"Fruitvale BART Station" (CC BY-SA 2.0) by neighborhoods.org door Eric Fredericks (bron: Flickr)

Herontwikkeling zonder gentrificatie

13 april 2018

1 minuut

Nieuws In de jaren negentig was Fruitvale Station in Oakland de gevaarlijkste plek van het hele metronetwerk. Er was veel leegstand, criminaliteit en drugsoverlast. Twintig jaar later is het de gouden standaard van herontwikkeling.

Het succesverhaal van Fruitvale in Oakland

De transformatie van het stationsgebied heeft geresulteerd in een verbetering van het sociaaleconomisch welzijn van bewoners in de omliggende buurten, zonder de etnische diversiteit aan te tasten. Mensen hebben een hoger opleidings- en inkomensniveau en er zijn meer huiseigenaren dan in vergelijkbare buurten. Dit alles zonder de negatieve bijwerkingen van gentrificatie. Econoom Alexander Quinn noemt het de heilige graal van stadsplanning: “to say we improved the place and the people who live there are better off.”


Het volledige artikel van The Mercury News kunt u hier lezen. Dit artikel is gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek door UCLA. 

Cover: "Fruitvale BART Station" (CC BY-SA 2.0) by neighborhoods.org


Cover: ‘"Fruitvale BART Station" (CC BY-SA 2.0) by neighborhoods.org’ door Eric Fredericks (bron: Flickr) onder CC BY-SA 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024