Portret - Danielle Niederer

Danielle Niederer

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling & communicatie


Artikelen door Danielle Niederer

39 artikelen

harselaar barneveld

Barometer Duurzame gebiedsontwikkeling NL: Bouwen aan Barneveld (deel II)

Hoe staat het er voor in Nederland met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een interview in twee delen maken we de tussenbalans op met een aantal experts en de gemeente Barneveld als case. Dit tweede deel zoomt in o…

22 maart 2017

Barneveld

Barometer Duurzame gebiedsontwikkeling NL: Bouwen aan Barneveld (deel I)

De afgelopen periode nam Gebiedsontwikkeling.nu een aantal succesvolle projecten onder de loep met de filosofie in het achterhoofd van publicatie “Duurzame gebiedsontwikkeling – Doe de Tienkamp” (uit 2011). Hoe staat het er gemiddeld voor in Nederla…

Nieuws

20 maart 2017

Oosterdokeiland doorgangen

Duurzame gebiedsontwikkeling tienkamp 2017: Oosterdokseiland

In 2011 verscheen de publicatie “Duurzame Gebiedsontwikkeling, doe de Tienkamp!” van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Het boekje met handreikingen en inspiratie was bovenal een pleidooi om de aandacht niet alleen te richten op energiepresta…

Nieuws

10 februari 2017

Dordrecht

Ruimtelijke adaptatie in de praktijk: van tekening naar berekening

Onze steden moeten compacter, om ruimte te sparen. Tegelijkertijd is klimaatadaptief bouwen een nieuwe noodzaak. Dat kost ruimte, én geld. Het gebruiken van beschikbare data biedt veel kansen. Tegelijkertijd zijn het betrekken van bewoners en het sl…

Verslag

4 februari 2017

Gendtsche Polder

Duurzame gebiedsontwikkeling tienkamp 2016: Oeverwal Gendtse Waard

In 2011 verscheen de publicatie “Duurzame Gebiedsontwikkeling, doe de Tienkamp!” van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Het boekje met handreikingen en inspiratie was bovenal een pleidooi om de aandacht niet alleen te richten op energiepresta…

12 december 2016

rijswijk buiten Nanda Sluijsmans

Duurzame gebiedsontwikkeling tienkamp 2016: RijswijkBuiten

In 2011 verscheen de publicatie “Duurzame Gebiedsontwikkeling, doe de Tienkamp!” van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Het boekje met handreikingen en inspiratie was bovenal een pleidooi om de aandacht niet alleen te richten op energiepresta…

Casus

5 december 2016

kleefse waard

Duurzame gebiedsontwikkeling tienkamp 2016: Industriepark Kleefse Waard

In 2011 verscheen de publicatie “Duurzame Gebiedsontwikkeling, doe de Tienkamp!” van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Het boekje met handreikingen en inspiratie was bovenal een pleidooi om de aandacht niet alleen te richten op energiepresta…

20 november 2016

technologie

Dossier Technologie

De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen. Uitvindingen op de gebieden van energie, van mobiliteit en van communicatie veranderen de manier w…

Nieuws

7 oktober 2016

zelfbouw

Organisch gebiedsontwikkeling: blijvertje of pauzenummer?

In de afgelopen crisisjaren werd het begrip organische gebiedsontwikkeling breed omarmd. Eindgebruikers werden meer betrokken en het stedelijk gebied werd rijker van kleur. Ook experimenteerde men met instrumentarium, financiering en invulling van p…

Nieuws

14 september 2016

GO Drone: Oslo

GO drone: Oslo - Fjord City

De ingrijpende transformatie van Oslo’s waterfront nadert z’n voltooiing. Daarmee oogt het stadscentrum van Oslo als herboren. Maar Oslo transformeert ook met rasse schreden op een ander vlak. Met de toepassing van slimme technologie zoals de ontwik…

