Hans de Jonge Go in vogelvlucht door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Gebiedsontwikkeling in vogelvlucht #2: Hans de Jonge over publiek-private samenwerking

28 december 2021

1 minuut

SKG Nieuws Hoe overtuig je publieke en private partijen om samen op te trekken in een gebiedsontwikkeling? In het tweede deel van de serie ‘Gebiedsontwikkeling in vogelvlucht’ geeft emeritus hoogleraar Hans de Jonge hier antwoord op aan de hand van de casus Rotterdam Central District.

Vanwege het 15-jarige bestaan van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) leggen acht experts op acht locaties in het land uit hoe gebiedsontwikkeling werkt en wat dé grote opgaven voor het vakgebied zijn.

Rotterdam Central District is een complexe gebiedsontwikkeling rond het centraal station in Rotterdam. Hans de Jonge, emeritus hoogleraar vastgoed, gaat via deze casus in op de vraag wat er nodig is voor publieke en private partijen om langdurig samen te werken, iets wat essentieel is vanwege de lange doorlooptijd van een dergelijk project.

Volgens De Jonge kan een dergelijke samenwerking alleen slagen als het doel van de ontwikkeling aansluit bij de belangen van de betrokken partijen, publieke en private partijen elkaar vertrouwen, en iedereen bereid is om integraal te werken. Plus: “Er is leiderschap nodig dat risico’s durft te nemen.”


Cover: ‘Hans de Jonge Go in vogelvlucht’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024