2015.02.06_Gevraagd: organisatiekracht voor gebiedsontwikkelaars_660

Gebiedsontwikkeling 2015: op volle organisatiekracht vooruit

6 februari 2015

3 minuten

Nieuws Als 2014 het niet al was, is 2015 het: het jaar van het doen. Maar hoe begin je? Wie zoek je op? Hoe verdeel je de taken en wie heeft welke rol? En oja, waar komt het geld vandaan?

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling op 5 maart in Utrecht.

Een ding staat vast: zonder het bundelen van de krachten lukt het niet. En daar komt organisatievermogen om de hoek kijken. Niet voor niets staat Organisatiekracht centraal tijdens het zesde

Friso de Zeeuw: “Voor gebiedsontwikkeling - klein en groot - is organisatiekracht schaars. Je komt er niet met procesmanagent en projectmanagement. Het is een tocht door het oerwoud. Met een ploeg die verschillende belangen heeft. En de bestemming is niet precies helder. De giftige slangen liggen op de loer. Hoog tijd dat we de professionaliteit verhogen, nu de gebiedsontwikkeling na de crisis weer een nieuwe impuls krijgt.”

Dennis Straat (Zaanstad)

De Praktijkleerstoel maakt tijdens het congres de balans op. Daarnaast brengen praktijkcases handvaten, in deze tijd van pionieren en experimenteren kunnen we een hoop van elkaar leren. Deltacommissaris Wim Kuijken zal spreken over organisatiekracht en de lessen uit de klimaatopgave voor publieke sturingsvragen. Publiek & privaat, doenders van nu waaronder Kristian Koreman (ZUS), Yvonne van Mierlo, Sjoerd Soeters en gaan met elkaar in gesprek en zorgen voor inspiratie, lessen en handvatten voor de gebiedsontwikkelaars van nu. In de middag werpen we een blik over de grens: wat kunnen we leren van de gemeente Gent(B) of van investeringsstrategieën van Amerikaanse beleggers?

Volgens Friso de Zeeuw is organisatievermogen een schaarse competentie. Er komt nogal wat bij kijken: efficiënt omgaan met middelen en tijd, overzicht houden, durven ingrijpen, doorduwen, onderhandelen, flexibel zijn, mensen aan je binden, samenwerken, etc. etc. Zijn er wel genoeg schapen met dito poten voor de hedendaagse opgaven in de gebiedsontwikkeling? En weten zij elkaar te vinden? Het congres zal aantonen: wanhopen hoeft niet. Als voorproef reiken we deze week al een serie artikelen aan die gelinkt zijn aan de thema’s die op 5 maart aan bod komen. Verhalen van voorlopers die aantonen dat Nederland niet stil staat als het gaat om het verkennen van nieuwe wegen en het daadwerkelijk tot stand brengen van beweging:

  • Organisatiekracht, klimaatadaptatie en sturing in de publieke zaak: Lessons & Trends to GO over klimaatadaptatie bundelt een aantal heldere tips uit binnen- en buitenland. Hoe je als overheid bedrijven kunt stimuleren om in adaptatiemaatregelen te investeren bijvoorbeeld. Of hoe je het ‘stiekem’ kunt doen, zoals in Philadelphia (VS).

  • Organisatiekracht & geld: Het artikel over de Oeverwal Gendtse Waard toont dat een sluitende businesscase voor publieke partijen wel degelijk mogelijk is. In het project zijn programma’s rond wonen, nieuwe natuur en recreatie succesvol verknoopt met de provincie Gelderland als regisseur en ‘publieke ontwikkelaar’ en DLG en gemeente Lingewaard als partners. De crux: tekenen, rekenen en ondertekenen gingen gelijk op in dit project.

  • Organisatiekracht & ondernemerschap: Een reprise van het Praktijkbericht over het Honigcomplex Nijmegen, waar het slim bundelen van ondernemerskracht een enorm vliegwieleffect teweeg heeft gebracht en de Waalfrontontwikkeling definitief op de kaart heeft gezet. Kwartiermaker Arie-Willem Bijl zal tijdens het congres op 5 maart zijn aanpak toelichten.

  • Organisatiekracht, smart city & de faciliterende overheid: Blijft het in Den Haag bij smart city of wordt het smart urbanism? De nieuwe overheid is een actieve overheid. Wat is de rol van de gemeente als het gaat om keuzes op het gebied van ICT? De gemeente Den Haag wil de positieve effecten van ICT productief maken voor burgers. Ze zoekt de oplossingen niet top-down, maar samen met burgers, instituten en bedrijven en neemt maatschappelijke problemen als vertrekpunt, niet de ICT.

  • Organisatiekracht & innovatie: In het dubbelinterview met ontwerper/kunstenaar Daan Roosegaarde en Walter de Boer (BPD) constateren beiden dat de wereld van het maken en de wereld van het ontwerpen weer met elkaar praten dankzij de ontwikkelingen in de technologie. Wil je iets tot stand brengen zoals Roosegaardes Smart Highway? Ga dan – gezien de huidige complexe werkelijkheid – niet voor de grote schepping, maar voor haalbaarheid. Associeer, voeg ideeën samen en breng bedrijven bij elkaar. Daag mensen uit door die verbinding tot stand te brengen.

Wat vertellen bovenstaande artikelen ons? In ieder geval één ding, namelijk dat professionaliteit in deze tijd meer inhoudt dan alleen vakkennis. Zonder zaken als realiteitszin, uitgaan van wat kan - drive & durf - slagvaardig en slim opereren - verbindingen zoeken en tot stand brengen - transparant zijn - en vooral: doorzetten en volhouden, kom je er niet.

Kom op, iemand moet het doen. Ready to GO?

LEESTIPS bij de congressessies:

A. PUBLIEKE EN PRIVATE ORGANISATIEKRACHT

B. ONDERNEMERSCHAP ZET GEBIED OP DE KAART

C. OVER HET ORGANISEREN VAN GELD

D. OVER DE GRENS EN TERUG

E. SLIM BENUTTEN VAN LOKAAL DNA


Cover: ‘2015.02.06_Gevraagd: organisatiekracht voor gebiedsontwikkelaars_660’


Portret - Danielle Niederer

Door Danielle Niederer

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling & communicatie


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024