Artikel
"101015-Opening Week van de Geschiedenis" (CC BY-SA 2.0) by Nationaal Historisch Museum

In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust

Door redactie gebiedsontwikkeling.nu

21 feb 2018 - Dit is de belangrijkste klimaatambitie van het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin afspraken staan tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. De verschillende overheden gaan samenwerken aan tien maatschappelijke opgaven, waarvan de opgave ‘samen aan de slag voor klimaat’ naast klimaatadaptatie ook de thema's mitigatie en circulaire economie behelst.

Recente artikelen