2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px

Gezamenlijk appel: aanpak regeldruk niet vergeten in nieuwe collegeprogramma's

31 maart 2014

2 minuten

Nieuws Geef het verbeteren van dienstverlening en de aanpak van regeldruk een plek in het nieuwe collegeprogramma. Vooral in het ruimtelijk domein ligt daarbij een urgente opgave, schaarse bouwinitiatieven dreigen te mislukken door een overmaat aan (sectoraal) beleid. Gemeentebesturen kunnen het prille economische herstel stimuleren met een goed ondernemersklimaat en excellente dienstverlening. Dat is de kern van een gezamenlijke oproep aan de nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W.

De regionaal ambassadeurs van Beter en concreter hebben de gemeenteraden een brief geschreven samen met een groot aantal programma's en projecten die zijn gericht op deregulering in het ruimtelijk domein: Actieagenda Bouw/Ontslakkenteam, Doorbraak in dienstverlening/Bouwen op vertrouwen, Nu al Eenvoudig Beter, fysieke pijler G32 - werkgroep omgevingswet, het Herbestemmingsteam (H-team), en het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Deze programma's en projecten worden toegelicht in de bijlage bij de brief.

Ruimte geven

In steeds meer domeinen staat de eigen kracht van burgers centraal. De overheid staat wij daarbij voor de opgave om burgers en bedrijven zo veel mogelijk ruimte te geven en hen te faciliteren met snelle, klantgerichte dienstverlening. Het gaat om zaken zoals digitale dienstverlening, contacten met ondernemers en het omzetten van vergunningen in algemene regels.

Grote schoonmaak

Op ruimtelijk gebied zijn er in veel gemeenten als initiatieven genomen om bouwplannen gemakkelijker mogelijk te maken. In de brief staat het voorbeeld van de gemeente Zaanstad die de bezem door het beleid haalde. Van de 130 beleidsnota's bleven er na de grote schoonmaak nog 40 over.

Beter en concreter

Beter en concreter is een gezamenlijk programma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het het verbeteren van dienstverlening en het aanpakken van regeldruk. Binnen het programma verbinden we projecten, instrumenten en goede aanpakken. De regionaal ambassadeurs (allen gemeentebestuurder) zetten hun bestuurlijke netwerk in om goede voorbeelden te verzamelen en uit te dragen.

Zie verder


Cover: ‘2014.03.31_GezamenlijkAppel_180px’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024