Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Het Lezen van de Stad, de organisatie van improvisatie

19 augustus 2012

1 minuut

Nieuws Gedreven door particulier en publiek initiatief is deze stad continu aan het veranderen. Soms grootschalig gepland van bovenaf, soms meer gegroeid van onderop.

Veranderingen die door het projectmanagementbureau gemeente Amsterdam kundig in processen en projecten worden ‘gegoten’. De economische crisis in combinatie met stevige bezuinigingen op publieke middelen zorgt voor het stilvallen of heroverwegen van veel projecten. De noodzaak tot een meer vraaggerichte benadering van stadsontwikkeling wordt steeds duidelijker. Daarmee ontstaat een belangrijk thema van reflectie waar in de aanbodplanologie nog wel eens makkelijk overeen gestapt kon worden: in hoeverre begrijpen we de buurten waar we interveniëren en de mensen en gebruikers daar? Nemen we binnen onze huidige werkwijze wel de tijd om de gelaagdheid van wat er plaatsvindt in de stad te onderkennen? De bijdragen in deze publicatie vormen een bewuste poging tot onthaasting en reflectie en daarmee een eerbetoon aan een betrokken en gedegen begrip bij ons object van interventie en studie: de stad.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023