Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

‘Gemeenten moeten meer inzicht krijgen in corporaties’

7 mei 2013

1 minuut

Nieuws De adviescommissie Dekker heeft een advies uitgebracht aan de VNG over de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties.

De adviescommissie onder leiding van Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, heeft haar advies ‘Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend’ (pdf) uitgebracht. De commissie pleit ervoor om afspraken tussen corporaties en gemeenten minder vrijblijvend te maken.

De gemeenten moeten inzicht kunnen krijgen in de investeringscapaciteit van de corporaties, zodat ze beter weten wat ze van de corporaties mogen verwachten. Corporaties mogen op hun beurt van de gemeenten verwachten dat ze een actuele en goed onderbouwde woonvisie hebben. De commissie stelt dan ook een verplichte gemeentelijke woonvisie voor, die in de Woningwet moet worden opgenomen. Prestatieafspraken moeten leiden tot een heldere overeenkomst met afspraken.

De commissie pleit ook voor beter toezicht vanuit het Rijk en introduceert arbitrage als nieuw instrument, naast de rol van de minister als geschillenbeslechter.

Het advies van de commissie is geschreven naar aanleiding van de paragraaf ‘Woningmarkt’ uit het regeerakkoord. De VNG zal binnenkort een standpunt innemen naar aanleiding van dit advies.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023