platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

15 december: Uittreerede Friso de Zeeuw

15 december: Uittreerede Friso de Zeeuw

2013.09.30_congres Omgevingswet_Friso

15 december 2017

12 nov 2017 - Na ruim elf jaar neemt Friso de Zeeuw afscheid als praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde. De academische plechtigheid hiervoor vindt plaats op vrijdagmiddag 15 december 2017.

Friso spreekt dan zijn uittreerede ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling, zonder voodoo’ uit. Vanzelfsprekend zal ook het woord tot de vertrekkende praktijkhoogleraar worden gericht.
Tevens verschijnt dan Friso’s nieuwste boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’, waarvan voor iedere aanwezige een exemplaar beschikbaar is. Aansluitend volgt een informeel samenzijn op de receptie.

De Technische Universiteit Delft en Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) nodigen liefhebbers van het vakgebied uit om bij deze bijzondere middag aanwezig te zijn.

Datum                              :     vrijdag 15 december
Inloop                               :     14.30 uur
Aanvang uittreerede      :     15.00 uur 

Locatie                              :     Aula TU Delft, Mekelweg 5, Delft

U kunt zich aanmelden door een email met uw naam te sturen naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. Uittreerede Friso de Zeeuw   

Wanneer u een presentje overweegt: Friso zet zich in voor aankoop en beheer van weidevogelgebieden in Noord-Holland onder het motto: ‘Geen rode maar groene contouren!’

Een donatie op IBAN nr. NL 28 RABO 0119 139510 van Landschap Noord Holland o.v.v. afscheid Friso de Zeeuw, wordt enorm gewaardeerd.