mensen op bank

Gemeenten hebben belangrijke rol in onzekerheidsreductie

17 oktober 2016

1 minuut

Nieuws Specialisten van Platform31 analyseerden de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor steden en regio’s? Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral ook op de terreinen van arbeidsmarktbeleid, wonen, duurzaamheid, zorg en veiligheid een verschil maken. Zij zien zich echter voor tal van gecompliceerde opgaven geplaatst. Tegelijkertijd moeten zij meer doen met minder geld.

Belangrijke opgaven zijn:

  • Onderwijs: voorkomen dat alleen klasse en afkomst er toe doen
  • Wonen: sturen op de compositie van wijken en regio’s
  • Sociaal beleid: voorkomen dat de zorgnood uitbreekt
  • Veiligheid: het belang van de wijkagent en het sociale wijknetwerk
  • Duurzaamheid: gemeenten aan zet om te vernieuwen?
  • Economie: slimme verbindingen leggen tussen meerdere beleidsvelden, lokaal en regionaal
  • Arbeidsmarkt: tijd voor experimenten met bijstandsgerechtigden

De wereld globaliseert, daarom is de eigen gemeente vaak het niveau dat voor geborgenheid zorgt en waarmee grote groepen zich identificeren. Er is veel onzekerheid bij burgers over hun baan, de zorg, de komst van steeds nieuwe buren. Daardoor hebben gemeenten een belangrijke rol in de onzekerheidsreductie van burgers.

Download de Analyse Rijksbegroting 2017 van deze pagina.


Cover: ‘mensen op bank’


Ruud Dorenbos

Door Ruud Dorenbos

Senior Projectleider bij Platform31

Radboud Engbersen

Door Radboud Engbersen

Expert bij Movisie


Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023