platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Gemeenten laten waterschappen vaak links liggen bij ruimtelijke plannen

Gemeenten laten waterschappen vaak links liggen bij ruimtelijke plannen

Wateroverlast Ursel

Ondanks de steeds extremere weersomstandigheden werden waterschappen in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor juist minder bij de ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies betrokken. Bovendien werden hun adviezen regelmatig genegeerd.

Deze trend is vooral zichtbaar bij gemeenten: waar in 2015 nog 62 procent van de waterschappen tevreden was over hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van structuurvisies, was dit in 2016 nog slechts een kwart. De oorzaak van deze terugval is volgens de Unie van Waterschappen nog onbekend. In 2017 is er alweer een verbetering zichtbaar, mede door het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de verplichte klimaatstresstest voor alle overheden. 


Cover: Spotter2

Lees het volledige item op binnenlandsbestuur.nl