GO drone: Gebiedsontwikkelingen in het Hoge Noorden

12 januari 2016

2 minuten

Nieuws Deze winterse beelden vertonen het zuidoostelijke deel van de binnenstad van Groningen. Wat noordelijker en aan de west- en oostzijde van de stad, vinden belangrijke gebiedsontwikkelingen plaats: het Ebbingekwartier, het Suikerunie-terrein en het Zernike Campus. Deze ontwikkelingen geven aan dat Groningen een broedplaats is voor kennis en innovatie, onder andere gericht op energie.

Op het terrein waar in het verleden de gasfabriek stond, ligt als onderdeel van de gebiedsontwikkeling CiBoGa het Ebbingekwartierterrein met een stadsstrand, een speelweide en een evenemententerrein. Vanwege de crisis liet de bebouwing op zich wachten. Lokale ondernemers hebben in samenwerking met creatieve organisaties en de gemeente Groningen een nieuw profiel aan het gebied gegeven. De stichting Open Lab Ebbinge heeft het braakliggende terrein benut voor tijdelijke bebouwing en allerlei manifestaties. Maar nu er op een deel van het Ebbingekwartierterrein wordt gebouwd lijkt er een einde te komen aan het tijdelijk gebruik van het gebied als evenementen- en recreatieterrein. Open Lab Ebbinge onderzoekt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de invloed van een tijdelijke ontwikkeling op lange termijnplannen.

Het Suikerunie-terrein beslaat een 133 hectare groot gebied dat net buiten de Groningse ringweg ligt. Sinds 2011 is de gemeente Groningen de eigenaar van het terrein. De komende 15 jaar wordt het gebied nog niet ontwikkeld voor huisvesting. In deze periode vinden er op de locatie verschillende activiteiten plaats. Het gebied is in beheer van het Groningse Ploeg id3 De beweging ‘stadsontwikkeling van onderop’ is in Groningen reeds ingezet bij de ontwikkeling van het Ebbingekwartier. Met de ontwikkeling van het Suikerunie-terrein wordt deze beweging voortgezet. Het terrein van de voormalige Suikerunie leent zich voor kleinschalige maakindustrie, met de nadruk op duurzaamheid. De initiatiefnemers van de Suikerunie verkennen o.a. de vraag naar duurzame energie vanuit het zoeken naar andere manieren van werken en leven.

‘Inventing new connections’, is het motto van de Zernike Campus Groningen. Deze campus is sinds 1970 in ontwikkeling en bestaat uit een samenwerking tussen verschillende partijen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zo is de Gemeente en Provincie Groningen betrokken, de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Bedrijvenvereniging VBGW en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Samen verkennen ze de waarde van samenwerking en nieuwe verbindingen. Door de mix van kennis, onderwijs en ondernemerschap ontstaat een energieke broedplaats voor nieuwe ideeën, toepassingen en producten.

Zie ook:


Cover: ‘2016.01.12_GO-Drone: Gebiedsontwikkelingen in het Hoge Noorden_thumb’Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024