2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px

Gezamenlijk appel: aanpak regeldruk niet vergeten in nieuwe collegeprogramma's

31 maart 2014

2 minuten

Nieuws Geef het verbeteren van dienstverlening en de aanpak van regeldruk een plek in het nieuwe collegeprogramma. Vooral in het ruimtelijk domein ligt daarbij een urgente opgave, schaarse bouwinitiatieven dreigen te mislukken door een overmaat aan (sectoraal) beleid. Gemeentebesturen kunnen het prille economische herstel stimuleren met een goed ondernemersklimaat en excellente dienstverlening. Dat is de kern van een gezamenlijke oproep aan de nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W.

De regionaal ambassadeurs van Beter en concreter hebben de gemeenteraden een brief geschreven samen met een groot aantal programma's en projecten die zijn gericht op deregulering in het ruimtelijk domein: Actieagenda Bouw/Ontslakkenteam, Doorbraak in dienstverlening/Bouwen op vertrouwen, Nu al Eenvoudig Beter, fysieke pijler G32 - werkgroep omgevingswet, het Herbestemmingsteam (H-team), en het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Deze programma's en projecten worden toegelicht in de bijlage bij de brief.

Ruimte geven

In steeds meer domeinen staat de eigen kracht van burgers centraal. De overheid staat wij daarbij voor de opgave om burgers en bedrijven zo veel mogelijk ruimte te geven en hen te faciliteren met snelle, klantgerichte dienstverlening. Het gaat om zaken zoals digitale dienstverlening, contacten met ondernemers en het omzetten van vergunningen in algemene regels.

Grote schoonmaak

Op ruimtelijk gebied zijn er in veel gemeenten als initiatieven genomen om bouwplannen gemakkelijker mogelijk te maken. In de brief staat het voorbeeld van de gemeente Zaanstad die de bezem door het beleid haalde. Van de 130 beleidsnota's bleven er na de grote schoonmaak nog 40 over.

Beter en concreter

Beter en concreter is een gezamenlijk programma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het het verbeteren van dienstverlening en het aanpakken van regeldruk. Binnen het programma verbinden we projecten, instrumenten en goede aanpakken. De regionaal ambassadeurs (allen gemeentebestuurder) zetten hun bestuurlijke netwerk in om goede voorbeelden te verzamelen en uit te dragen.

Zie verder


Cover: ‘2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px’Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022