Koop en huurwoningen Bodegraven

Gemeenten blijven worstelen met middenhuur

3 maart 2018

2 minuten

Nieuws Het aandeel gemeenten dat beleid voert om middenhuur te stimuleren is de afgelopen twee jaar gegroeid van 40 naar 53 procent. Toch is driekwart nog ontevreden over hun eigen aanpak.

Verplicht aandeel

Dat blijkt uit onderzoek van Stec Groep onder ruim honderd gemeenten. Bijna de helft zou de nieuwe bestemmingsplancategorie vaker willen gebruiken om zo een verplicht aandeel middenhuur (tussen de 700 en 1.000 euro per maand) in nieuwbouwplannen op te nemen. Ook zouden ze met beleggers hardere afspraken willen maken over de maximale huurprijs en de uitpondtermijn (waarop een pand uit de huur mag worden genomen om het te verkopen).

Tekort loopt verder op 

De onderzochte gemeenten rekenen erop de komende vijf jaar ruim zestigduizend middenhuurwoningen te realiseren, tegenover een geschatte vraag uit de markt van 76.000 tot 100.000 woningen. Daarmee stijgt het tekort aan geschikte woningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur en die geen huis willen of kunnen kopen.

Gevolg van rijksbeleid 

Eerder dit jaar voorspelde een ‘samenwerkingstafel middenhuur’ onder leiding van Rob van Gijzel dat er zonder maatregelen over tien jaar een tekort van 200.000 woningen voor deze doelgroep zal ontstaan. Volgens Van Gijzel in de hand gewerkt door rijksbeleid als de huursubsidie en de hypotheekrenteaftrek, waardoor respectievelijk een grote sociale sector en een grote koopsector wordt gestimuleerd maar het middenveld daartussen ongemoeid wordt gelaten. Gemeenten zouden het voortouw moeten nemen om het tekort aan middenhuur aan te pakken.

Meer doorstroming 

Middenhuur helpt de doorstroming op de woningmarkt op gang. Ook kunnen zo economisch belangrijke doelgroepen aan een gemeente worden gebonden. Vooral de grotere gemeenten vrezen echter dat beleggers te veel op de bovenkant van de markt inzetten en te hoge huurprijzen voeren. Ook zouden de G4 en G40 graag de uitpondtermijn willen verlengen. De samenwerking tussen gemeente en belegger is sowieso voor verbetering vatbaar: ruim zes op de tien gemeenten kennen de grootste beleggers in de eigen gemeente niet.


Cover: ‘Koop en huurwoningen Bodegraven’


martin hendriksma

Door Martin Hendriksma

Schrijver en redacteur bij Binnenlands Bestuur


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023