2014.09.11_Gebiedsontwikkeling.nu ontwikkelt graag samen met de lezer_660

Gebiedsontwikkeling.nu ontwikkelt graag samen met de lezer!

10 september 2014

2 minuten

Nieuws Wat vinden onze lezers en wat zien ze graag terug op Gebiedsontwikkeling.nu? De mening van de gebruiker wordt als zeer waardevol gezien door de redactie van Gebiedsontwikkeling.nu. Hoe beoordelen bezoekers het platform op verschillende aspecten zoals relevantie, gebruiksvriendelijkheid, vormgeving en inhoud? Daarnaast vroegen we ons af welke thema’s de gebruiker graag terugziet en welke verbetertips de lezer heeft. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies uit de enquête die is gehouden onder bezoekers van de site. De uitkomsten nemen we uiteraard mee in de verdere ontwikkeling van het platform.

Conclusies uit de enquête:
- Gebiedsontwikkeling.nu bedient een brede doelgroep: de enquête is representatief voor planners, adviseurs, ontwikkelaars, zelfstandige ondernemers, onderzoekers en andere professionals. Daarnaast bezoeken ook studenten het platform.
- De gebruiker vindt de huidige content relevant voor de eigen leer- en beroepspraktijk. Men komt voornamelijk op de site voor actueel nieuws en opinieartikelen, maar ook wetenschappelijke artikelen, analyses en verslagen van bijeenkomsten en congressen scoren hoog.
- De tweewekelijkse nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling.nu krijgt de waardering ‘goed’.
- Het platform scoort voldoende tot goed in het algemeen en op de site-onderdelen zoekfunctie, agenda, beelden en video’s, wetenschappelijke inhoud, gebruiksvriendelijkheid en vormgeving.
- Er bestaat onder de gebruikers een grotere behoefte aan analyses, projectomschrijvingen en wetenschappelijke artikelen.
- Men ziet graag de volgende thema’s op het platform: trends, samenwerkingsmodellen, organisatie, financiering, duurzaamheid, herbestemmen, participatie, wet- en regelgeving en innovatie.
- Er is behoefte aan meer persoonlijke ervaringen uit de praktijk.

Vooruitblik

Gebiedsontwikkeling.nu is een (kennis)netwerk voor professionals en studenten, in de volle breedte van het vakgebied. Als redactie willen we onze brede doelgroep blijven faciliteren.

De komende tijd zullen we aandacht besteden aan de meest genoemde thema’s uit de enquête en op het meer zichtbaar maken van analyses, projectomschrijvingen en wetenschappelijke artikelen. Met de ‘Trendalert’ zullen we u via de homepage en social media op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Daarnaast organiseren we in samenwerking met onze partners verschillende bijeenkomsten waar kennisdelen centraal staat. Tijdens deze bijeenkomsten nodigen we vooraanstaande vertegenwoordigers uit de praktijk uit kennis en ervaringen uit de beroepspraktijk met ons te delen. Het programma is te vinden onder SKG Academie.

Heeft u input voor de redactie of verbetertips? Mail dan naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu of reageer hieronder.


Cover: ‘2014.09.11_Gebiedsontwikkeling.nu ontwikkelt graag samen met de lezer_660’


Mirela Milosevic

Door Mirela Milosevic

Projectmedewerker Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024