binckhorst flickr door Flickr (bron: Flickr)

Herontwikkeling Binckhorst: niet vertrutten maar authentiek, spannend en divers

26 oktober 2017

2 minuten

In Den Haag wordt het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst de komende jaren ingrijpend herontwikkeld. In reactie op een oproep van het onafhankelijke gebiedsplatform I’M BINCK droegen Binckse ondernemers, gebruikers en bewoners hiervoor vijf kernwaarden aan. Doel is een ambachtelijk werk-woongebied met ‘rauwe spannende rafelrand’.

1 Authentiek, ambachtelijk werk-woongebied

Toon ambachtelijkheid, geschiedenis en kwaliteiten van het gebied. En pas stedenbouw, architectuur en robuuste inrichting openbare ruimte toe die recht doen aan het gebied (dus geen VINEX).

2 Rauwe, spannende rafelrand(en) in de stad

Geen vertrutting van de buitenruimte, geef ruimte aan het spontane en gewone, stimuleer sportieve kracht.

3 Grote diversiteit, leidend tot ontmoeting en innovatie

Koester diversiteit van bedrijven en werkruimtes, en ontwikkel een goede mix van wonen – werken. Stuur op aantallen van woningen én banen, bijv. 5.000 woningen en 7.500 banen waarvan 3.000 (V)MBO. Organiseer een verbinding in het gebied en met omliggende wijken.

4 Dynamische experimenteerruimte, altijd in beweging

Maak flexibiliteit in regels en ruimtelijke invulling mogelijk, behoud lege ruimte en experimenteer met circulaire economie en mobiliteit.

5 De verrassende Haagse waterkant

Versterk recreatieve watervoorzieningen, behoud aan water gerelateerde ambachtelijkheid en creëer via het water nieuwe verbindingen.

De ondertekenaars roepen de politiek, gemeente en andere betrokkenen op om in coproductie met het gebied en platform I’M BINCK te werken aan een zorgvuldige ontwikkeling van de Binckhorst. Waarbij de kernwaardennotitie als belangrijke leidraad wordt meegenomen.

Bekijk hier het document Kernwaarden Binckhorst 

Aangeboden door Binckse Krach; Binckse ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars en bewoners.
Samengevoegd door I’M BINCK, platform voor de Haagse Binckhorst


Dit item verscheen op platformstad.nl

Cover: "Binckhorst Den Haag" (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans


Cover: ‘binckhorst flickr’ door Flickr (bron: Flickr)


Sabrina Lindemann

Door Sabrina Lindemann

director Mobiel projectbureau OpTrek

bram heijkers

Door Bram Heijkers

Stadmaker at (On)gewoon Bram


Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024