platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Gemeenten hebben belangrijke rol in onzekerheidsreductie

Gemeenten hebben belangrijke rol in onzekerheidsreductie

mensen op bank

17 okt 2016 - Specialisten van Platform31 analyseerden de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor steden en regio’s? Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral ook op de terreinen van arbeidsmarktbeleid, wonen, duurzaamheid, zorg en veiligheid een verschil maken. Zij zien zich echter voor tal van gecompliceerde opgaven geplaatst. Tegelijkertijd moeten zij meer doen met minder geld.

Belangrijke opgaven zijn:

  • Onderwijs: voorkomen dat alleen klasse en afkomst er toe doen
  • Wonen: sturen op de compositie van wijken en regio’s
  • Sociaal beleid: voorkomen dat de zorgnood uitbreekt
  • Veiligheid: het belang van de wijkagent en het sociale wijknetwerk
  • Duurzaamheid: gemeenten aan zet om te vernieuwen?
  • Economie: slimme verbindingen leggen tussen meerdere beleidsvelden, lokaal en regionaal
  • Arbeidsmarkt: tijd voor experimenten met bijstandsgerechtigden

De wereld globaliseert, daarom is de eigen gemeente vaak het niveau dat voor geborgenheid zorgt en waarmee grote groepen zich identificeren. Er is veel onzekerheid bij burgers over hun baan, de zorg, de komst van steeds nieuwe buren. Daardoor hebben gemeenten een belangrijke rol in de onzekerheidsreductie van burgers.

Download de Analyse Rijksbegroting 2017 van deze pagina.

Auteurs

Ruud Dorenbos
Ruud Dorenbos

Senior Projectleider bij Platform31

Bekijk alle artikelen