binckhorst flickr door Flickr (bron: Flickr)

Herontwikkeling Binckhorst: niet vertrutten maar authentiek, spannend en divers

26 oktober 2017

2 minuten

In Den Haag wordt het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst de komende jaren ingrijpend herontwikkeld. In reactie op een oproep van het onafhankelijke gebiedsplatform I’M BINCK droegen Binckse ondernemers, gebruikers en bewoners hiervoor vijf kernwaarden aan. Doel is een ambachtelijk werk-woongebied met ‘rauwe spannende rafelrand’.

1 Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied

Toon ambachtelijkheid, geschiedenis en kwaliteiten van het gebied. En pas stedenbouw, architectuur en robuuste inrichting openbare ruimte toe die recht doen aan het gebied (dus geen VINEX).

2 Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad

Geen vertrutting van de buitenruimte, geef ruimte aan het spontane en gewone, stimuleer sportieve kracht.

3 Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie

Koester diversiteit van bedrijven en werkruimtes, en ontwikkel een goede mix van wonen – werken. Stuur op aantallen van woningen én banen, bijv. 5.000 woningen en 7.500 banen waarvan 3.000 (V)MBO. Organiseer een verbinding in het gebied en met omliggende wijken.

4 Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging

Maak flexibiliteit in regels en ruimtelijke invulling mogelijk, behoud lege ruimte en experimenteer met circulaire economie en mobiliteit.

5 De verrassende Haagse waterkant

Versterk recreatieve watervoorzieningen, behoud aan water gerelateerde ambachtelijkheid en creëer via het water nieuwe verbindingen.

De ondertekenaars roepen de politiek, gemeente en andere betrokkenen op om in coproductie met het gebied en platform I’M BINCK te werken aan een zorgvuldige ontwikkeling van de Binckhorst. Waarbij de kernwaardennotitie als belangrijke leidraad wordt meegenomen.

Bekijk hier het document Kernwaarden Binckhorst 

Aangeboden door Binckse Krach; Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners.
Samengevoegd door I’M BINCK, platform voor de Haagse Binckhorst


Dit item verscheen op platformstad.nl

Cover: "Binckhorst Den Haag" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans


Cover: ‘binckhorst flickr’ door Flickr (bron: Flickr)


Sabrina Lindemann

Door Sabrina Lindemann

director Mobiel projectbureau OpTrek

bram heijkers

Door Bram Heijkers

Stadmaker at (On)gewoon Bram


Meest recent

Noord-Veluwe schapen door R. de Bruijn_Photography (bron: Shutterstock)

Uit de stikstofcrisis? Het uitdaagrecht kan helpen

Het Right to Challenge leent zich voor meer dan sympathieke buurtprojecten. Met het uitdaagrecht is ook een uitweg mogelijk uit de stikstofcrisis. Thijs Harmsen schetst het perspectief.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Stadswerk Arkplein door Erik Boschman (bron: Stadswerk072)

De stad vergroenen? Houd je als bestuurder koest, realiseer korte lijnen en praat met bewoners

Korte organisatorische lijnen, veel contact met bewoners en weinig bemoeienis vanuit het stadsbestuur. Met deze prijswinnende strategie heeft Alkmaar de afgelopen drie jaar al 30.000 m2 steen veranderd in groen.

Uitgelicht
Analyse

7 oktober 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022