Bouwplaats -Photo by Macau Photo Agency on Unsplash

Vele miljarden nodig om woningbouw aan te jagen

22 juni 2020

2 minuten

Nieuws Een brede gelegenheidsalliantie van onder meer gemeenten, woningcorporaties, aannemers, beleggers en projectontwikkelaars heeft er vorige week bij het kabinet op aangedrongen een fonds op te richten om de bouw van negentigduizend woningen per jaar aan te jagen. Dat schrijft de Volkskrant.

Volgens de partijen is het nodig dat het Rijk in de periode tot 2030 jaarlijks een miljard euro in dit fonds stopt, om locaties aan te kopen en die nieuwbouwlocaties te ontwikkelen. Met die miljardeninjectie zou volgens de ondertekenaars van de brief aan het kabinet, niet alleen de bouwsector door (de gevolgen van) de coronacrisis geholpen kunnen worden, het aanhoudende woningtekort zou daarmee ook aanzienlijk beperkt kunnen worden. 

Ambitie

Hoewel de ambitie van het kabinet om jaarlijks 75.000 woningen te bouwen in de komende jaren zo goed als zeker niet gehaald wordt, maakte het ministerie van BZK vorige week op basis van eigen onderzoek bekend dat ook de ambitie te beperkt is: tot 2030 moeten zeker 845.000 woningen aan de voorraad toegevoegd worden.

Fonds

De gelegenheidsalliantie van publieke en private partijen in de bouwwereld borduren in hun pleidooi voort op een initiatief dat het kabinet al in september vorig jaar nam. Toen werd een fonds opgericht met een eenmalige subsidie van 1 miljard voor gemeenten met nieuwbouwplannen. Het ging toen om subsidie voor kosten waar niet direct inkomsten tegenover stonden, zoals de aanleg van wegen. De alliantie pleit nu voor een jaarlijkse injectie om locaties aan te kopen en de ontwikkeling van bouwlocaties te versnellen.  

Corporaties

Bovendien pleiten de partijen voor een permanente verlaging van de verhuurderheffing, waardoor woningcorporaties meer middelen hebben om te investeren in nieuwe woningen.


Cover: Photo by Macau Photo Agency on Unsplash

Dit artikel is verder te lezen op Volkskrant.nl


Cover: ‘Bouwplaats -Photo by Macau Photo Agency on Unsplash’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023