Thumb_Leegstand_1000

H-team en NRP: gemeenteraadsleden moeten leegstand agenderen

14 februari 2014

2 minuten

Nieuws In een open brief adviseren het H(erbestemmings)-team en het Nationaal Renovatie Platform (toekomstige) raadsleden om de leegstand in hun gemeente voortvarend aan te pakken. De leegstand groeit namelijk nog met de dag. Niet alleen kantoren, maar ook winkels, maatschappelijk vastgoed en woningen staan leeg. Zelfs voor geliefde karakteristieke panden is soms moeilijk een nieuwe bestemming te vinden. Dat is een probleem voor de eigenaren van die gebouwen, maar zeker ook voor de gemeenten omdat het de leefbaarheid bedreigt.

Vandaar dat het H-team en het NRP gezamenlijk raadsleden oproepen om in actie komen. De mogelijkheden hiervoor zijn divers. Als handreiking is een digitaal ‘gemeentedossier’ samengesteld met instrumenten en achtergrondstukken voor de raadsleden (zie www.kennisbankherbestemming.nu/gemeenten) en worden zeven stimulerende vragen gesteld.

‘Je ziet nu dat leegstand en herbestemming in veel gemeenten al prominenter op de agenda komt’, aldus Duco Stadig, ondertekenaar van de brief als voorzitter van het H-team. ‘De leegstand van met name maatschappelijk vastgoed, kerken en winkels maakt de opgave voor iedereen duidelijk zichtbaar. Dat lijkt in eerste instantie vooral een probleem, maar het biedt gemeenten ook kansen om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven. Het vraagt wel een andere benadering: denken vanuit de vraag, vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen. Marktpartijen en gemeenten moeten de handen ineenslaan om leegstand om te buigen naar een duurzaam gebruik van bestaand vastgoed. Zo krijgen burgers en ondernemers nieuwe kansen en wordt oude panden een tweede leven gegeven. Dat is niet alleen economisch slim, maar ook duurzaam. En men kan zelfs een drieslag slaan als het ook nog karakteristiek vastgoed betreft waar mensen van houden.
Natuurlijk, het is voor niemand nog eenvoudig om die nieuwe werkelijkheid vorm te geven, maar we leren elke dag meer en in de praktijk zijn er al honderden gelukte voorbeelden. Gemeenten spelen hier een cruciale rol in; het is zaak om die rol nu op te pakken!’


Cover: ‘Thumb_Leegstand_1000’Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024