health deal het dorp

Health deal Het Dorp: drastische vernieuwing van Het Dorp

23 maart 2017

2 minuten

Vijftig publieke en private partijen hebben op 26 januari een akkoord gesloten om de zorg voor mensen met een beperking drastisch te vernieuwen. Samen vormen zij de ‘Academy Het Dorp’. Namens het ministerie van VWS tekende ook staatssecretaris Van Rijn woensdag op woongemeenschap Het Dorp in Arnhem voor deze Health Deal. Technologische innovatie is een belangrijk deel van het akkoord. BLOC stond aan de basis van deze bijzondere samenwerking.

Brede publiek-private samenwerking

Het doel van de Health Deal Academy Het Dorp is om producten te ontwikkelen die mensen in staat stellen om meer zelf te organiseren en minder afhankelijk te zijn van zorg. De zorg moet tegelijkertijd van betere kwaliteit worden en betaalbaar blijven. Dat vraagt om innovatie, stellen de vijftig partijen, maar de ervaring leert tot nog toe dat zorginnovaties vaak stranden, omdat ze moeilijk op te schalen zijn. Brede publiek-private samenwerking moet uitkomst bieden. Onder de ondertekenaars zijn zorginstellingen, opleidingsinstituten, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers, zorgverzekeraars en andere financiers, zorg- en technologiebedrijven en lokale overheden. De ministeries van VWS en Economische Zaken tekenden voor de ondersteuning van de deal. Wanneer de samenwerkende partijen tegen belemmeringen aanlopen die op rijksniveau moeten worden aangepakt, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen.

Gebruikersraad

De Health Deal voorziet ook in een gebruikersraad. De gebruikersraad toetst op de inbreng van gebruikers in projectvoorstellen én de uitvoering daarvan. De gebruikersraad zorgt dat de prominente rol van gebruikers van zorg in de totstandkoming van vernieuwing geborgd is. Zij heeft ook een directe link met de aangesloten Zorggebruikers en gebruikers- en patiëntenorganisaties. Daarnaast geeft de gebruikersraad advies aan de Academy Het Dorp over het starten van projecten.

Daarnaast zal er ook een wetenschappelijke adviesraad zijn. Die zal Academy Het Dorp adviseren, om kwalitatief hoogstaand onderzoek te bevorderen. De raad voorziet Academy Het Dorp van de meest recente inzichten in de wetenschap, zo stelt de overeenkomst.

Nieuw gezicht

Claudia de Breij wordt het nieuwe gezicht van Het Dorp, de woongemeenschap voor mensen met een beperking. Ze gaat oud-presentator Mies Bouwman bijstaan in haar activiteiten voor de woongemeenschap. Mies Bouwman was al ambassadrice van Het Dorp sinds de televisie-inzamelingsactie ‘Open Het Dorp’ in november 1962. In een 24 uursprogramma op radio en televisie werd toen ruim 12 miljoen gulden ingezameld, waarmee Het Dorp is gebouwd.

BLOC ontwikkelde eind 2015 de strategie die leidde tot de oprichting van de Academy Het Dorp en bereidde in 2016 de Health Deal voor.


Cover: DoepelStrijkers

Bron: Bloc.nl


Cover: ‘health deal het dorp’


Portret - Lennart Graaff

Door Lennart Graaff

Lennart Graaff is expert stedelijke ontwikkeling en concerndirecteur bij Gemeente Zaanstad


Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024