Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

‘Gemeenten moeten meer inzicht krijgen in corporaties’

7 mei 2013

1 minuut

Nieuws De adviescommissie Dekker heeft een advies uitgebracht aan de VNG over de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties.

De adviescommissie onder leiding van Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, heeft haar advies ‘Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend’ (pdf) uitgebracht. De commissie pleit ervoor om afspraken tussen corporaties en gemeenten minder vrijblijvend te maken.

De gemeenten moeten inzicht kunnen krijgen in de investeringscapaciteit van de corporaties, zodat ze beter weten wat ze van de corporaties mogen verwachten. Corporaties mogen op hun beurt van de gemeenten verwachten dat ze een actuele en goed onderbouwde woonvisie hebben. De commissie stelt dan ook een verplichte gemeentelijke woonvisie voor, die in de Woningwet moet worden opgenomen. Prestatieafspraken moeten leiden tot een heldere overeenkomst met afspraken.

De commissie pleit ook voor beter toezicht vanuit het Rijk en introduceert arbitrage als nieuw instrument, naast de rol van de minister als geschillenbeslechter.

Het advies van de commissie is geschreven naar aanleiding van de paragraaf ‘Woningmarkt’ uit het regeerakkoord. De VNG zal binnenkort een standpunt innemen naar aanleiding van dit advies.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022