Mensen in het park door kaboompics (bron: Pixabay)

Via het groen in de stad de sociale ongelijkheid bestrijden

21 oktober 2020

3 minuten

Analyse Het groen in de stad is ten tijde van een pandemie misschien wel belangrijker dan ooit. Maar kunnen bomen, grasvelden en waterpartijen in de toekomst ook structureel meer voor de stad betekenen? Ja, zeggen wetenschappers. Herinrichting van het groen is een zeer geschikt instrument voor het bestrijden van de sociale ongelijkheid.

Van oudsher is de verdeling van groen in steden over de hele wereld vaak ongelijk. Of je nou kijkt naar het percentage van het landschap dat door de bomen is bedekt of juist het aantal bomen dat in de loop der jaren gekapt is. Een verschil dat volgens een artikel op het online platform TheCityFix een neveneffect is van beslissingen die in het verleden zijn gemaakt in gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld bij de herinrichting van het groen.

Deze beslissingen hebben tientallen jaren later nog invloed op de sociale ongelijkheid in de stad, stellen de onderzoekers van het World Resources Institute in het artikel dat eerder deze maand verscheen. Daarom draaien zij de vraag om. Wat als herinrichting van het groen in de stad juist kan bijdragen aan het bestrijden van ongelijkheid? Dat is relevant, zeggen zij, in deze tijd waarin inwoners van de stad het groen zo veel gebruiken.

Sociale cohesie

Het groen in de stad kan op meerdere manieren een rol spelen in het tegengaan van de sociale verschillen. Economische voordelen, het tegengaan van gezondheidsrisico’s of het vergroten van de veiligheid in buurten. Daarnaast kan het groen ook - juist in de achtergestelde wijken - zorgen voor ontspanning en bevorderen van de sociale cohesie in die gemeenschap.

Maar, waarschuwen de onderzoekers, zomaar het groen in de stad uitbreiden zonder rekening te houden met de sociale positie van de gebruikers kan leiden tot juist het vergroten van de verschillen in de stad. Zeker, meer groen in de stad heeft voor een deel van de bevolking altijd een positief effect. Alleen gaan die ‘voordelen’ dan weer naar de groep die normaal gesproken ook al profiteert van het groen.

Lange termijn

Om die effecten te voorkomen, zijn er volgens de onderzoekers drie stappen die steden kunnen nemen om te zorgen dat de voordelen van nieuw of herontwikkeld groen ook echt bijdragen aan het bestrijden van ongelijkheid. Stap één is zorgen voor een sterke visie op de lange termijn. Niet voor de economische winst op de korte termijn gaan, maar focussen op de sociale winst die uiteindelijk wordt geboekt.

Ten tweede het proactief betrekken van de lokale gemeenschap en tegelijkertijd zorgen dat die betrokkenheid ook betekenis krijgt. Niet alleen samen met bewoners het groen planten en onderhouden, maar zorgen dat er initiatieven ontstaan waardoor zij al in een eerder stadium echt kunnen meepraten over de herontwikkeling. Tot slot moeten gemeenten op zoek gaan naar innovatieve manieren om deze projecten en initiatieven ook in de achtergestelde wijken te kunnen financieren. Bijvoorbeeld social impact bonds in plaats van subsidies. Op die manier gaan de inwoners van de wijk zich ook echt eigenaar voelen van het groen en blijven de (financiële) risico’s voor de overheid beperkt.

Cover: Pixabay

Lees het volledige artikel op de website van TheCityFix.


Cover: ‘Mensen in het park’ door kaboompics (bron: Pixabay)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023