Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Gemeenten moeten zich richten op middellange termijn

20 juni 2012

2 minuten

Nieuws Gemeenten moeten hun plannen voor gebiedsontwikkeling richten op middellange termijn, waarbij verdere afwaarderingen onvermijdelijk zijn. De strategie moet regionaal worden afgestemd. Dat is een van de aanbevelingen uit de publicatie 'Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit' van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, in samenwerking met de Kring van Adviseurs. Het rapport wordt woensdag gepresenteerd tijdens een congres van de NVB.

Gemeenten dienen besluiten op projectniveau in groter perspectief te bezien. Wat zijn de consequenties van deze beheersmaatregel voor de gemeente als geheel? Ook adviseert de TU Delft het cashflow- en risicomanagement te professionaliseren. Aandachtspunten daarbij zijn prioritering, fasering en beheersing van de plankosten. Verder zouden gemeenten hun kennis van de markt op korte termijn moeten vergroten. Er is sprake van grote verschillen tussen regio's en tussen vastgoedsegmenten. Inspelen op kennis van de markt betekent bijvoorbeeld beleggers uitnodigen en vragen op welke voorwaarden zij waar en hoe in een gebied (huur) woningen zouden willen laten ontwikkelen als zij daar markt voor zien. Een aandachtspunt voor de programmering van woningen is de groeiende vraag naar huurwoningen. Dit is een gevolg van de groei van het aandeel lagere inkomens, de daling van de huizenprijzen, onzekerheden over de economie en de hypotheekrenteaftrek en strengere financieringseisen van banken. Het Rijk verwacht op basis van de prognoses voor de woningmarkt tot 2020 dat het gewenste aandeel huurwoningen in de totale opgave zal oplopen tot zo'n 60%. Andere aanbevelingen betreffen het versterken van de relatie tussen ruimtelijke en economische ontwikkelingen, creatief omgaan met het huidige bestemmingsplan en alternatieve contractvormen.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023

Brussel, België door Imladris (bron: Shutterstock)

Wonen en werken bewust mixen, de Brusselse aanpak

Ook in België zijn watergebonden stadslocaties in trek. Hoe voorkom je dat de bedrijvigheid aldaar wordt weggedrukt? Afke Laarakker nam poolshoogte in Brussel en tekende een aanpak op waarin de overheid bewust stuurt op een mix van functies.

Casus

28 september 2023

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023