binckhorst flickr door Flickr (bron: Flickr)

Herontwikkeling Binckhorst: niet vertrutten maar authentiek, spannend en divers

26 oktober 2017

2 minuten

In Den Haag wordt het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst de komende jaren ingrijpend herontwikkeld. In reactie op een oproep van het onafhankelijke gebiedsplatform I’M BINCK droegen Binckse ondernemers, gebruikers en bewoners hiervoor vijf kernwaarden aan. Doel is een ambachtelijk werk-woongebied met ‘rauwe spannende rafelrand’.

1 Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied

Toon ambachtelijkheid, geschiedenis en kwaliteiten van het gebied. En pas stedenbouw, architectuur en robuuste inrichting openbare ruimte toe die recht doen aan het gebied (dus geen VINEX).

2 Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad

Geen vertrutting van de buitenruimte, geef ruimte aan het spontane en gewone, stimuleer sportieve kracht.

3 Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie

Koester diversiteit van bedrijven en werkruimtes, en ontwikkel een goede mix van wonen – werken. Stuur op aantallen van woningen én banen, bijv. 5.000 woningen en 7.500 banen waarvan 3.000 (V)MBO. Organiseer een verbinding in het gebied en met omliggende wijken.

4 Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging

Maak flexibiliteit in regels en ruimtelijke invulling mogelijk, behoud lege ruimte en experimenteer met circulaire economie en mobiliteit.

5 De verrassende Haagse waterkant

Versterk recreatieve watervoorzieningen, behoud aan water gerelateerde ambachtelijkheid en creëer via het water nieuwe verbindingen.

De ondertekenaars roepen de politiek, gemeente en andere betrokkenen op om in coproductie met het gebied en platform I’M BINCK te werken aan een zorgvuldige ontwikkeling van de Binckhorst. Waarbij de kernwaardennotitie als belangrijke leidraad wordt meegenomen.

Bekijk hier het document Kernwaarden Binckhorst 

Aangeboden door Binckse Krach; Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners.
Samengevoegd door I’M BINCK, platform voor de Haagse Binckhorst


Dit item verscheen op platformstad.nl

Cover: "Binckhorst Den Haag" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans


Cover: ‘binckhorst flickr’ door Flickr (bron: Flickr)


Sabrina Lindemann

Door Sabrina Lindemann

director Mobiel projectbureau OpTrek

bram heijkers

Door Bram Heijkers

Stadmaker at (On)gewoon Bram


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023