Thumb_geld_0_1000px

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

18 september 2012

1 minuut

Nieuws Onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentefinanciën, specifiek de gemeentelijke uitgaven voor de ruimtelijke ordening.

Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Het onderzoek levert per regio een gedifferentieerd beeld van omvang, richting van de opgave en oplossingsrichtingen.

Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van IenM. De ministeries van IenM en BZK gebruiken de uitkomsten van het onderzoek bij het nader verkennen van optimalisaties en verdienmodellen in krimpregio’s.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Driel, Nederland door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Wel bodemdaling en overstromingskans? Let dan op met bouwen

Het kabinet geeft de provincies een hulpmiddel om bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met drinkwaterbeschikbaarheid, overstromingskansen en bodemkwaliteit. Water en bodem sturend maken wordt nu (iets) concreter.

Nieuws

9 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023

ASML, Veldhoven, Nederland door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Met woonfonds neemt ASML verantwoordelijkheid voor gespannen woningmarkt Veldhoven

Chipmachinebouwer ASML richt een woonfonds op waarmee vastgelopen nieuwbouwprojecten in het Brabantse Veldhoven en omgeving geholpen kunnen worden. ASML neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in de Brainportregio.

Nieuws

8 juni 2023