Nieuws

9 september 2016

M 862 nr 0121.jpg

Spoorzone Zwolle, op zoek naar de ziel van het gebied

Zijn we met de juiste opgave bezig? Zijn er alternatieven die we over het hoofd hebben gezien? Hebben we de juiste partijen betrokken? Vragen die menige gemeente of maatschappelijke organisatie die werkt aan een complexe ruimtelijke opgave zal herke…

Nieuws

29 augustus 2016

Dossier Circulair3.png

Dossier Circulaire Economie

De laatste jaren is er een sterk groeiend geloof in de omvorming naar een circulaire economie als oplossing voor een breed scala aan vraagstukken waar steden in toenemende mate mee kampen. De overgang naar een circulaire economie heeft grote effecte…

Nieuws

28 juli 2016

slim

De rol van ontwerp in de zoektocht naar gesloten cirkels

Hoe kan ontwerp bijdragen in de zoektocht naar concepten en businessmodellen met ‘gesloten cirkels’ op gebiedsniveau? De derde dag van de sLIM Masterclass vond plaats op Schiphol en stond in het teken van circulaire economie. Sprekers Jeanet van Ant…

Verslag

5 juli 2016

bouwplaats circulair

Circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk (deel II) – Meer halen uit bouwafval & De mensfactor

De laatste jaren is er een sterk groeiend geloof in de omvorming naar een circulaire economie als oplossing voor een breed scala aan vraagstukken waar steden in toenemende mate mee kampen. Ook in de gebiedsontwikkeling is circulaire economie een ste…

Verslag

3 juli 2016

vhasseltkanaal

Circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk (Deel I) –Werken aan een voedingsbodem voor bruikbare concepten

De laatste jaren is er een sterk groeiend geloof in de omvorming naar een circulaire economie als oplossing voor een breed scala aan vraagstukken waar steden in toenemende mate mee kampen. Ook in de gebiedsontwikkeling is circulaire economie een ste…

Verslag

3 juli 2016

rijswijk

Ook zonder gratis accu’s wil Gemeente Rijswijk doorpakken op duurzaamheid

In de Broodfabriek in Rijswijk vond donderdag 19 mei ‘Het Grote Duurzaamheidscongres’ plaats, georganiseerd door de gemeente Rijswijk. Ruim 400 bezoekers namen deel aan het programma waarin Rijswijk zich presenteerde als duurzame gemeente die –ondan…

Verslag

30 mei 2016

watertorenberaad

Conferentie Watertorenberaad 2016 : Ontwikkelen met impact

De trek naar onze steden heeft grote impact op de wijze van wonen, werken, mobiliteit en infrastructuur. Hoe wonen we in de toekomst in de stad? En hoe zorgen we voor een leefbare, gezonde stad? Met de jaarlijkse conferentie organiseerde het Waterto…

Verslag

18 april 2016

greg

Smart compact urban living: a way to go

De trek naar onze steden heeft grote impact op de wijze van wonen, werken, mobiliteit en infrastructuur. Hoe wonen we in de toekomst in de stad? Hoe zorgen we voor een leefbare, gezonde stad? En hoe blijf je als stad meedoen in de race om aantrekkel…

Verslag

18 april 2016

2016.01.28_Planning strategieën in een tijdperk van actief burgerschap_C

Planningstrategieën in een tijdperk van actief burgerschap

Nu traditionele financieringsbronnen slinken, zoekt de overheid naar andere manieren om ruimtelijke en sociale ontwikkelingen op gang te brengen. De blik richt zich daarbij steeds vaker op burgerinitiatieven. Kunnen deze worden benut voor bijvoorbee…

Nieuws

28 januari 2016

2015.11.05_Jaar van Ruimte Manifest 2040 door de wasstraat_C

Jaar van Ruimte: Manifest 2040 door de wasstraat

Het Jaar van de Ruimte organiseert het debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ kon iedereen het afgelopen jaar inzichten inbrengen en deelnemen aan de discussie tijdens verschillende activiteiten in h…

Nieuws

4 november 2015