Skyline Zwolle

Grote temperatuurverschillen tussen wijken in Nederlandse steden

3 augustus 2018

3 minuten

Nieuws ANALYSE Nederland beleeft op dit moment een hittegolf. Is het dan overal even heet? Nee, dat is niet het geval. Op basis van satellietbeelden heeft HKV inzichtelijk gemaakt waar de heetste en koelste woonwijken te vinden zijn.

Temperatuurverschillen
De heetste woonwijken liggen in het (zuid)oosten van Nederland en dan met name in Limburg, de koelere woonwijken zijn in het westelijk deel van Nederland te vinden. De temperatuurverschillen tussen de wijken in de verschillende landsdelen lopen op tot maar liefst 12 graden. Waar het in Heerlen deze week zomaar een onaangename 38 graden kan worden, blijft het in de wijk Zuidwest in Wassenaar bij een aangename 26 graden Celsius. Deze grote verschillen hebben alles te maken met de invloed van de koelere zee in het westelijk deel van Nederland. Bij zeewind kunnen de verschillen in Nederland zelfs nog groter worden. Ook de grondsoort, de hoogteligging, en daarmee de aanwezige hoeveelheid vocht in de bodem, speelt een rol. Zo behoren de zandverstuivingen op de Veluwe, ook die op de militaire oefenterreinen, tot de heetste plekken van Nederland met temperaturen die kunnen oplopen tot 45 graden.

Zwolle
Ook binnen steden kunnen de temperaturen flink uiteenlopen. Neem als voorbeeld de stad Zwolle. In de koelste wijk (Vechtlanden, Brinkhoek) blijft de temperatuur steken bij 32 graden, terwijl in de oude wijk Assendorp en de nieuwe wijk Hanzeland de temperatuur oploopt tot 36 graden. De hitte in deze wijken wordt verklaard door de hoge mate van verharding en de aanwezigheid van veel platte daken. In de koelere wijken zijn geen platte daken met bitumen dakbedekking, is de bebouwing minder dicht en is meer groen aanwezig. De ‘best place to be’ in Zwolle is dan ook het naast Assendorp laaggelegen park de Wezenlanden, met een verwachte temperatuur van 30 graden.

Gezondheidsrisico's

Wat kunnen we nu doen met deze gedetailleerde (Landsat 8) satellietbeelden van optredende temperaturen, die overigens in de vorm van open data vrijelijk beschikbaar zijn? Gemeenten kunnen deze gegevens gebruiken voor de hitte-stresstest ,die ze uiterlijk in 2019 zullen uitvoeren. Het RIVM kan deze informatie gebruiken om, gerichter dan nu, in het Nationaal Hitteplan aan te geven waar de grootste problemen te verwachten zijn. Zorginstellingen en hulporganisaties zoals het Rode Kruis kunnen focussen op de wijken waar de meeste kwetsbare mensen wonen en de temperaturen het hoogst zijn. Want één ding is zeker: wijken met een hoge mate van verharding, met veel platte (soms slecht geïsoleerde) daken met bitumen dakbedekking, met weinig groen in de buurt en gelegen in de (zuid)oostelijke helft van Nederland hebben de grootste gezondheidsrisico’s als gevolg van hitte. En buiten de woonwijken zijn het vooral de zandverstuivingen die beter gemeden kunnen worden.

Hittekaart Zwolle

‘Hittekaart Zwolle’


Toelichting op de foto:
Bijlage 1: Woonwijken waar de temperatuur deze week vermoedelijk onder de 30 graden blijft en wijken waar de temperatuur kan oplopen tot boven de 35 graden.
Bijlage 2: De top 10 van de heetste wijken in Nederland (links) en de koelste wijken van Nederland (rechts). De weergegeven temperaturen betreffen een verwachting op basis van de verwachte luchttemperatuur en satellietwaarnemingen uit het verleden.
Bijlage 3: Temperatuurverschillen tussen woonwijken in de stad Zwolle. Industrieterreinen en parken zijn buiten beschouwing gelaten.


Coverfoto: Wierse


Dit artikel verscheen eerder op hkv.nl


Cover: ‘Skyline Zwolle’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024