vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash

Het volgende probleem voor de woningbouw: geluid

3 augustus 2020

2 minuten

Nieuws De Woningbouwalliantie – een verbond van diverse publieke en private partijen in de bouwwereld – uit haar bezorgdheid over normen voor geluid op het moment dat de Omgevingswet in 2022 in werking treedt. “De bouw van nieuwe woningen loopt gevaar,” aldus een brandbrief aan minister Ollongren.

Als de Woningwet in 2022 in werking treedt, dan wordt geluidsbelasting op een andere manier berekend en van een nieuwe classificatie voorzien. Dat heeft met name gevolgen voor woningen rondom luchthavens die dan de classificatie ‘slecht leefklimaat’ of zelfs ‘zeer slecht leefklimaat’ zullen krijgen. Met name rond luchthaven Schiphol is dit een probleem omdat in de wijde omtrek in de komende jaren vele duizenden nieuwe woningen zijn voorzien. De bouw van die woningen dreigt door de nieuwe regels niet door te kunnen gaan.

Onduidelijkheid voor de woningmarkt

De bouwsector, onder aanvoering van de Neprom, maakt zich zorgen over de consequenties van nog meer ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties. De Nederlandse woningbouwproductie heeft immers ook al te maken met de gevolgen van FPAS, stikstof en de coronacrisis. De Woningbouwalliantie wijst er op dat de woningmarkt juist nu een impuls nodig heeft, onder meer vanwege economische motieven. De kwestie rond de nieuwe geluidsregels is reden voor een brandbrief aan verantwoordelijk minister Ollongren (BZK)

Eenduidige manier

Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt in een reactie aan Stadszaken het uitgangspunt dat regelgeving een goede balans tussen benutten en beschermen dient te hebben. Het doel van de nieuwe regeling is om op een eenduidige manier de uitvoering van geluidberekeningen te sturen, zodat voor alle Nederlandse burgers dezelfde regels gelden. “Het bouwen zal niet onmogelijk worden, maar vragen wel om een gedegen onderbouwing”. 

Ook de bron aanpakken

Neprom-directeur Jan Fokkema laat aan Stadszaken weten dat het hem er niet alleen om gaat de regels aan te passen, maar ook de bron van de overlast aan te pakken: “Tuurlijk kan het kabinet wat doen aan de regelgeving zelf, maar ik denk dat het instrument op zich niet eens het grootste probleem is. Er moet uiteindelijk ook gekeken worden naar bronmaatregelen. Net zo min als bij stikstofdepositie kunnen wij bij geluidsoverlast onze kop niet in het zand steken. Wij willen ook graag dat mensen in een prettige leefomgeving wonen.”

Dit artikel is verder te lezen op Stadszaken.nl


Cover: ‘vliegtuig in de lucht ->Photo by Dragoș Grigore on Unsplash’Meest recent

Zoetermeer groene vallei door LG Architecten (bron: Gemeente Zoetermeer)

Slim schaken op (platte) daken, een aanpak met zes bouwstenen

Lang buiten beeld gebleven maar inmiddels volop in de belangstelling: de daken in de stad. Inzetbaar voor groen, blauw, geel en rood. Jeroen Scholten ontwikkelde een dakenaanpak waar met name gemeenten mee aan de slag kunnen.

Onderzoek

26 mei 2023

Dreven, Gaarden & Zichten door Staedion (bron: Staedion)

De vernieuwing van Den Haag Zuidwest, ronde vier

En opnieuw wordt de vernieuwing van Den Haag Zuidwest ter hand genomen. Ditmaal mede in het kader van de stedelijke verdichting die in dit naoorlogse woongebied een plek moet krijgen. In gesprek met corporaties, gebiedsontwikkelaars en gemeente.

Uitgelicht
Casus

26 mei 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van zorgvuldig verbouwen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over verbouwen. Maar dan wel op een zorgvuldige manier en ongeacht de schaal. En we gaan in op de hamvraag: hoe doe je dat nu op een goede manier?

Nieuws

25 mei 2023