Go column cover 2

In gelul kun je niet wonen

19 december 2018

2 minuten

Opinie De huidige enorme druk op de woningmarkt in en om de grotere steden is een simpele optelsom van het gebrek aan ruimtelijk lange-termijnbeleid tijdens de crisisjaren en voorspelbare demografische en regionaal-economische ontwikkelingen. Alle kenners wisten tijdens de crisis dat de vraaguitval een vraaguitstel betrof. Dat stuwmeer van nieuwe huishoudens kwam inderdaad in alle hevigheid los. En dan is extra capaciteit de eerste remedie.

Een tekort aan huizen los je immers vooral op door huizen bij te bouwen. Vervolgens komen andere zaken in het vizier: past de woningvoorraad bij de woningvraag, en blijft het dusdanig betaalbaar dat er geen onwenselijke segregatie ontstaat tussen arm en rijk of tussen stad en periferie. En daarbij blijkt onder meer dat een groot deel van de woningvoorraad op slot zit in het sociale / gereguleerde segment, waar scheefwoners ervoor zorgen dat woningzoekenden op jarenlange wachtlijsten moeten staan.

En wat is nu precies de aanpak van colleges in diverse grote steden? Ze zetten de rem op de nieuwbouw en vergroten het gereguleerde segment. Door halsstarrig vol te houden dat de woningnood enkel geledigd kan worden door ingewikkelde en tijdrovende binnenstedelijke inbreiding, loopt de productie in steden als Utrecht nog steeds ver achter op de behoefte. Door die binnenstedelijke ontwikkelingen vervolgens te belasten met ingrijpende restricties (zoals op ‘middenhuur’) en stapeling van peperdure duurzaamheidseisen wordt de economische haalbaarheid dusdanig onderuit gehaald dat marktpartijen inmiddels bedanken voor de eer.

En omdat Den Haag geen behoefte lijkt te hebben aan een ministerie van Ruimte(-lijke planning), hebben de gemeenten het rijk alleen. Alhoewel? De regering ziet weliswaar geen heil in visie, sturing en regie, maar heeft ons land toch maar mooi verrijkt met de Omgevingswet. De vrucht van een decennium gesteggel, die eindeloos polderen tot wet verheven heeft. Tegen de tijd dat je het met elkaar eens bent, zit er een nieuw college dat het allemaal anders wil!

Intussen leidt de varkenscyclus die de vastgoedmarkt is geworden mede door extreem hoge bouwkosten tot onbetaalbare woningen en naderen we de volgende economische crisis.

En zo krijgt de kiezer de woningmarkt die hij verdient. 


Cover: ‘Go column cover 2’


Portret - Maarten Janssen

Door Maarten Janssen

Projectdirecteur bij Amvest


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024