Rijk en regio versnellen woningbouw Zuid-Holland

4 december 2018

2 minuten

Nieuws Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) spannen zich samen in voor het versneld realiseren van 100.000 woningen in Zuid-Holland. Zij doen dit via middelen, mensen en juridisch instrumentarium.

De afspraken hebben zij gemaakt tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT. Het Rijk haakt hiermee aan bij het Actieplan dat de provincie Zuid-Holland in oktober presenteerde. Toen al maakte gedeputeerde Bom-Lemstra bekend extra inzet te plegen om aan de behoefte van de bouw van 100.000 woningen voor 2025 te voldoen. “Plannen zijn er namelijk genoeg in onze provincie, het bouwtempo moet omhoog.” De gedeputeerde richtte daarvoor onder meer een Vliegende Brigade in. Dit team vult een tijdelijk tekort van bijvoorbeeld planeconomen in bij gemeenten. Ook is regelgeving vereenvoudigd en stelt de provincie geld beschikbaar om plannen voor binnenstedelijke woningbouw sneller van de grond te krijgen.

Doorbraaktafels
De inzet van de provincie wordt nu versterkt door samen met het Rijk op te trekken in het Actieplan Woningmarkt. Aan zogeheten ‘Doorbraaktafels’ lossen (naast Rijk en provincie) gemeenten, corporaties, marktpartijen en kennisinstellingen knelpunten op van het woningbouwvraagstuk. Denk hierbij aan tekorten aan arbeidskrachten in de bouw, sociale spreiding binnen woningmarktregio’s, middenhuur en flexwonen. Ook geven deze partners projecten prioriteit die versneld moeten worden.

De bestuurders maakten ook afspraken om de gebiedsontwikkeling op de Binckhorst te versnellen. Dit bedrijventerrein in Den Haag biedt kansen om wonen en werken te combineren. Door onder meer investeringen te doen in goed openbaar vervoer en fietsfaciliteiten, moeten op deze locatie aanzienlijk meer woningen gebouwd kunnen worden.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de provincie Zuid-Holland.Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023