Bouwplaats -Photo by Macau Photo Agency on Unsplash door Macau Photo Agency (bron: Unsplash)

Vele miljarden nodig om woningbouw aan te jagen

22 juni 2020

2 minuten

Nieuws Een brede gelegenheidsalliantie van onder meer gemeenten, woningcorporaties, aannemers, beleggers en projectontwikkelaars heeft er vorige week bij het kabinet op aangedrongen een fonds op te richten om de bouw van negentigduizend woningen per jaar aan te jagen. Dat schrijft de Volkskrant.

Volgens de partijen is het nodig dat het Rijk in de periode tot 2030 jaarlijks een miljard euro in dit fonds stopt, om locaties aan te kopen en die nieuwbouwlocaties te ontwikkelen. Met die miljardeninjectie zou volgens de ondertekenaars van de brief aan het kabinet, niet alleen de bouwsector door (de gevolgen van) de coronacrisis geholpen kunnen worden, het aanhoudende woningtekort zou daarmee ook aanzienlijk beperkt kunnen worden. 

Ambitie

Hoewel de ambitie van het kabinet om jaarlijks 75.000 woningen te bouwen in de komende jaren zo goed als zeker niet gehaald wordt, maakte het ministerie van BZK vorige week op basis van eigen onderzoek bekend dat ook de ambitie te beperkt is: tot 2030 moeten zeker 845.000 woningen aan de voorraad toegevoegd worden.

Fonds

De gelegenheidsalliantie van publieke en private partijen in de bouwwereld borduren in hun pleidooi voort op een initiatief dat het kabinet al in september vorig jaar nam. Toen werd een fonds opgericht met een eenmalige subsidie van 1 miljard voor gemeenten met nieuwbouwplannen. Het ging toen om subsidie voor kosten waar niet direct inkomsten tegenover stonden, zoals de aanleg van wegen. De alliantie pleit nu voor een jaarlijkse injectie om locaties aan te kopen en de ontwikkeling van bouwlocaties te versnellen.  

Corporaties

Bovendien pleiten de partijen voor een permanente verlaging van de verhuurderheffing, waardoor woningcorporaties meer middelen hebben om te investeren in nieuwe woningen.


Cover: Photo by Macau Photo Agency on Unsplash

Dit artikel is verder te lezen op Volkskrant.nl


Cover: ‘Bouwplaats -Photo by Macau Photo Agency on Unsplash’ door Macau Photo Agency (bron: Unsplash) onder CC0 1.0, uitsnede van origineelMeest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024