GO drone: IJmuiden

6 juni 2016

2 minuten

Nieuws Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden wordt een nieuwe grote zeesluis gebouwd die toegang geeft tot de Amsterdamse havenregio. De nieuwe sluis is 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep om ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Het wordt daarmee de grootste zeesluis van de wereld! Voordat de bouw kon starten in januari, moesten eerst de niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog geruimd worden. Eind 2019 is de nieuwe zeesluis beschikbaar voor de scheepvaart.

In opdracht van Rijkswaterstaat krijgt Nederland wéér de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis in IJmuiden vervangt de Noordersluis, in 1929 gebouwd door Rijkswaterstaat. De Noordersluis bereikt in 2029 het einde van de technische levensduur en is te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. De bouw van de Noordersluis duurde destijds acht jaar en werd in 1921 nog met een schop uitgegraven. Nu zal het drie jaar duren. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Het TEN-T programma van de Europese Unie is medefinancier van het project.

De bouw en het onderhoud van de nieuwe zeesluis gaat ongeveer 500 miljoen euro kosten. Het consortium ‘OpenIJ’ -BAM, VolkerWessels en investeerder DIF- gaat het complex realiseren en wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van de nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar. De ruimtelijke kwaliteit van de zeesluis, inclusief het ontwerp voor het landschap en alle bedieningsgebouwen, zijn ontworpen door Architectenbureau ZUS.

Ontwikkeling regio

Een nieuwe, grote zeesluis is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio. Het versterkt de huidige sterke economische positie van de Amsterdam haven, als vierde haven van Europa. Bovendien is de sluis van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport.

Port of Amsterdam is ervan overtuigd dat de toegang tot de haven altijd beter kan: slimmer, sneller en  schoner. De nieuwe sluis, groter, breder en getijonafhankelijk zorgt ervoor dat nieuwe generatie schepen de Amsterdamse haven kan bereiken. Tegenstanders merken op dat het Noordzeekanaal niet vanzelf mee groeit. De diepgang blijft 13,75 meter, diepere schepen moeten op zee eerst lading lossen. Maar onder druk van de Amsterdamse haven komt de sluis er toch en gaat de Noordersluis tien jaar eerder dan gepland dicht. De havenregio wordt hiermee beter bereikbaar voor alle schepen waardoor de economie in de metropoolregio kan groeien. En dat biedt kansen voor bedrijven en organisaties.

Bron: portofamsterdam.nl en rtvnh.nl


Cover: ‘GO-drone IJmuiden’Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024