Go, gebiedsontwikkeling in beweging #4

21 juli 2017

2 minuten

In dit nummer een boeiende terug- en vooruitblik naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, geopend door een interview met Hans de Jonge, Ellen van Bueren en Heleen Aarts. Friso de Zeeuw, die het einde van dit jaar afscheid neemt van de Praktijkleerstoel, blikt terug op een periode hoogleraarschap waarin de financiële crisis het hart vormt. Verder ook aandacht aan de (on)mogelijkheden van technologie, met de toepassing van big data bij de succesvolle transformatie van het CBS-gebouw, de visie van technologie-expert Dan Hill, inzichten uit ons tienjarig-jubileumjaarcongres en de data gedreven strategie van de gemeente Utrecht. Daarnaast meer over hybride gebiedsontwikkeling in de Schiedamse havens, waterveiligheid in de Drecht-steden en de drivers voor stedelijke opgaven in China.

10 jaar Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

In december 2014 lanceerde de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft het magazine Go, gebiedsontwikkeling in beweging Het tijdschrift kwam voort uit een behoefte aan verdere verdieping. “Op deze behoefte spelen wij nu in met toegankelijk gepresenteerde analyses, wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen uit de praktijk. Dat kan het beste met print”, aldus Agnes Franzen, directeur van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), de aan de praktijkleerstoel verbonden stichting. 

Eind 2016 is er een overstap gemaakt van Go-magazine naar de krant Gebiedsontwikkeling 2GO, de 4de editie van het Go-magazine was daarmee de laatste editie.


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023