Amsterdam massa tourisme pixabay license

‘Gebruik massatoerisme als hulpstuk voor innovaties in gebiedsontwikkeling’

12 juni 2019

1 minuut

Nieuws
Massatoerisme begint in Europese steden een steeds grotere druk te leggen op stedelijke ruimte. Dit wordt over het algemeen gezien als een negatief gevolg van de toenemende globalisering. Het platform Sociale Vraagstukken onderzocht welke positieve bijdrage toerisme kan leveren aan ons denken over de toekomst van onder andere gebiedsontwikkeling.

Steden staan voor een keuze. Geef je vrijheid aan touroperators en vliegvelden, dan is er veel ruimte voor economische groei. Bemoei je je als overheid echter actief met de leefbaarheid via inrichting, ontwerp en toegankelijkheid van de stad, dan kan dit dan ten koste gaan van het economische vestigingsklimaat.

Nieuwe stadsvorm

Er is ook een derde weg, stellen onderzoekers Martijn Duineveld en Ko Koens. Door toerisme niet als een probleem te zien, maar als een concept met innovatiepotentieel, ontstaan er kansen voor nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en stedelijk beleid. De steden van nu zijn namelijk ontworpen voor burgers die de meeste tijd van hun leven in de stad zelf verblijven.

Wordt de huisvesting van de tijdelijke inwoner van de stad echter meegenomen in ontwikkeling, dan ontstaat er een nieuwe vorm van stad. In deze mobiele stad van de toekomst wonen gebruikers in de afstandelijke nabijheid van de ander: segregatie op de vierkante meter. Of dit wenselijk is, dat moet de toekomst uitwijzen. Het is in ieder geval waarschijnlijk dat massatoerisme blijft.

Cover: Pixabay

Lees het hele artikel op Sociale Vraagstukken


Cover: ‘Amsterdam massa tourisme pixabay license’Meest recent

Kunstmatige intelligentie door Have a nice day Photo (bron: Shutterstock)

Big Data in gebiedsontwikkeling: een fluwelen revolutie?

Big Data gaat de wereld van de gebiedsontwikkeling op de kop zetten. Althans, dat is wat we al een tijd horen. Volgens Joost van den Hoek is de revolutie inderdaad aan de gang – zij het in een fluwelen vorm.

Analyse

27 september 2022

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022