Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Het Lezen van de Stad, de organisatie van improvisatie

19 augustus 2012

1 minuut

Nieuws Gedreven door particulier en publiek initiatief is deze stad continu aan het veranderen. Soms grootschalig gepland van bovenaf, soms meer gegroeid van onderop.

Veranderingen die door het projectmanagementbureau gemeente Amsterdam kundig in processen en projecten worden ‘gegoten’. De economische crisis in combinatie met stevige bezuinigingen op publieke middelen zorgt voor het stilvallen of heroverwegen van veel projecten. De noodzaak tot een meer vraaggerichte benadering van stadsontwikkeling wordt steeds duidelijker. Daarmee ontstaat een belangrijk thema van reflectie waar in de aanbodplanologie nog wel eens makkelijk overeen gestapt kon worden: in hoeverre begrijpen we de buurten waar we interveniëren en de mensen en gebruikers daar? Nemen we binnen onze huidige werkwijze wel de tijd om de gelaagdheid van wat er plaatsvindt in de stad te onderkennen? De bijdragen in deze publicatie vormen een bewuste poging tot onthaasting en reflectie en daarmee een eerbetoon aan een betrokken en gedegen begrip bij ons object van interventie en studie: de stad.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023