GO 2017

Terugblik 2017: deze artikelen mag je niet missen

30 december 2017

6 minuten

Nieuws Omdat 2018 dicht voor de deur staat, blikken we terug op het afgelopen jaar. In 2017 ging het onder andere over binnenstedelijke verdichting, de naderende Omgevingswet, de kabinetsformatie en sterke transformaties. Dat zagen we ook in de stukken op Gebiedsontwikkeling.nu die het meeste losmaakten. Om zeker te weten dat je de belangrijkste, leukste en meest controversiële onderwerpen van 2017 mee hebt gekregen, presenteren we hieronder per rubriek de meest gelezen items. Kijk met ons mee:

Het belangrijkste nieuws 
Nieuws uit de wereld van de gebiedsontwikkeling is te vinden in onze nieuwberichten. Met dit jaar als meest gelezen item “Haagse hoogbouw, Binckhorst en het grote zwijgen”. Hierin brengt Leo Oorschot ons op de hoogte van de 6 belangrijkste bestuurlijke witte plekken in de plannen van de gemeente Den Haag om de stad te verdichten.

Naar verwachting zal de Haagse bevolking in 2040 gegroeid zijn tot 660.000 inwoners. Daarvoor zijn ruim 50.600 nieuwe woningen nodig. Inhoudelijk hebben deze nota’s aandacht voor erfgoed en groen in de Binckhorst en de kwaliteit van hoogbouw wordt in detail beschreven. Er zit echter een probleem in wat de nota’s niet beschrijven. Bijvoorbeeld over het Central Innovation District of Den Haag Zuidwest

Het meest gelezen verslag
Voor de gemiddelde Gebiedsontwikkeling.nu-bezoeker is het onmogelijk om alle bijeenkomsten die we in onze agenda opnemen bij te wonen. Daarom zorgen we ervoor dat er van zoveel mogelijk bijeenkomsten een verslag verschijnt op onze website. Zo deed universitair hoofddocent Fred Hobma van TU Delft verslag van het symposium ‘’Grondbeleid en Omgevingswet”. En met succes, want het werd het meest gelezen verslag van dit jaar.

Gemeentelijk grondbeleid is een klassiek onderwerp binnen de gebiedsontwikkeling. Een bekende uitspraak is ‘wie de grond heeft, heeft de macht’. In ons land heeft de grondeigenaar immers het ontwikkelrecht. Daarnaast is grondbeleid een politiek issue. Moet een gemeente actief grond voor (her)ontwikkeling verwerven, of moet ze zich vooral facilitair opstellen? 

Grondbeleid is extra actueel nu het voorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom in discussie is. Er was dus meer dan genoeg aanleiding voor het symposium ‘’Grondbeleid en Omgevingswet’ van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en gastheer Stibbe advocaten.

Het meest schurende opiniestuk
Bij gebiedsontwikkelingen zijn vele partijen met vele belangen betrokken. Dit gaat gepaard met vele meningen. In de rubriek ‘opinie’ komen deze aan bod.

Dit jaar werd het opiniestuk “Het ideale Regeerakkoord Wonen” het meest gelezen.

Goed ingevoerde vakgenoten hadden wel door dat auteur Jos Feijtel met het ‘uitgelekte regeerakkoord wonen’ een column met een ironische inslag schreef. Dat bijvoorbeeld de Ladder van duurzame verstedelijking ‘wordt afgeschaft’, is wel heel onwaarschijnlijk. Niettemin werd het artikel in brede kring opgepikt als een reëel nieuwsfeit. Daarmee ontstond verwarring en begon het artikel als fake-nieuws een eigen leven te leiden.  Daarom voorzagen we het stuk van een toelichting. De reuring rondom het stuk heeft ervoor gezorgd dat het het meest gelezen stuk van 2017 is! 

Het invloedrijkste interview
Dit jaar is het interview met Andries Heidema, burgemeester van Deventer, over klimaatsverandering het meest gelezen interview. 

Nederland bestand maken tegen de huidige klimaatverandering heeft hoge prioriteit voor Heidema. Langdurige droogte, overvloedige regenval en intense hitte kunnen de maatschappij ontwrichten. Zelfs een groene stad aan de IJssel kan in de zomer als een steenoven voelen. Op alle terreinen is werk aan de winkel: van bewustwording creëren tot meer samenhang in het beleid krijgen. “Veel mensen denken dat ze gewoon de tuin een keertje extra moeten sproeien, maar hitte is levensbedreigend voor kwetsbare groepen in de samenleving.” Als vicevoorzitter van de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie onderschrijft Heidema daarom de noodzaak om ‘gas te geven’ op tal van terreinen.

Het meest aansprekende project
Omdat we veel kunnen leren van projecten, verschijnen er regelmatig projectbeschrijvingen op Gebiedsontwikkeling.nu.

