Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Herontwikkeling zorgt voor daling aanbod in Amsterdam

13 november 2012

2 minuten

Nieuws Het aanbod aan het einde van Q3 op de Amsterdamse kantorenmarkt is met circa 4% gedaald door de transformatie van kantoren in combinatie met het onttrekken van kantoorgebouwen aan de markt door sloop of koop. In Rotterdam en Eindhoven is deze ontwikkeling nog niet merkbaar en groeit het aanbod nog steeds, meldt Colliers.

Het beleid van de gemeente Amsterdam om vol in te zetten op herontwikkeling begint zich te vertalen in een dalend aanbod. Eigenaren en financiers van leegstaande kantoorgebouwen namen voorheen een afwachtende houding aan, maar zoeken nu actief naar alternatieve oplossingen om (nog) waarde te behouden en sloop te voorkomen. De grootschalige herontwikkeling naar duurzame panden of het transformeren naar andersoortig gebruik als hotel, extended stay en (studenten)woningen is nu de trend.

De overheid ondersteunt deze trend door versoepeling van de regelgeving en kennisontwikkeling en advisering door het zogenaamde H-team. Deze transformatie van kantoren in combinatie met het onttrekken van kantoorgebouwen aan de markt door sloop of koop door eigenaar gebruikers is voor het eerst ook zichtbaar in een voorzichtige daling van circa 4% van het aanbod op de Amsterdamse kantorenmarkt. Zo is er in Diemen 43.000 m2 kantoorruimte (Diemervijver) onttrokken ten behoeve van een herontwikkeling tot studentencampus. En in Amsterdam-West wordt aan de Jan van Galenstraat bijna 27.000 m2 kantoorruimte getransformeerd en uitgebreid naar hotel (The Student Hotel formule). In de andere twee van de top 3 economische regio's, Rotterdam en Eindhoven, is deze ontwikkeling nog niet merkbaar en groeit het aanbod nog steeds. Deze groei in aanbod komt voort uit een toename van het aantal objecten met vooral kleinere omvang. Voor Rotterdam geldt daarbij overigens wel dat de groei van het aanbod afzwakt, maar dat in het vierde kwartaal een grotere opname kan leiden tot een ommekeer in de stijging van het aanbod.

Dat de economie nog steeds in mineur is, zien we terug in een verdere daling van de opname in deze drie belangrijkste economische regio's van Nederland. De Amsterdamse regio vertoont ondanks de huidige daling wel een trend dat over langere periode gemeten er nog steeds sprake is van een lichte stijging. De algemene dalende trend van de opname in Eindhoven en Rotterdam blijft vooralsnog wel gehandhaafd. Opnames die plaats vonden, betroffen vooral transacties van kleinere oppervlakten.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024