mensen op bank

Gemeenten hebben belangrijke rol in onzekerheidsreductie

17 oktober 2016

1 minuut

Nieuws Specialisten van Platform31 analyseerden de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor steden en regio’s? Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral ook op de terreinen van arbeidsmarktbeleid, wonen, duurzaamheid, zorg en veiligheid een verschil maken. Zij zien zich echter voor tal van gecompliceerde opgaven geplaatst. Tegelijkertijd moeten zij meer doen met minder geld.

Belangrijke opgaven zijn:

  • Onderwijs: voorkomen dat alleen klasse en afkomst er toe doen
  • Wonen: sturen op de compositie van wijken en regio’s
  • Sociaal beleid: voorkomen dat de zorgnood uitbreekt
  • Veiligheid: het belang van de wijkagent en het sociale wijknetwerk
  • Duurzaamheid: gemeenten aan zet om te vernieuwen?
  • Economie: slimme verbindingen leggen tussen meerdere beleidsvelden, lokaal en regionaal
  • Arbeidsmarkt: tijd voor experimenten met bijstandsgerechtigden

De wereld globaliseert, daarom is de eigen gemeente vaak het niveau dat voor geborgenheid zorgt en waarmee grote groepen zich identificeren. Er is veel onzekerheid bij burgers over hun baan, de zorg, de komst van steeds nieuwe buren. Daardoor hebben gemeenten een belangrijke rol in de onzekerheidsreductie van burgers.

Download de Analyse Rijksbegroting 2017 van deze pagina.


Cover: ‘mensen op bank’


Ruud Dorenbos

Door Ruud Dorenbos

Senior Projectleider bij Platform31

Radboud Engbersen

Door Radboud Engbersen

Expert bij Movisie


Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023