2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px

Gezamenlijk appel: aanpak regeldruk niet vergeten in nieuwe collegeprogramma's

31 maart 2014

2 minuten

Nieuws Geef het verbeteren van dienstverlening en de aanpak van regeldruk een plek in het nieuwe collegeprogramma. Vooral in het ruimtelijk domein ligt daarbij een urgente opgave, schaarse bouwinitiatieven dreigen te mislukken door een overmaat aan (sectoraal) beleid. Gemeentebesturen kunnen het prille economische herstel stimuleren met een goed ondernemersklimaat en excellente dienstverlening. Dat is de kern van een gezamenlijke oproep aan de nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W.

De regionaal ambassadeurs van Beter en concreter hebben de gemeenteraden een brief geschreven samen met een groot aantal programma's en projecten die zijn gericht op deregulering in het ruimtelijk domein: Actieagenda Bouw/Ontslakkenteam, Doorbraak in dienstverlening/Bouwen op vertrouwen, Nu al Eenvoudig Beter, fysieke pijler G32 - werkgroep omgevingswet, het Herbestemmingsteam (H-team), en het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Deze programma's en projecten worden toegelicht in de bijlage bij de brief.

Ruimte geven

In steeds meer domeinen staat de eigen kracht van burgers centraal. De overheid staat wij daarbij voor de opgave om burgers en bedrijven zo veel mogelijk ruimte te geven en hen te faciliteren met snelle, klantgerichte dienstverlening. Het gaat om zaken zoals digitale dienstverlening, contacten met ondernemers en het omzetten van vergunningen in algemene regels.

Grote schoonmaak

Op ruimtelijk gebied zijn er in veel gemeenten als initiatieven genomen om bouwplannen gemakkelijker mogelijk te maken. In de brief staat het voorbeeld van de gemeente Zaanstad die de bezem door het beleid haalde. Van de 130 beleidsnota's bleven er na de grote schoonmaak nog 40 over.

Beter en concreter

Beter en concreter is een gezamenlijk programma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het het verbeteren van dienstverlening en het aanpakken van regeldruk. Binnen het programma verbinden we projecten, instrumenten en goede aanpakken. De regionaal ambassadeurs (allen gemeentebestuurder) zetten hun bestuurlijke netwerk in om goede voorbeelden te verzamelen en uit te dragen.

Zie verder


Cover: ‘2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024