Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

‘Gemeenten moeten meer inzicht krijgen in corporaties’

7 mei 2013

1 minuut

Nieuws De adviescommissie Dekker heeft een advies uitgebracht aan de VNG over de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties.

De adviescommissie onder leiding van Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, heeft haar advies ‘Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend’ (pdf) uitgebracht. De commissie pleit ervoor om afspraken tussen corporaties en gemeenten minder vrijblijvend te maken.

De gemeenten moeten inzicht kunnen krijgen in de investeringscapaciteit van de corporaties, zodat ze beter weten wat ze van de corporaties mogen verwachten. Corporaties mogen op hun beurt van de gemeenten verwachten dat ze een actuele en goed onderbouwde woonvisie hebben. De commissie stelt dan ook een verplichte gemeentelijke woonvisie voor, die in de Woningwet moet worden opgenomen. Prestatieafspraken moeten leiden tot een heldere overeenkomst met afspraken.

De commissie pleit ook voor beter toezicht vanuit het Rijk en introduceert arbitrage als nieuw instrument, naast de rol van de minister als geschillenbeslechter.

Het advies van de commissie is geschreven naar aanleiding van de paragraaf ‘Woningmarkt’ uit het regeerakkoord. De VNG zal binnenkort een standpunt innemen naar aanleiding van dit advies.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024