Bouwplaats -Photo by Macau Photo Agency on Unsplash door Macau Photo Agency (bron: Unsplash)

Vele miljarden nodig om woningbouw aan te jagen

22 juni 2020

2 minuten

Nieuws Een brede gelegenheidsalliantie van onder meer gemeenten, woningcorporaties, aannemers, beleggers en projectontwikkelaars heeft er vorige week bij het kabinet op aangedrongen een fonds op te richten om de bouw van negentigduizend woningen per jaar aan te jagen. Dat schrijft de Volkskrant.

Volgens de partijen is het nodig dat het Rijk in de periode tot 2030 jaarlijks een miljard euro in dit fonds stopt, om locaties aan te kopen en die nieuwbouwlocaties te ontwikkelen. Met die miljardeninjectie zou volgens de ondertekenaars van de brief aan het kabinet, niet alleen de bouwsector door (de gevolgen van) de coronacrisis geholpen kunnen worden, het aanhoudende woningtekort zou daarmee ook aanzienlijk beperkt kunnen worden. 

Ambitie

Hoewel de ambitie van het kabinet om jaarlijks 75.000 woningen te bouwen in de komende jaren zo goed als zeker niet gehaald wordt, maakte het ministerie van BZK vorige week op basis van eigen onderzoek bekend dat ook de ambitie te beperkt is: tot 2030 moeten zeker 845.000 woningen aan de voorraad toegevoegd worden.

Fonds

De gelegenheidsalliantie van publieke en private partijen in de bouwwereld borduren in hun pleidooi voort op een initiatief dat het kabinet al in september vorig jaar nam. Toen werd een fonds opgericht met een eenmalige subsidie van 1 miljard voor gemeenten met nieuwbouwplannen. Het ging toen om subsidie voor kosten waar niet direct inkomsten tegenover stonden, zoals de aanleg van wegen. De alliantie pleit nu voor een jaarlijkse injectie om locaties aan te kopen en de ontwikkeling van bouwlocaties te versnellen.  

Corporaties

Bovendien pleiten de partijen voor een permanente verlaging van de verhuurderheffing, waardoor woningcorporaties meer middelen hebben om te investeren in nieuwe woningen.


Cover: Photo by Macau Photo Agency on Unsplash

Dit artikel is verder te lezen op Volkskrant.nl


Cover: ‘Bouwplaats -Photo by Macau Photo Agency on Unsplash’ door Macau Photo Agency (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023

Brussel, België door Imladris (bron: Shutterstock)

Wonen en werken bewust mixen, de Brusselse aanpak

Ook in België zijn watergebonden stadslocaties in trek. Hoe voorkom je dat de bedrijvigheid aldaar wordt weggedrukt? Afke Laarakker nam poolshoogte in Brussel en tekende een aanpak op waarin de overheid bewust stuurt op een mix van functies.

Casus

28 september 2023

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023