vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash

Het volgende probleem voor de woningbouw: geluid

3 augustus 2020

2 minuten

Nieuws De Woningbouwalliantie – een verbond van diverse publieke en private partijen in de bouwwereld – uit haar bezorgdheid over normen voor geluid op het moment dat de Omgevingswet in 2022 in werking treedt. “De bouw van nieuwe woningen loopt gevaar,” aldus een brandbrief aan minister Ollongren.

Als de Woningwet in 2022 in werking treedt, dan wordt geluidsbelasting op een andere manier berekend en van een nieuwe classificatie voorzien. Dat heeft met name gevolgen voor woningen rondom luchthavens die dan de classificatie ‘slecht leefklimaat’ of zelfs ‘zeer slecht leefklimaat’ zullen krijgen. Met name rond luchthaven Schiphol is dit een probleem omdat in de wijde omtrek in de komende jaren vele duizenden nieuwe woningen zijn voorzien. De bouw van die woningen dreigt door de nieuwe regels niet door te kunnen gaan.

Onduidelijkheid voor de woningmarkt

De bouwsector, onder aanvoering van de Neprom, maakt zich zorgen over de consequenties van nog meer ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties. De Nederlandse woningbouwproductie heeft immers ook al te maken met de gevolgen van FPAS, stikstof en de coronacrisis. De Woningbouwalliantie wijst er op dat de woningmarkt juist nu een impuls nodig heeft, onder meer vanwege economische motieven. De kwestie rond de nieuwe geluidsregels is reden voor een brandbrief aan verantwoordelijk minister Ollongren (BZK)

Eenduidige manier

Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt in een reactie aan Stadszaken het uitgangspunt dat regelgeving een goede balans tussen benutten en beschermen dient te hebben. Het doel van de nieuwe regeling is om op een eenduidige manier de uitvoering van geluidberekeningen te sturen, zodat voor alle Nederlandse burgers dezelfde regels gelden. “Het bouwen zal niet onmogelijk worden, maar vragen wel om een gedegen onderbouwing”. 

Ook de bron aanpakken

Neprom-directeur Jan Fokkema laat aan Stadszaken weten dat het hem er niet alleen om gaat de regels aan te passen, maar ook de bron van de overlast aan te pakken: “Tuurlijk kan het kabinet wat doen aan de regelgeving zelf, maar ik denk dat het instrument op zich niet eens het grootste probleem is. Er moet uiteindelijk ook gekeken worden naar bronmaatregelen. Net zo min als bij stikstofdepositie kunnen wij bij geluidsoverlast onze kop niet in het zand steken. Wij willen ook graag dat mensen in een prettige leefomgeving wonen.”

Dit artikel is verder te lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022