mensen op bank

Gemeenten hebben belangrijke rol in onzekerheidsreductie

17 oktober 2016

1 minuut

Nieuws Specialisten van Platform31 analyseerden de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor steden en regio’s? Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral ook op de terreinen van arbeidsmarktbeleid, wonen, duurzaamheid, zorg en veiligheid een verschil maken. Zij zien zich echter voor tal van gecompliceerde opgaven geplaatst. Tegelijkertijd moeten zij meer doen met minder geld.

Belangrijke opgaven zijn:

  • Onderwijs: voorkomen dat alleen klasse en afkomst er toe doen
  • Wonen: sturen op de compositie van wijken en regio’s
  • Sociaal beleid: voorkomen dat de zorgnood uitbreekt
  • Veiligheid: het belang van de wijkagent en het sociale wijknetwerk
  • Duurzaamheid: gemeenten aan zet om te vernieuwen?
  • Economie: slimme verbindingen leggen tussen meerdere beleidsvelden, lokaal en regionaal
  • Arbeidsmarkt: tijd voor experimenten met bijstandsgerechtigden

De wereld globaliseert, daarom is de eigen gemeente vaak het niveau dat voor geborgenheid zorgt en waarmee grote groepen zich identificeren. Er is veel onzekerheid bij burgers over hun baan, de zorg, de komst van steeds nieuwe buren. Daardoor hebben gemeenten een belangrijke rol in de onzekerheidsreductie van burgers.

Download de Analyse Rijksbegroting 2017 van deze pagina.


Cover: ‘mensen op bank’


Ruud Dorenbos

Door Ruud Dorenbos

Senior Projectleider bij Platform31

Radboud Engbersen

Door Radboud Engbersen

Expert bij Movisie


Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024