platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

GO drone: Kasteel Almere

GO drone: Kasteel Almere

Kasteel Almere was een kasteel in aanbouw in de buurt van Almere. Het gebouw heeft plannen voor verschillende functies gekend, van trouwlocatie en hotel tot woningbouw. Een hedendaagse ruïne bewoond door antikrakers. Over een paar jaar een park met magische legendes?

De plannen voor de bouw van het kasteel als trouwlocatie dateren uit 1999. De eerste paal werd exact 15 jaar geleden geslagen, 15 september 2000. De kosten van het kasteel werden aanvankelijk op 60 miljoen gulden geschat (ruim 27 miljoen euro), latere ramingen kwamen uit op meer dan het dubbele: 72 miljoen euro. Vanwege financiële problemen werd het bouwproject in 2002 stilgelegd. In 2005 kocht het hiervoor opgerichte bedrijf Gravin BV het project op. Naast een hotel en een trouwlocatie in het kasteel wilde Gravin ook huizenbouw op het terrein. Om dit laatste mogelijk te maken was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In 2008 besloot het gemeentebestuur van Almere niet in te stemmen met dit voorstel. Nieuwe plannen kwamen niet van de grond en inmiddels is het gebouw een moderne kasteelruïne geworden. Het ontwerp van Kasteel Almere is gebasseerd op Château Jemeppe in de Belgische Ardennen.

Sinds 2013 zijn er plannen voor de opzet van een attractiepark met de naam WitchWorld. WitchWorld werkt sinds 2009 aan de realisatie van haar eigen themapark. Het themapark heeft haar pijlen gericht op het vijfenzestig hectare grote terrein ter hoogte van het stadshart van Almere waarin de fundamenten van het kasteel van Almere liggen. Het gebied heeft een natuurlijk karakter met veel bos en water en grenst aan de rijksweg A6. Het zou gaan om een investering van 80 miljoen euro en de opening staat gepland voor 2019. Het plan voorziet een werkgelegenheid voor 1600 mensen en verwacht 840.000 bezoekers op jaarbasis.