Gebiedsontwikkeling 2 GO wintereditie 2018 door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsontwikkeling 2GO - Wintereditie 2018

12 januari 2018

2 minuten

Nieuws Blader online door de nieuwste wintereditie van Gebiedsontwikkeling 2GO krant. Een van de onderwerpen die hierin aangekaart wordt is de mogelijkheid tot samenwerking tussen woningcorporaties en beleggers. In een dubbelinterview hierover komen ervaringen en aanbevelingen vanuit beide type organisaties naar voren.

Verder licht Agnes Franzen alvast een tipje van de sluier over het vervolg op de GO-publicatie uit 2011 ‘Doe de tienkamp’. ”In deze publicatie gaat het om een scherpe profilering van de meest urgente maatschappelijke opgaven.”

Ook kunt u lezen hoe aardbevingen een grote invloed op de leefbaarheid in Groningen hebben. Is het aardbevingsgebied Groningen een bedreiging of een kans voor gebiedsontwikkelaars? Stedenbouwkundige Enno Zuidema en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen geven hun visie op de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in het noordoosten van Nederland.

Of bent u nieuwsgierig hoe het ervoor staat met het studententeam van de TU Delft dat een jaar geleden de prestigieuze hyperloop-wedstrijd in Californië won? We gingen in gesprek met Sebastiaan de Wilde, directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud bij NS Stations en Jelle van Zon, student en civiel technicus van het team ‘Delft Hyperloop’ over de impact van dit futuristische transportconcept op de stedelijke omgeving.

Wij wensen u veel leesplezier.

Wilt u de volgende editie van Gebiedsontwikkeling 2GO per post ontvangen? Stuur dan een mail naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu

Gebiedsontwikkeling 2GO is een halfjaarlijkse uitgave van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling met nieuwe items en een selectie van eerder op Gebiedsontwikkeling.nu geplaatste artikelen, als opvolger van het tijdschrift Go, gebiedsontwikkeling in beweging. Zie hier de eerder verschenen tijdschriften:


Cover: ‘Gebiedsontwikkeling 2 GO wintereditie 2018’ door Redactie Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023