Thumb_Woning2_180

Gemeenten lijden onnodige verliezen

9 september 2010

2 minuten

Nieuws Gemeenten nemen nog steeds te grote risico’s in hun grondbeleid, concludeert Fakton na analyse van ruimtelijke projecten bij tientallen gemeenten. In veel gemeenten is een overschot aan aanbod van planruimte, vooral in het dure segment. ‘Gemeenten schrappen wat plannen, maar echte keuzes blijven uit.’

De woningmarkt ligt momenteel stil en de groei lijkt voorlopig uit te blijven. Hierdoor dreigen diverse gemeenten onder verscherpt toezicht gesteld te worden. Er wordt geconcludeerd dat gemeenten veel duidelijkere keuzes moeten maken. Projecten moeten worden beoordeeld op financiële haalbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid. Voldoet een plan niet aan de gestelde eisen, dan moet het worden geschrapt. Als uit marktonderzoek blijkt dat een project rendabel is, zullen bijvoorbeeld institutionele beleggers en energiebedrijven eerder aansluiten als medefinancier.

Grote risico’s

Peter van Bosse, partner bij Fakton, geeft aan dat de Nederlandse uitgangssituatie niet goed was. ‘Er werden grote risico’s genomen in de grondexploitaties. Gemeenten moeten projecten afbouwen die reeds in gang zijn gezet, en een behoorlijk aantal geplande projecten afblazen en daar hun verlies op nemen. Een aantal gemeenten heeft haar beleid al aangepast, zij zijn op de goede weg.’ Daarnaast moet een strikt regionaal regime actief worden. ‘De provincies zullen de verantwoordelijkheid die zij in het regeerakkoord hebben gekregen, moeten oppakken om te voorkomen dat gemeenten tegen elkaar blijven opbieden om zo veel mogelijk bedrijventerreinen en woningen binnen hun gemeentegrenzen te krijgen.’

Lees in het volgende nummer van Vitale Stad alles over het gemeentelijk grondbeleid.


Cover: ‘Thumb_Woning2_180’Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024