Stadspark Groningen - Noorderplatsoen - Wutsje 2009

Gemeenten blijven ondanks crisis investeren in groen

8 januari 2021

3 minuten

Nieuws Ondanks de financieel roerige tijden waar Nederlandse gemeenten zich in bevinden, gaat er nog genoeg geld naar het vergroenen van de openbare ruimte en het beter bereikbaar maken van het al aanwezige groen. Dat blijkt uit de plannen die Groningen, Rotterdam en Amsterdam de afgelopen maanden hebben gepresenteerd. Toch ontkomen bestuurders soms niet aan ‘trucs’ om de financiering rond te krijgen.

Ruim 3,5 miljoen euro voor extra bomen, 11 miljoen euro voor het stimuleren van de biodiversiteit en vervangen van zieke en beschadigde bomen, en jaarlijks 100.000 euro om de schoolpleinen in de stad te vergroenen. Het is een greep uit de plannen die de Groningse wethouder Glimina Chakor eind vorig jaar presenteerde om de stad te vergroenen en klimaatadaptief te maken. Ook komen er verschillende tiny forests bij basisscholen, worden op initiatief van bewoners parken tussen flats groener gemaakt en worden ‘klimaatkwetsbare’ wijken in de stad aangepakt. 

Overheden aan zet 

In totaal bevat het Uitvoeringsplan Groen Groningen ruim 24 miljoen euro aan investeringen die Groningen de komende vijf jaar groener en ‘klimaatadaptief’ maken. Het geld voor de plannen komt uit allerlei verschillende potjes: van het Stedelijk Investeringsfonds tot het compensatiepakket Groen en Duurzaam Eelde en het Groninger Water- en Rioleringsplan. Wethouder Chakor: "We hebben het geld om te doen wat noodzakelijk is om de gevolgen van het veranderende klimaat aan te pakken, en tegelijkertijd de gemeente te vergroenen." 

De miljoenen die nu zijn vrijgemaakt in Groningen worden overigens niet ingezet om een achterstand in te lopen. Vorige maand werd namelijk al bekend dat de stad het beste scoort in de 2020-editie van de Gezonde Stad Index van Arcadis. Maar, zeggen de samenstellers van de lijst ook, “zelfs de best scorende steden kunnen nog stappen maken om de leefomgeving gezonder te maken. Dat begint met helder beleid. In eerste instantie zijn overheden aan zet.”

Truc

Groningen is zeker niet de enige gemeente die de afgelopen tijd bekendmaakte fors te willen investeren in groen. Zo vertelde Rotterdam eind vorig jaar 10,8 hectare extra groen gerealiseerd te hebben (doelstelling: 20 hectare tussen 2018 en 2022). Ook Amsterdam kondigde aan 26,5 miljoen te investeren in 18 parken. Het geld gaat niet naar de bekendste parken van de stad, maar juist naar het ‘bovenwijkse groen’, aldus wethouder Laurens Ivens.

Voor die tientallen miljoenen is wel een boekhoudkundige slimmigheid nodig. Volgens Het Parool wilde Ivens vorig jaar de stad al vergroenen, maar was er destijds nauwelijks geld beschikbaar. Daarom maakt de gemeente nu gebruik van een truc, zoals de wethouder het zelf noemt. Net als schoolgebouwen, tunnels en andere infrastructuur wordt het opwaarderen van de parken namelijk gezien als investeringen die pas na jaren worden afgeschreven. Logisch, aldus de wethouder: “Je legt het groen niet aan om er alleen in 2021 van te genieten. We nemen daarmee wel een hypotheek op de toekomst, maar we krijgen ook een mooiere stad. Het is financieel degelijk én we kunnen aan de slag. Die miljoenen gaan niet alleen zitten in bomen, planten en struiken, maar ook in extra werkgelegenheid.”


Cover: Stadspark Groningen - Noorderplatsoen - Wutsje 2009 


Cover: ‘Stadspark Groningen - Noorderplatsoen - Wutsje 2009’


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024