2014.12.23_Handreiking Transformatie en corporaties_180

Handreiking Transformatie en corporaties

23 december 2014

1 minuut

Onderzoek
Verschillende corporaties hebben inmiddels ervaring met het verbouwen van een kantoor kazerne of verzorgingstehuis tot sociale huurwoningen. Hun praktische tips zijn verwerkt in de handreiking Transformatie en corporaties, uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Het ombouwen van leegstaand vastgoed kan een goede manier zijn om verloedering te voorkomen en de leefbaarheid in een wijk te behouden. In 2014 ontstonden zo 3.000 betaalbare huurwoningen. Onder andere de woningcorporaties Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Woongoed (Zeeland), Woonwenz (Venlo) en QuaWonen (Bergambacht) hebben er ervaring mee.

Enkele tips uit de handreiking:
- Gedraag je als regisserend opdrachtgever en laat de uitwerking over aan de markt.
- Werk bij aankoop, planvorming en vergunning nauw samen met de gemeente.
- Betrek bij ontwerp en beheer van het gebouw zoveel mogelijk de toekomstige bewoners.

Minder heffing

In de verhuurdersheffing geldt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2018 een korting voor transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen. Deze korting bedraagt 10.000 euro per getransformeerde zelfstandige woning. Voorwaarde is wel dat een corporatie tenminste 2,5 keer dat bedrag investeert in diezelfde woning.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022