Wateroverlast Ursel

Gemeenten laten waterschappen vaak links liggen bij ruimtelijke plannen

11 juni 2018

1 minuut

Nieuws Ondanks de steeds extremere weersomstandigheden werden waterschappen in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor juist minder bij de ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies betrokken. Bovendien werden hun adviezen regelmatig genegeerd.

Deze trend is vooral zichtbaar bij gemeenten: waar in 2015 nog 62 procent van de waterschappen tevreden was over hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van structuurvisies, was dit in 2016 nog slechts een kwart. De oorzaak van deze terugval is volgens de Unie van Waterschappen nog onbekend. In 2017 is er alweer een verbetering zichtbaar, mede door het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de verplichte klimaatstresstest voor alle overheden. 


Cover: Spotter2

Lees het volledige item op binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Wateroverlast Ursel’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024