platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Herstructurering bedrijventerreinen komt nauwelijks van de grond

Herstructurering bedrijventerreinen komt nauwelijks van de grond

De herstructurering van bedrijventerreinen komt niet van de grond. Tot nog toe is slechts 20% van de verouderde terreinen aangepakt. Bovendien zijn de ingrepen veel minder vergaand dan noodzakelijk. Dat blijkt uit een quick scan die de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en Buck Consultants International hebben uitgevoerd.

Op advies van de Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen (Commissie Noordanus) besloten in 2008 overheden en bedrijfsleven de handen ineen te slaan om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. Doel: een goed vestigingsklimaat op deze bedrijventerreinen (in totaal 6.500 ha) terugbrengen én voorkomen dat er steeds nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd.

Stand van zaken

Nu vijf jaar later moet worden geconstateerd dat er nog weinig terecht is gekomen van deze aanpak. Paul Bleumink, managing partner bij Buck Consultants International: “De economische crisis gooit roet in het eten. Overheden bezuinigen op herstuctureringsbudgetten en bedrijven zijn voorzichtig met geld uitgeven. De marktdruk, vaak de aanzet om een terrein op te knappen, is er op veel plaatsen niet”. De komende jaren verwacht Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio’s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten, weinig verbetering. “Het is lastig om een breed draagvlak onder de bedrijven op een bedrijventerrein te krijgen. Veel ondernemers leggen terecht de prioriteit bij het door de crisis loodsen van hun bedrijf. Daardoor wordt het probleem van achteruitgang van gebouwen, bereikbaarheid en openbare ruimte echter alleen maar groter”.

Nieuwe aanpak

Paul Bleumink ziet toch nog lichtpuntjes. “De tijd van grote herstructureringsmasterplannen is voorbij. Het gaat er nu vooral om om met ondernemers die iets moeten, omdat ze groeien of echt een huisvestingsprobleem hebben, maatwerkoplossingen te bedenken. Ook een combinatie van herstructurering van een bedrijventerrein, met deels realiseren van woningbouw, blijkt te werken”.

De resultaten van de quick scan zijn opgenomen in een presentatie die Paul Bleumink vanmiddag hield op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. Deze presentatie is hier te downloaden.

Voor nadere informatie:

• Theo Föllings, mobiel : 06-28909192
• Paul Bleumink, mobiel : 06-53563101