutelprojecten, Vinex, Ruimte-voor-de-rivier-projecten, vernieuwing van stads- en dorpscentra, omgang met erfgoed en het Natuurwerk: het mag gezien worden.” 

De nieuwe generatie gebiedsontwikkelingen moet steunen op (regionale en lokale) lange termijnvisies die investeerders en financiers comfort bieden om stevig te investeren.
Een ‘ontslakte’ bestuurlijke mentaliteit moet de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling en het participatieproces centraal stellen. Het integrale ontwerp gaat boven sectorale priegelnormen en bureaucratisch gedoe.
Van marktpartijen verwacht De Zeeuw transparantie en creativiteit, de wil om omgevingskwaliteit te leveren en de competentie om de participatie zelf te organiseren.

Publiek-private samenwerking moet een nieuwe impuls krijgen, op verschillende niveaus. Een goed voorbeeld op landelijk niveau is het onlangs bezegelde ‘Programma stedelijke transformatie’.
Op gebiedsniveau is een nieuwe loot aan de stam van publieke-private samenwerking: ‘joint venture ultralight’ ofwel ‘Develop Apart Together’. Investeringsplannen van verschillende eigenaren vragen om samenhang, afstemming en meerwaarde op gebiedsniveau. Cruciaal wordt de rol van ‘gebiedsregisseur’ die de eigenaren in de kruiwagen houdt en zich tegelijktijdig een weg weet te banen door gemeentelijke bureaucratie. Dát zijn de nieuwe helden.

Voodoo-opvattingen bedreigen de effectiviteit van gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld geklets over ‘nieuwe verdienmodellen’ en ‘circulaire economie’ als nieuwe religie.
‘’Het lijkt onschuldig, maar omdat ze de aandacht afleiden van waar het echt om draait bij deze complexe opgaven, verdienen deze babbelboxen krachtige bestrijding.”


Redacties die Friso de Zeeuw willen interviewen, kunnen dhr. De Zeeuw direct benaderen: fdzeeuw@telfort.nl , of een afspraak maken via Paul Hazebroek, hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.nu, paulhazebroek@gmail.com

De uittreerede van Friso de Zeeuw zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 december in de aula van de TU Delft. U kunt zich aanmelden door een email met uw naam te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Uittreerede Friso de Zeeuw. Meer informatie over de uittreerede vindt u hier.


Cover: ‘Friso de Zeeuw’ door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022