Thumb_MCD logo_180px

Hoe maken we klimaatbestendige steden?

14 februari 2014

3 minuten

Agenda
In september 2014 neemt onze regering de Deltabeslissingen. Eén ervan gaat over de stad: hoe maken we klimaatbestendige steden? Het is noodzakelijk en het levert vele kansen op voor de natuurlijke partijen in stedelijke ontwikkeling als bouwers, ontwikkelaars, corporaties, adviseurs en alle overheidslagen.

Kom op 6 maart mee denken en praten over deze kansen en het actiegerichte Manifest Klimaatbestendige Stad. Tijdens dit symposium staat centraal hoe zo’n klimaatbestendige stad te realiseren is. Hoe zijn klimaatbestendige maatregelen te koppelen aan gebiedsontwikkeling? Hoe worden die klimaatadaptieve maatregelen gefinancierd? En hoe raken burgers en stakeholders betrokken?

Dit symposium wordt u aangeboden door Master City Developer in samenwerking met het Ministerie van I&M, Kennis voor Klimaat en Platform 31.

Aanmelden

Heeft u zich al aangemeld voor het symposium, maar nog niet voor een deelsessie? Stuur dan svp een e-mail naar het programmabureau van MCD waarin u aangeeft aan welke sessie u deel wenst te nemen: info@mastercitydeveloper.nl. Graag twee keuzes opgeven, het is namelijk mogelijk dat de sessie van uw eerste keuze vol is.

Programma

13.00 - 13.15 uur: Welkom
Door: Dagvoorzitter Geurt van Randeraat, directeur MCD en SITE ud

13.15 - 14.00 uur: Climate Adaptive City Management in New York City
Door: Jesse Keenan, Research Director CURE, Adjunct Professor GSAPP, Columbia University

Keenan vertelt hoe New York omgaat met klimaatadaptatie na de orkaan Sandy van oktober 2012. In deze stad is het urgentiegevoel voor maatregelen zeer hoog nadat het flink misging. Zowel op federaal als op stedelijk niveau is een scherpe analyse gemaakt. Keenan zal vanuit de eerste hand vertellen over de strategie, de projecten en klimaatadaptatiemaatregelen van New York.

14.00 - 14.30 uur: Het Deltaprogramma en het Manifest Klimaatbestendige Stad
Door: Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Tijl geeft een overzicht van het Deltaprogramma. Wat is er tot nu toe gebeurd, wat staat hoog op de agenda en waarom een Manifest Klimaatbestendige Stad? Wat is het doel van dit Manifest en wat kunnen de steden hiermee in de praktijk?

14.30 - 14.45 uur: Interviewronde met sprekers uit deelsessies

16.30 - 17.15 uur: De agenda van De Klimaatbestendige Stad
Door: David van Zelm van Eldik, Directeur Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Van Zelm Van Eldik geeft uitleg over het doel, de inhoud en de urgentie van het programma. Wat kunnen we het komend jaar (en de jaren erop) verwachten? Hoe wordt er samengewerkt met de partners in het veld? Wat kunnen de stedelijke partners verwachten en wat wordt er van hen verwacht?

17.15 - 18.00 uur: Netwerkborrel

Locatie

Het symposium vindt plaats in Stadhuis Gouda. Vanaf treinstation Gouda is dit 5-10 minuten lopen. Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarages, zie: www.gouda.nl/parkeren

Adres:
Stadhuis Gouda
Markt 1
2801 JG Gouda

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024