Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

‘Gemeenten moeten meer inzicht krijgen in corporaties’

7 mei 2013

1 minuut

Nieuws De adviescommissie Dekker heeft een advies uitgebracht aan de VNG over de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties.

De adviescommissie onder leiding van Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, heeft haar advies ‘Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend’ (pdf) uitgebracht. De commissie pleit ervoor om afspraken tussen corporaties en gemeenten minder vrijblijvend te maken.

De gemeenten moeten inzicht kunnen krijgen in de investeringscapaciteit van de corporaties, zodat ze beter weten wat ze van de corporaties mogen verwachten. Corporaties mogen op hun beurt van de gemeenten verwachten dat ze een actuele en goed onderbouwde woonvisie hebben. De commissie stelt dan ook een verplichte gemeentelijke woonvisie voor, die in de Woningwet moet worden opgenomen. Prestatieafspraken moeten leiden tot een heldere overeenkomst met afspraken.

De commissie pleit ook voor beter toezicht vanuit het Rijk en introduceert arbitrage als nieuw instrument, naast de rol van de minister als geschillenbeslechter.

Het advies van de commissie is geschreven naar aanleiding van de paragraaf ‘Woningmarkt’ uit het regeerakkoord. De VNG zal binnenkort een standpunt innemen naar aanleiding van dit advies.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023