De meest gelezen projectbeschrijving van dit jaar gaat over het voormalige werkeiland Oostenburg. In het stuk “Corporatie transformeert thuisbasis VOC naar stoere stadswijk” beschrijven we het voormalige industrieterrein Oostenburg in Amsterdam. Ooit was dit de thuisbasis van de Vereenigde Oostindische Compagnie, de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij en machinefabriek Stork.
Het gebied ligt al lange tijd te wachten op herontwikkeling. In de komende jaren transformeert met name woningcorporatie Stadgenoot het naar een levendige stadswijk. Daarbij moet het stoere karakter van het voormalige werkeiland behouden blijven.

De meest intrigerende GO around the world
Gebiedsontwikkeling is grensoverschrijdend! In de rubriek GO around the world tonen we wat ons wereldwijd intrigeert. Soms leerzaam, soms bizar, soms gewoon heel leuk.

De GO around the world “From mega church to Mars city” is het meest gelezen dit jaar. In dit stuk wordt onder andere het project BedZED (Beddington Zero Energy Development) besproken: een milieuvriendelijk woningbouwproject in Londen . Het project wil CO2-neutraal zijn en is het eerste dat dit op zo’n grote schaal doet.

Bekijk in onderstaande video waarom deze projecten nodig zijn en hoe het met de ontwikkeling van soortgelijke gemeenschappen zit.

De mooiste GO drone
Gebiedsontwikkelingen zijn vaak het best te bekijken in vogelvlucht. Daarom verzamelt Gebiedsontwikkeling.nu dronefilms van interessante gebiedsontwikkelingen voor de rubriek GO drone.

De meest bekeken video van dit jaar is “GO Drone: van Tropicana naar BlueCity”.

In het voormalige zwemparadijs Tropicana in Rotterdam maken ondernemers tegenwoordig meubels uit bijenwas, verwerken wormen afval en kweekt men oesterzwammen op koffiedrab. Samen vormen de enthousiaste ondernemers een voorbeeld voor de circulaire stad. Wat kunnen gebiedsontwikkelaars leren van deze transformatie? Yvette Govaart, sinds de initiatieffase betrokken bij BlueCity, beantwoordt drie vragen over de betekenis van de transformatie voor circulaire gebiedsontwikkeling.

GO scriptie
Op Gebiedsontwikkeling.nu is veel ruimte voor onderzoek. Daarom publiceren we in de rubriek GO scriptie regelmatig scripties van studenten. 

De meest gelezen GO scriptie is van MCD-scriptieprijswinnares Marlies de Nijs. De Nijs beantwoordt in haar scriptie ‘High-rise op ooghoogte’ de vraag in hoeverre de plinten van hoogbouw in Nederland bijdragen aan de levendigheid van stedelijke gebieden. Deze onderzoeksvraag komt voort uit een interessant ontwikkeldilemma. Hoogbouw wordt vaak ingezet als middel om hoge stedelijke dichtheden te bereiken. Daarmee draagt het, in theorie, bij aan de levendigheid op straat.

De verklaringen voor het al dan niet realiseren van levendige plinten zijn gezocht op het niveau van de specifieke locatiekenmerken van de hoogbouw, en op het niveau van de kenmerken van het gebouw zelf. Middels een regressie analyse bleek het mogelijk een aantal verwachte verbanden significant aan te tonen: Ligging van hoogbouw in een stedelijke centrum of aan een winkelstraat maakt de kans op een levendige plint groter. En plinten van hoogbouw die onderdeel is van een bouwblok doen het beter dan plinten van ‘stand-alone’-torens.

Het leerzaamste GO minicollege
Emeritus praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw van TU Delft zet in de rubriek “GO minicollege” iedere keer een andere onderwerp uiteen. Het meest bekeken minicollege van dit jaar is het “GO minicollege: Nationale Omgevingsvisie”. 
Aan de orde komt wat het nieuwe kabinet zou moeten doen met de Nationale Omgevingsvisie, ruimtelijke investeringen en het woningbouwbeleid. Kernpunt: een Nationale Omgevingsvisie zonder uitvoeringsstrategie en een investeringsprogramma is zonde van de moeite.

GO dossiers
In de rubriek GO dossier bieden we een op maat gemaakte bundeling informatie rondom één thema van gebiedsontwikkeling.

Het meest gelezen dossier van dit jaar is het dossier Omgevingswet. De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds duidelijker. Ons dossier Omgevingswet, bestaande uit eigen artikelen en links naar buiten, toont de brede impact van de Omgevingswet.


En ongeacht wat 2018 voor gebiedsontwikkeling gaat betekenen: wij zullen je via dit platform op de hoogte houden.

Zien we iets over het hoofd of heb je zelf een interessant artikel geschreven? Schroom dan niet ons een bericht(je) te sturen via Twitter, Facebook, LinkedIn of per email via redactie@gebiedsontwikkeling.nu

Wij wensen u een goede jaarwisseling!


Cover: ‘GO 2017’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023