GO drone: Wenen

20 mei 2016

2 minuten

Nieuws De Oostenrijkse hoofdstad Wenen staat voor het zevende jaar op rij op één in de lijst van leefbare steden. Dit blijkt uit het 18e jaarlijkse Quality of Living Survey van het Britse adviesbureau Mercer. De leefbaarheid wordt getoetst aan de hand van 39 criteria; van politieke, sociale en economische factoren tot zaken die te maken hebben met medicijnen, gezondheid, onderwijs, ontspanning, huisvesting en bereikbaarheid. Amsterdam valt net buiten de top 10 en staat op nummer elf.

De leefbaarheid van steden en dan met name persoonlijke veiligheid, is een belangrijke factor die bepaalt of multinationals expats naar het buitenland zenden. Daarbij heeft het impact op de vergoeding die expats ontvangen. ‘Verhoogde binnenlandse en wereldwijde veiligheidsdreigingen, vluchtelingenstromen en sociale onrust in belangrijke zakencentra in de wereld zijn elementen die het nog complexer maken om als multinational de veiligheid en gezondheid van je expats in te schatten’, zegt Ellen Arenthals van Mercer. ‘Het is daarom belangrijk om op basis van accurate data en onderzoek te bepalen hoe je de levenstandaard en veiligheid van je werknemers in verschillende wereldsteden correct compenseert.’

In de Oostenrijkse hoofdstad wordt veel geïnvesteerd in infrastructurele projecten. Tegen 2020 zal meer dan 1,3 miljard euro worden gestoken in deze projecten om ervoor te zorgen dat belangrijke diensten, zoals drinkwatervoorziening, afvalwaterbeheer en energievoorziening gelijke tred houden met de groei van Wenen. Investeringen in infrastructuur zorgen ervoor dat Wenen klaar is voor de toekomst, en waarborgen onder andere de leefbaarheid van de stad voor de komende generaties.

Het onderzoek naar de Quality of Living beslaat in totaal 450 steden en helpt overheden en grote bedrijven om werknemers op internationale opdrachten te plaatsen. De uitkomsten worden gebruikt door werkgevers, om werknemers te compenseren, en overheden, om verbeterbeleid op te baseren.

Lees hier meer over de Mercer Worldwide Quality of Living Survey

Bron: Mercer.nl, Wien.gv.at


Cover: ‘wenen’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024