Gedeputeerde van provincie Gelderland Josan Meijers:” Stedelijke herverkaveling is van belang voor de provincie”

18 mei 2010

1 minuut

Stedelijke herverkaveling is van belang voor de provincie, omdat hiermee een mogelijke oplossing wordt geboden voor haar maatschappelijke opgaven. Vanwege de hoeveelheid actoren is het in veel gevallen als eigenaar niet meer mogelijk om het proces alleen in te gaan. Samen bekijken de overheden hoe zij de transitie het best kunnen ondersteunen. Integraal wordt gekeken hoe de situatie in Gelderland aangepakt kan worden. De nadruk ligt op mooi, dynamisch en divers.

Partijen ervaren het delen van kennis als belangrijk omdat dan niet bij elke opgave opnieuw alles uitgevonden hoeft te worden. Daarnaast investeert de provincie pas aan het eind van het proces, omdat het project duurzaam en doordacht moet zijn.

Ervaringen

Samenwerken brengt enthousiasme. Een complex proces als stedelijke herverkaveling kost tijd, maar geeft uiteindelijk energie. Het is van belang om het grotere geheel van projecten te zien,  bijvoorbeeld door doelen samen te brengen. Daarnaast moet de rol van partijen heel helder zijn in het project. De provincie hoeft maar een kleine rol op zich nemen in het proces en voornamelijk faciliteren waar nodig. 


Is stedelijke herverkaveling ook interessant voor provincies zonder geld?

Ja, geld is het sluitstuk. Ook andere provincies zien kansen. Niet altijd is subsidie nodig, maar soms juist alleen een ‘buitenboordmotor’. Zonder financiële middelen, komen er soms juist meer creatieve ideeën naar voren.
Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022