health deal het dorp

Health deal Het Dorp: drastische vernieuwing van Het Dorp

23 maart 2017

2 minuten

Vijftig publieke en private partijen hebben op 26 januari een akkoord gesloten om de zorg voor mensen met een beperking drastisch te vernieuwen. Samen vormen zij de ‘Academy Het Dorp’. Namens het ministerie van VWS tekende ook staatssecretaris Van Rijn woensdag op woongemeenschap Het Dorp in Arnhem voor deze Health Deal. Technologische innovatie is een belangrijk deel van het akkoord. BLOC stond aan de basis van deze bijzondere samenwerking.

Brede publiek-private samenwerking

Het doel van de Health Deal Academy Het Dorp is om producten te ontwikkelen die mensen in staat stellen om meer zelf te organiseren en minder afhankelijk te zijn van zorg. De zorg moet tegelijkertijd van betere kwaliteit worden en betaalbaar blijven. Dat vraagt om innovatie, stellen de vijftig partijen, maar de ervaring leert tot nog toe dat zorginnovaties vaak stranden, omdat ze moeilijk op te schalen zijn. Brede publiek-private samenwerking moet uitkomst bieden. Onder de ondertekenaars zijn zorginstellingen, opleidingsinstituten, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers, zorgverzekeraars en andere financiers, zorg- en technologiebedrijven en lokale overheden. De ministeries van VWS en Economische Zaken tekenden voor de ondersteuning van de deal. Wanneer de samenwerkende partijen tegen belemmeringen aanlopen die op rijksniveau moeten worden aangepakt, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen.

Gebruikersraad

De Health Deal voorziet ook in een gebruikersraad. De gebruikersraad toetst op de inbreng van gebruikers in projectvoorstellen én de uitvoering daarvan. De gebruikersraad zorgt dat de prominente rol van gebruikers van zorg in de totstandkoming van vernieuwing geborgd is. Zij heeft ook een directe link met de aangesloten Zorggebruikers en gebruikers- en patiëntenorganisaties. Daarnaast geeft de gebruikersraad advies aan de Academy Het Dorp over het starten van projecten.

Daarnaast zal er ook een wetenschappelijke adviesraad zijn. Die zal Academy Het Dorp adviseren, om kwalitatief hoogstaand onderzoek te bevorderen. De raad voorziet Academy Het Dorp van de meest recente inzichten in de wetenschap, zo stelt de overeenkomst.

Nieuw gezicht

Claudia de Breij wordt het nieuwe gezicht van Het Dorp, de woongemeenschap voor mensen met een beperking. Ze gaat oud-presentator Mies Bouwman bijstaan in haar activiteiten voor de woongemeenschap. Mies Bouwman was al ambassadrice van Het Dorp sinds de televisie-inzamelingsactie ‘Open Het Dorp’ in november 1962. In een 24 uursprogramma op radio en televisie werd toen ruim 12 miljoen gulden ingezameld, waarmee Het Dorp is gebouwd.

BLOC ontwikkelde eind 2015 de strategie die leidde tot de oprichting van de Academy Het Dorp en bereidde in 2016 de Health Deal voor.


Cover: DoepelStrijkers

Bron: Bloc.nl


Portret - Lennart Graaff

Door Lennart Graaff

Partner bij BLOC


Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022