Rijk en regio versnellen woningbouw Zuid-Holland

4 december 2018

2 minuten

Nieuws Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) spannen zich samen in voor het versneld realiseren van 100.000 woningen in Zuid-Holland. Zij doen dit via middelen, mensen en juridisch instrumentarium.

De afspraken hebben zij gemaakt tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT. Het Rijk haakt hiermee aan bij het Actieplan dat de provincie Zuid-Holland in oktober presenteerde. Toen al maakte gedeputeerde Bom-Lemstra bekend extra inzet te plegen om aan de behoefte van de bouw van 100.000 woningen voor 2025 te voldoen. “Plannen zijn er namelijk genoeg in onze provincie, het bouwtempo moet omhoog.” De gedeputeerde richtte daarvoor onder meer een Vliegende Brigade in. Dit team vult een tijdelijk tekort van bijvoorbeeld planeconomen in bij gemeenten. Ook is regelgeving vereenvoudigd en stelt de provincie geld beschikbaar om plannen voor binnenstedelijke woningbouw sneller van de grond te krijgen.

Doorbraaktafels
De inzet van de provincie wordt nu versterkt door samen met het Rijk op te trekken in het Actieplan Woningmarkt. Aan zogeheten ‘Doorbraaktafels’ lossen (naast Rijk en provincie) gemeenten, corporaties, marktpartijen en kennisinstellingen knelpunten op van het woningbouwvraagstuk. Denk hierbij aan tekorten aan arbeidskrachten in de bouw, sociale spreiding binnen woningmarktregio’s, middenhuur en flexwonen. Ook geven deze partners projecten prioriteit die versneld moeten worden.

De bestuurders maakten ook afspraken om de gebiedsontwikkeling op de Binckhorst te versnellen. Dit bedrijventerrein in Den Haag biedt kansen om wonen en werken te combineren. Door onder meer investeringen te doen in goed openbaar vervoer en fietsfaciliteiten, moeten op deze locatie aanzienlijk meer woningen gebouwd kunnen worden.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de provincie Zuid-Holland.Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024