GO drone: Istanbul

GO Drone: Een nieuwe brug in Istanbul

23 september 2016

3 minuten

Nieuws
Op 26 augustus jl. werd in Istanbul een nieuwe mega-brug geopend die het geografische Europa met Azië verbindt. De brug is meer dan 322 meter hoog, heeft een spanne van 1408 meter en is met 59 meter de breedste brug ter wereld. De zogenoemde Yavuz Sultan Selim brug, ontworpen door Michel Virlogeux, is de derde brug op rij die de Bosphorus overspant. De twee eerdere bruggen werden in 1972 en 1988 gebouwd, en hebben ervoor gezorgd dat de metropool kon doorgroeien aan de Aziatische kant van de zeestraat. De strategische ligging van de nieuwe brug aan de noordelijke buitenranden van de stad biedt wederom mogelijkheden voor stadsuitbreiding en het is om deze reden dat de voltooiing van de brug uiteenlopende meningen oproept.

Megacity Istanbul

Na de centrale stad te zijn geweest in zowel het Byzantijnse als het Ottomaanse rijk, heeft Istanbul zich in de tweede helft van de 20e eeuw ontwikkeld als de grootste metropool van het Europese werelddeel. Hoewel de overblijfselen van haar rijke historie nog op veel plekken in Istanbul te vinden zijn, is ze door de aanleg van boulevards, lanen en openbare pleinen in de jaren ’40 en ’50 getransformeerd tot een moderne stad. De groei van de stad kwam in een stroomversnelling in de jaren ’70, toen bewoners van Anatolië naar Istanbul migreerden en de stad explodeerde in westelijke en oostelijke richting.

Een nieuwe brug

Door de noordelijke ligging van de nieuwe brug kan de Bosporus nu over de gehele lengte overgestoken worden. De brug vormt een schakel tussen twee -ook nieuw aangelegde- snelwegen en is dus goed aangesloten op de rest van de stad. Naast acht rijbanen heeft de brug ook twee treinrails, die Istanbul in de toekomst met de steden Edirne en Izmit zal verbinden. Ook het toekomstige derde vliegveld dat in aanbouw is, moet worden aangesloten op dit netwerk. Een flink infrastructureel project dus, waar de nieuwe brug een belangrijke bijdrage aan levert. Hoewel de brug in een onbebouwd gebied ligt, wordt verwacht dat de nieuwe infrastructuur commerciële en residentiele gebiedsontwikkeling in het noorden van Istanbul zal stimuleren.

Grote gevolgen

De ingrepen zijn gedaan om de druk op het verkeer in de binnenstad te verlichten, om het beter mogelijk te maken Istanbul via de snelweg te passeren en om bepaalde transport restricties voor vrachtverkeer te kunnen opheffen. Daarnaast staat het project symbool voor het moderne Turkije en zou het moeten helpen de landelijke economie tot een grootmacht te maken.

Zoals niet ongebruikelijk bij de bouw van grote projecten zijn er ook partijen die zich bedenkelijk uitlaten over Istanbuls nieuwe brug. Ecologische groeperingen maken zich zorgen, omdat delen van de nieuwe snelwegen langs belangrijke waterreservoirs liggen waarvan Istanbul afhankelijk is. De verdere staduitbreiding zal de waterreservoirs onder druk zetten en de hittestress vergroten. Ook zou het bouwen van een nieuwe brug om de verkeersproblematiek op te lossen naïef zijn en juist averechts kunnen uitpakken.

Wat de daadwerkelijke gevolgen van de brug zullen zijn, zal de tijd leren. Desalniettemin is het duidelijk dat de nieuwe mega-brug onderdeel is van een omvangrijk plan om Istanbul op grote schaal uit te breiden. In de tussentijd is de wereld in ieder geval weer een indrukwekkende brug rijker.


Bronnen:

http://www.foxnews.com/world/2016/08/26/turkey-unveils-3rd-istanbul-bridge-linking-europe-with-asia.html

http://www.3kopru.com/eng/project/ABOUT-PROJECT/1

https://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul


Cover: ‘GO drone: Istanbul’


Celine Janssen pp

Door Céline Janssen

Promovenda / onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022