Thumb_retail winkels_0_667px

Geen crisis, maar nieuwe realiteit

12 april 2013

2 minuten

Nieuws NIEUWEGEIN - Tijdens het NRW Jaarcongres Retail (R)evolutie zei Bart Kuil dat het tijd wordt dat de sector niet meer praat over crisis maar accepteert dat de markten definitief veranderd zijn.

Bart Kuil: ‘Binnen Europa heeft Nederland een hele goede uitgangspositie. Als we daar gebruik van maken en zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen, kan het vertrouwen van consumenten weer normaliseren en de stemming in onze sector ten positieve veranderen. NRW kan een voortrekkersrol vervullen in het veranderingsproces dat nu gaande is. Wij hebben bij uitstek het netwerk en de kennis daarvoor.’

Tijdens het congres stelde Frank Quix: ‘Winkelleegstand is geen landelijk probleem. Teruglopende retailbestedingen worden veroorzaakt door gebrek aan vertrouwen en niet door online shopping.’ Hij stelde dat de oplossingen liggen in nieuwe businessmodellen en lokale oplossingen. De businessmodellen van non-food retailers zullen veranderen, wat consequenties heeft voor de inkomsten van de vastgoedeigenaren. Huurdifferentiatie wordt als een van de oplossingen genoemd. Ook het verkorten van huurcontracten ziet hij als mogelijke oplossing om winkelgebieden aantrekkelijk te houden en het samenvoegen van panden om oppervlakten te creëren die courant zijn.

Hans Biesheuvel viel op dat in dit land te weinig aandacht is voor de binnenlandse economie en met name voor de detailhandel. ‘We moeten op zoek naar een nieuwe locomotief en bieden ruimte bieden aan ondernemerschap. Vanuit Den Haag gaat de oplossing niet komen. Wij als ondernemers moeten het voortouw nemen en het groeikompas leiden.’


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023