binckhorst flickr door Flickr (bron: Flickr)

Herontwikkeling Binckhorst: niet vertrutten maar authentiek, spannend en divers

26 oktober 2017

2 minuten

In Den Haag wordt het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst de komende jaren ingrijpend herontwikkeld. In reactie op een oproep van het onafhankelijke gebiedsplatform I’M BINCK droegen Binckse ondernemers, gebruikers en bewoners hiervoor vijf kernwaarden aan. Doel is een ambachtelijk werk-woongebied met ‘rauwe spannende rafelrand’.

1 Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied

Toon ambachtelijkheid, geschiedenis en kwaliteiten van het gebied. En pas stedenbouw, architectuur en robuuste inrichting openbare ruimte toe die recht doen aan het gebied (dus geen VINEX).

2 Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad

Geen vertrutting van de buitenruimte, geef ruimte aan het spontane en gewone, stimuleer sportieve kracht.

3 Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie

Koester diversiteit van bedrijven en werkruimtes, en ontwikkel een goede mix van wonen – werken. Stuur op aantallen van woningen én banen, bijv. 5.000 woningen en 7.500 banen waarvan 3.000 (V)MBO. Organiseer een verbinding in het gebied en met omliggende wijken.

4 Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging

Maak flexibiliteit in regels en ruimtelijke invulling mogelijk, behoud lege ruimte en experimenteer met circulaire economie en mobiliteit.

5 De verrassende Haagse waterkant

Versterk recreatieve watervoorzieningen, behoud aan water gerelateerde ambachtelijkheid en creëer via het water nieuwe verbindingen.

De ondertekenaars roepen de politiek, gemeente en andere betrokkenen op om in coproductie met het gebied en platform I’M BINCK te werken aan een zorgvuldige ontwikkeling van de Binckhorst. Waarbij de kernwaardennotitie als belangrijke leidraad wordt meegenomen.

Bekijk hier het document Kernwaarden Binckhorst 

Aangeboden door Binckse Krach; Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners.
Samengevoegd door I’M BINCK, platform voor de Haagse Binckhorst


Dit item verscheen op platformstad.nl

Cover: "Binckhorst Den Haag" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans


Cover: ‘binckhorst flickr’ door Flickr (bron: Flickr)


Sabrina Lindemann

Door Sabrina Lindemann

director Mobiel projectbureau OpTrek

bram heijkers

Door Bram Heijkers

Stadmaker at (On)gewoon Bram


Meest recent

GO gefietsontwikkeling 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Shutterstock)

Er is veel te ontdekken tussen Den Haag en Rotterdam

We gaan fietsen deze zomer! Met de fietsroutes van de Stichting Kennis GeFietsontwikkeling. De route van SKG-secretaris Milou Bol komt het eerst aan bod, toepasselijk rondom Delft. Haar rode draad: de mix van verduurzaming en grote woningbouwopgaven.

Persoonlijk

24 juli 2024

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024