2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px

Gezamenlijk appel: aanpak regeldruk niet vergeten in nieuwe collegeprogramma's

31 maart 2014

2 minuten

Nieuws Geef het verbeteren van dienstverlening en de aanpak van regeldruk een plek in het nieuwe collegeprogramma. Vooral in het ruimtelijk domein ligt daarbij een urgente opgave, schaarse bouwinitiatieven dreigen te mislukken door een overmaat aan (sectoraal) beleid. Gemeentebesturen kunnen het prille economische herstel stimuleren met een goed ondernemersklimaat en excellente dienstverlening. Dat is de kern van een gezamenlijke oproep aan de nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W.

De regionaal ambassadeurs van Beter en concreter hebben de gemeenteraden een brief geschreven samen met een groot aantal programma's en projecten die zijn gericht op deregulering in het ruimtelijk domein: Actieagenda Bouw/Ontslakkenteam, Doorbraak in dienstverlening/Bouwen op vertrouwen, Nu al Eenvoudig Beter, fysieke pijler G32 - werkgroep omgevingswet, het Herbestemmingsteam (H-team), en het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Deze programma's en projecten worden toegelicht in de bijlage bij de brief.

Ruimte geven

In steeds meer domeinen staat de eigen kracht van burgers centraal. De overheid staat wij daarbij voor de opgave om burgers en bedrijven zo veel mogelijk ruimte te geven en hen te faciliteren met snelle, klantgerichte dienstverlening. Het gaat om zaken zoals digitale dienstverlening, contacten met ondernemers en het omzetten van vergunningen in algemene regels.

Grote schoonmaak

Op ruimtelijk gebied zijn er in veel gemeenten als initiatieven genomen om bouwplannen gemakkelijker mogelijk te maken. In de brief staat het voorbeeld van de gemeente Zaanstad die de bezem door het beleid haalde. Van de 130 beleidsnota's bleven er na de grote schoonmaak nog 40 over.

Beter en concreter

Beter en concreter is een gezamenlijk programma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het het verbeteren van dienstverlening en het aanpakken van regeldruk. Binnen het programma verbinden we projecten, instrumenten en goede aanpakken. De regionaal ambassadeurs (allen gemeentebestuurder) zetten hun bestuurlijke netwerk in om goede voorbeelden te verzamelen en uit te dragen.

Zie verder


Cover: ‘2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023