Thumb_Woning2_180

Gemeenten lijden onnodige verliezen

9 september 2010

2 minuten

Nieuws Gemeenten nemen nog steeds te grote risico’s in hun grondbeleid, concludeert Fakton na analyse van ruimtelijke projecten bij tientallen gemeenten. In veel gemeenten is een overschot aan aanbod van planruimte, vooral in het dure segment. ‘Gemeenten schrappen wat plannen, maar echte keuzes blijven uit.’

De woningmarkt ligt momenteel stil en de groei lijkt voorlopig uit te blijven. Hierdoor dreigen diverse gemeenten onder verscherpt toezicht gesteld te worden. Er wordt geconcludeerd dat gemeenten veel duidelijkere keuzes moeten maken. Projecten moeten worden beoordeeld op financiële haalbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid. Voldoet een plan niet aan de gestelde eisen, dan moet het worden geschrapt. Als uit marktonderzoek blijkt dat een project rendabel is, zullen bijvoorbeeld institutionele beleggers en energiebedrijven eerder aansluiten als medefinancier.

Grote risico’s

Peter van Bosse, partner bij Fakton, geeft aan dat de Nederlandse uitgangssituatie niet goed was. ‘Er werden grote risico’s genomen in de grondexploitaties. Gemeenten moeten projecten afbouwen die reeds in gang zijn gezet, en een behoorlijk aantal geplande projecten afblazen en daar hun verlies op nemen. Een aantal gemeenten heeft haar beleid al aangepast, zij zijn op de goede weg.’ Daarnaast moet een strikt regionaal regime actief worden. ‘De provincies zullen de verantwoordelijkheid die zij in het regeerakkoord hebben gekregen, moeten oppakken om te voorkomen dat gemeenten tegen elkaar blijven opbieden om zo veel mogelijk bedrijventerreinen en woningen binnen hun gemeentegrenzen te krijgen.’

Lees in het volgende nummer van Vitale Stad alles over het gemeentelijk grondbeleid.


Cover: ‘Thumb_Woning2_180’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022