Thumb_Leegstand_1000

H-team en NRP: gemeenteraadsleden moeten leegstand agenderen

14 februari 2014

2 minuten

Nieuws In een open brief adviseren het H(erbestemmings)-team en het Nationaal Renovatie Platform (toekomstige) raadsleden om de leegstand in hun gemeente voortvarend aan te pakken. De leegstand groeit namelijk nog met de dag. Niet alleen kantoren, maar ook winkels, maatschappelijk vastgoed en woningen staan leeg. Zelfs voor geliefde karakteristieke panden is soms moeilijk een nieuwe bestemming te vinden. Dat is een probleem voor de eigenaren van die gebouwen, maar zeker ook voor de gemeenten omdat het de leefbaarheid bedreigt.

Vandaar dat het H-team en het NRP gezamenlijk raadsleden oproepen om in actie komen. De mogelijkheden hiervoor zijn divers. Als handreiking is een digitaal ‘gemeentedossier’ samengesteld met instrumenten en achtergrondstukken voor de raadsleden (zie www.kennisbankherbestemming.nu/gemeenten) en worden zeven stimulerende vragen gesteld.

‘Je ziet nu dat leegstand en herbestemming in veel gemeenten al prominenter op de agenda komt’, aldus Duco Stadig, ondertekenaar van de brief als voorzitter van het H-team. ‘De leegstand van met name maatschappelijk vastgoed, kerken en winkels maakt de opgave voor iedereen duidelijk zichtbaar. Dat lijkt in eerste instantie vooral een probleem, maar het biedt gemeenten ook kansen om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven. Het vraagt wel een andere benadering: denken vanuit de vraag, vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen. Marktpartijen en gemeenten moeten de handen ineenslaan om leegstand om te buigen naar een duurzaam gebruik van bestaand vastgoed. Zo krijgen burgers en ondernemers nieuwe kansen en wordt oude panden een tweede leven gegeven. Dat is niet alleen economisch slim, maar ook duurzaam. En men kan zelfs een drieslag slaan als het ook nog karakteristiek vastgoed betreft waar mensen van houden.
Natuurlijk, het is voor niemand nog eenvoudig om die nieuwe werkelijkheid vorm te geven, maar we leren elke dag meer en in de praktijk zijn er al honderden gelukte voorbeelden. Gemeenten spelen hier een cruciale rol in; het is zaak om die rol nu op te pakken!’


Cover: ‘Thumb_Leegstand_1000’Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024