vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash door Dragoș Grigore (bron: Unsplash)

Het volgende probleem voor de woningbouw: geluid

3 augustus 2020

2 minuten

Nieuws De Woningbouwalliantie – een verbond van diverse publieke en private partijen in de bouwwereld – uit haar bezorgdheid over normen voor geluid op het moment dat de Omgevingswet in 2022 in werking treedt. “De bouw van nieuwe woningen loopt gevaar,” aldus een brandbrief aan minister Ollongren.

Als de Woningwet in 2022 in werking treedt, dan wordt geluidsbelasting op een andere manier berekend en van een nieuwe classificatie voorzien. Dat heeft met name gevolgen voor woningen rondom luchthavens die dan de classificatie ‘slecht leefklimaat’ of zelfs ‘zeer slecht leefklimaat’ zullen krijgen. Met name rond luchthaven Schiphol is dit een probleem omdat in de wijde omtrek in de komende jaren vele duizenden nieuwe woningen zijn voorzien. De bouw van die woningen dreigt door de nieuwe regels niet door te kunnen gaan.

Onduidelijkheid voor de woningmarkt

De bouwsector, onder aanvoering van de Neprom, maakt zich zorgen over de consequenties van nog meer ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties. De Nederlandse woningbouwproductie heeft immers ook al te maken met de gevolgen van FPAS, stikstof en de coronacrisis. De Woningbouwalliantie wijst er op dat de woningmarkt juist nu een impuls nodig heeft, onder meer vanwege economische motieven. De kwestie rond de nieuwe geluidsregels is reden voor een brandbrief aan verantwoordelijk minister Ollongren (BZK)

Eenduidige manier

Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt in een reactie aan Stadszaken het uitgangspunt dat regelgeving een goede balans tussen benutten en beschermen dient te hebben. Het doel van de nieuwe regeling is om op een eenduidige manier de uitvoering van geluidberekeningen te sturen, zodat voor alle Nederlandse burgers dezelfde regels gelden. “Het bouwen zal niet onmogelijk worden, maar vragen wel om een gedegen onderbouwing”. 

Ook de bron aanpakken

Neprom-directeur Jan Fokkema laat aan Stadszaken weten dat het hem er niet alleen om gaat de regels aan te passen, maar ook de bron van de overlast aan te pakken: “Tuurlijk kan het kabinet wat doen aan de regelgeving zelf, maar ik denk dat het instrument op zich niet eens het grootste probleem is. Er moet uiteindelijk ook gekeken worden naar bronmaatregelen. Net zo min als bij stikstofdepositie kunnen wij bij geluidsoverlast onze kop niet in het zand steken. Wij willen ook graag dat mensen in een prettige leefomgeving wonen.”

Dit artikel is verder te lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash’ door Dragoș Grigore (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024