vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash door Dragoș Grigore (bron: Unsplash)

Het volgende probleem voor de woningbouw: geluid

3 augustus 2020

2 minuten

Nieuws De Woningbouwalliantie – een verbond van diverse publieke en private partijen in de bouwwereld – uit haar bezorgdheid over normen voor geluid op het moment dat de Omgevingswet in 2022 in werking treedt. “De bouw van nieuwe woningen loopt gevaar,” aldus een brandbrief aan minister Ollongren.

Als de Woningwet in 2022 in werking treedt, dan wordt geluidsbelasting op een andere manier berekend en van een nieuwe classificatie voorzien. Dat heeft met name gevolgen voor woningen rondom luchthavens die dan de classificatie ‘slecht leefklimaat’ of zelfs ‘zeer slecht leefklimaat’ zullen krijgen. Met name rond luchthaven Schiphol is dit een probleem omdat in de wijde omtrek in de komende jaren vele duizenden nieuwe woningen zijn voorzien. De bouw van die woningen dreigt door de nieuwe regels niet door te kunnen gaan.

Onduidelijkheid voor de woningmarkt

De bouwsector, onder aanvoering van de Neprom, maakt zich zorgen over de consequenties van nog meer ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties. De Nederlandse woningbouwproductie heeft immers ook al te maken met de gevolgen van FPAS, stikstof en de coronacrisis. De Woningbouwalliantie wijst er op dat de woningmarkt juist nu een impuls nodig heeft, onder meer vanwege economische motieven. De kwestie rond de nieuwe geluidsregels is reden voor een brandbrief aan verantwoordelijk minister Ollongren (BZK)

Eenduidige manier

Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt in een reactie aan Stadszaken het uitgangspunt dat regelgeving een goede balans tussen benutten en beschermen dient te hebben. Het doel van de nieuwe regeling is om op een eenduidige manier de uitvoering van geluidberekeningen te sturen, zodat voor alle Nederlandse burgers dezelfde regels gelden. “Het bouwen zal niet onmogelijk worden, maar vragen wel om een gedegen onderbouwing”. 

Ook de bron aanpakken

Neprom-directeur Jan Fokkema laat aan Stadszaken weten dat het hem er niet alleen om gaat de regels aan te passen, maar ook de bron van de overlast aan te pakken: “Tuurlijk kan het kabinet wat doen aan de regelgeving zelf, maar ik denk dat het instrument op zich niet eens het grootste probleem is. Er moet uiteindelijk ook gekeken worden naar bronmaatregelen. Net zo min als bij stikstofdepositie kunnen wij bij geluidsoverlast onze kop niet in het zand steken. Wij willen ook graag dat mensen in een prettige leefomgeving wonen.”

Dit artikel is verder te lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash’ door Dragoș Grigore (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024