platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust

In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust

"101015-Opening Week van de Geschiedenis" (CC BY-SA 2.0) by Nationaal Historisch Museum

Dit is de belangrijkste klimaatambitie van het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin afspraken staan tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. De verschillende overheden gaan samenwerken aan tien maatschappelijke opgaven, waarvan de opgave ‘samen aan de slag voor klimaat’ naast klimaatadaptatie ook de thema's mitigatie en circulaire economie behelst.