Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Het Lezen van de Stad, de organisatie van improvisatie

19 augustus 2012

1 minuut

Nieuws Gedreven door particulier en publiek initiatief is deze stad continu aan het veranderen. Soms grootschalig gepland van bovenaf, soms meer gegroeid van onderop.

Veranderingen die door het projectmanagementbureau gemeente Amsterdam kundig in processen en projecten worden ‘gegoten’. De economische crisis in combinatie met stevige bezuinigingen op publieke middelen zorgt voor het stilvallen of heroverwegen van veel projecten. De noodzaak tot een meer vraaggerichte benadering van stadsontwikkeling wordt steeds duidelijker. Daarmee ontstaat een belangrijk thema van reflectie waar in de aanbodplanologie nog wel eens makkelijk overeen gestapt kon worden: in hoeverre begrijpen we de buurten waar we interveniëren en de mensen en gebruikers daar? Nemen we binnen onze huidige werkwijze wel de tijd om de gelaagdheid van wat er plaatsvindt in de stad te onderkennen? De bijdragen in deze publicatie vormen een bewuste poging tot onthaasting en reflectie en daarmee een eerbetoon aan een betrokken en gedegen begrip bij ons object van interventie en studie: de stad.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024