Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Herontwikkeling zorgt voor daling aanbod in Amsterdam

13 november 2012

2 minuten

Nieuws Het aanbod aan het einde van Q3 op de Amsterdamse kantorenmarkt is met circa 4% gedaald door de transformatie van kantoren in combinatie met het onttrekken van kantoorgebouwen aan de markt door sloop of koop. In Rotterdam en Eindhoven is deze ontwikkeling nog niet merkbaar en groeit het aanbod nog steeds, meldt Colliers.

Het beleid van de gemeente Amsterdam om vol in te zetten op herontwikkeling begint zich te vertalen in een dalend aanbod. Eigenaren en financiers van leegstaande kantoorgebouwen namen voorheen een afwachtende houding aan, maar zoeken nu actief naar alternatieve oplossingen om (nog) waarde te behouden en sloop te voorkomen. De grootschalige herontwikkeling naar duurzame panden of het transformeren naar andersoortig gebruik als hotel, extended stay en (studenten)woningen is nu de trend.

De overheid ondersteunt deze trend door versoepeling van de regelgeving en kennisontwikkeling en advisering door het zogenaamde H-team. Deze transformatie van kantoren in combinatie met het onttrekken van kantoorgebouwen aan de markt door sloop of koop door eigenaar gebruikers is voor het eerst ook zichtbaar in een voorzichtige daling van circa 4% van het aanbod op de Amsterdamse kantorenmarkt. Zo is er in Diemen 43.000 m2 kantoorruimte (Diemervijver) onttrokken ten behoeve van een herontwikkeling tot studentencampus. En in Amsterdam-West wordt aan de Jan van Galenstraat bijna 27.000 m2 kantoorruimte getransformeerd en uitgebreid naar hotel (The Student Hotel formule). In de andere twee van de top 3 economische regio's, Rotterdam en Eindhoven, is deze ontwikkeling nog niet merkbaar en groeit het aanbod nog steeds. Deze groei in aanbod komt voort uit een toename van het aantal objecten met vooral kleinere omvang. Voor Rotterdam geldt daarbij overigens wel dat de groei van het aanbod afzwakt, maar dat in het vierde kwartaal een grotere opname kan leiden tot een ommekeer in de stijging van het aanbod.

Dat de economie nog steeds in mineur is, zien we terug in een verdere daling van de opname in deze drie belangrijkste economische regio's van Nederland. De Amsterdamse regio vertoont ondanks de huidige daling wel een trend dat over langere periode gemeten er nog steeds sprake is van een lichte stijging. De algemene dalende trend van de opname in Eindhoven en Rotterdam blijft vooralsnog wel gehandhaafd. Opnames die plaats vonden, betroffen vooral transacties van kleinere oppervlakten.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023