Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Herontwikkeling zorgt voor daling aanbod in Amsterdam

13 november 2012

2 minuten

Nieuws Het aanbod aan het einde van Q3 op de Amsterdamse kantorenmarkt is met circa 4% gedaald door de transformatie van kantoren in combinatie met het onttrekken van kantoorgebouwen aan de markt door sloop of koop. In Rotterdam en Eindhoven is deze ontwikkeling nog niet merkbaar en groeit het aanbod nog steeds, meldt Colliers.

Het beleid van de gemeente Amsterdam om vol in te zetten op herontwikkeling begint zich te vertalen in een dalend aanbod. Eigenaren en financiers van leegstaande kantoorgebouwen namen voorheen een afwachtende houding aan, maar zoeken nu actief naar alternatieve oplossingen om (nog) waarde te behouden en sloop te voorkomen. De grootschalige herontwikkeling naar duurzame panden of het transformeren naar andersoortig gebruik als hotel, extended stay en (studenten)woningen is nu de trend.

De overheid ondersteunt deze trend door versoepeling van de regelgeving en kennisontwikkeling en advisering door het zogenaamde H-team. Deze transformatie van kantoren in combinatie met het onttrekken van kantoorgebouwen aan de markt door sloop of koop door eigenaar gebruikers is voor het eerst ook zichtbaar in een voorzichtige daling van circa 4% van het aanbod op de Amsterdamse kantorenmarkt. Zo is er in Diemen 43.000 m2 kantoorruimte (Diemervijver) onttrokken ten behoeve van een herontwikkeling tot studentencampus. En in Amsterdam-West wordt aan de Jan van Galenstraat bijna 27.000 m2 kantoorruimte getransformeerd en uitgebreid naar hotel (The Student Hotel formule). In de andere twee van de top 3 economische regio's, Rotterdam en Eindhoven, is deze ontwikkeling nog niet merkbaar en groeit het aanbod nog steeds. Deze groei in aanbod komt voort uit een toename van het aantal objecten met vooral kleinere omvang. Voor Rotterdam geldt daarbij overigens wel dat de groei van het aanbod afzwakt, maar dat in het vierde kwartaal een grotere opname kan leiden tot een ommekeer in de stijging van het aanbod.

Dat de economie nog steeds in mineur is, zien we terug in een verdere daling van de opname in deze drie belangrijkste economische regio's van Nederland. De Amsterdamse regio vertoont ondanks de huidige daling wel een trend dat over langere periode gemeten er nog steeds sprake is van een lichte stijging. De algemene dalende trend van de opname in Eindhoven en Rotterdam blijft vooralsnog wel gehandhaafd. Opnames die plaats vonden, betroffen vooral transacties van kleinere oppervlakten.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022