Gebiedsontwikkeling 2 GO wintereditie 2018 door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsontwikkeling 2GO - Wintereditie 2018

12 januari 2018

2 minuten

Nieuws Blader online door de nieuwste wintereditie van Gebiedsontwikkeling 2GO krant. Een van de onderwerpen die hierin aangekaart wordt is de mogelijkheid tot samenwerking tussen woningcorporaties en beleggers. In een dubbelinterview hierover komen ervaringen en aanbevelingen vanuit beide type organisaties naar voren.

Verder licht Agnes Franzen alvast een tipje van de sluier over het vervolg op de GO-publicatie uit 2011 ‘Doe de tienkamp’. ”In deze publicatie gaat het om een scherpe profilering van de meest urgente maatschappelijke opgaven.”

Ook kunt u lezen hoe aardbevingen een grote invloed op de leefbaarheid in Groningen hebben. Is het aardbevingsgebied Groningen een bedreiging of een kans voor gebiedsontwikkelaars? Stedenbouwkundige Enno Zuidema en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen geven hun visie op de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in het noordoosten van Nederland.

Of bent u nieuwsgierig hoe het ervoor staat met het studententeam van de TU Delft dat een jaar geleden de prestigieuze hyperloop-wedstrijd in Californië won? We gingen in gesprek met Sebastiaan de Wilde, directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud bij NS Stations en Jelle van Zon, student en civiel technicus van het team ‘Delft Hyperloop’ over de impact van dit futuristische transportconcept op de stedelijke omgeving.

Wij wensen u veel leesplezier.

Wilt u de volgende editie van Gebiedsontwikkeling 2GO per post ontvangen? Stuur dan een mail naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu

Gebiedsontwikkeling 2GO is een halfjaarlijkse uitgave van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling met nieuwe items en een selectie van eerder op Gebiedsontwikkeling.nu geplaatste artikelen, als opvolger van het tijdschrift Go, gebiedsontwikkeling in beweging. Zie hier de eerder verschenen tijdschriften:


Cover: ‘Gebiedsontwikkeling 2 GO wintereditie 2018’ door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Voetbalveld tijdens overstroming van de IJssel in Rheden door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

“Voor een écht sturende water en bodem-kaart is juridische binding nodig”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat met een ‘gecombineerde sturingskaart’ zien waar nog gebouwd kan worden. Hoogleraar Marleen van Rijswick plaatst kritische kanttekeningen bij de sturende kracht ervan.

Interview

15 april 2024

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024