Thumb_geld_0_1000px

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

18 september 2012

1 minuut

Nieuws Onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentefinanciën, specifiek de gemeentelijke uitgaven voor de ruimtelijke ordening.

Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Het onderzoek levert per regio een gedifferentieerd beeld van omvang, richting van de opgave en oplossingsrichtingen.

Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van IenM. De ministeries van IenM en BZK gebruiken de uitkomsten van het onderzoek bij het nader verkennen van optimalisaties en verdienmodellen in krimpregio’s.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022