Thumb_MCD logo_180px

Hoe maken we klimaatbestendige steden?

14 februari 2014

3 minuten

Agenda
In september 2014 neemt onze regering de Deltabeslissingen. Eén ervan gaat over de stad: hoe maken we klimaatbestendige steden? Het is noodzakelijk en het levert vele kansen op voor de natuurlijke partijen in stedelijke ontwikkeling als bouwers, ontwikkelaars, corporaties, adviseurs en alle overheidslagen.

Kom op 6 maart mee denken en praten over deze kansen en het actiegerichte Manifest Klimaatbestendige Stad. Tijdens dit symposium staat centraal hoe zo’n klimaatbestendige stad te realiseren is. Hoe zijn klimaatbestendige maatregelen te koppelen aan gebiedsontwikkeling? Hoe worden die klimaatadaptieve maatregelen gefinancierd? En hoe raken burgers en stakeholders betrokken?

Dit symposium wordt u aangeboden door Master City Developer in samenwerking met het Ministerie van I&M, Kennis voor Klimaat en Platform 31.

Aanmelden

Heeft u zich al aangemeld voor het symposium, maar nog niet voor een deelsessie? Stuur dan svp een e-mail naar het programmabureau van MCD waarin u aangeeft aan welke sessie u deel wenst te nemen: info@mastercitydeveloper.nl. Graag twee keuzes opgeven, het is namelijk mogelijk dat de sessie van uw eerste keuze vol is.

Programma

13.00 - 13.15 uur: Welkom
Door: Dagvoorzitter Geurt van Randeraat, directeur MCD en SITE ud

13.15 - 14.00 uur: Climate Adaptive City Management in New York City
Door: Jesse Keenan, Research Director CURE, Adjunct Professor GSAPP, Columbia University

Keenan vertelt hoe New York omgaat met klimaatadaptatie na de orkaan Sandy van oktober 2012. In deze stad is het urgentiegevoel voor maatregelen zeer hoog nadat het flink misging. Zowel op federaal als op stedelijk niveau is een scherpe analyse gemaakt. Keenan zal vanuit de eerste hand vertellen over de strategie, de projecten en klimaatadaptatiemaatregelen van New York.

14.00 - 14.30 uur: Het Deltaprogramma en het Manifest Klimaatbestendige Stad
Door: Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Tijl geeft een overzicht van het Deltaprogramma. Wat is er tot nu toe gebeurd, wat staat hoog op de agenda en waarom een Manifest Klimaatbestendige Stad? Wat is het doel van dit Manifest en wat kunnen de steden hiermee in de praktijk?

14.30 - 14.45 uur: Interviewronde met sprekers uit deelsessies

16.30 - 17.15 uur: De agenda van De Klimaatbestendige Stad
Door: David van Zelm van Eldik, Directeur Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Van Zelm Van Eldik geeft uitleg over het doel, de inhoud en de urgentie van het programma. Wat kunnen we het komend jaar (en de jaren erop) verwachten? Hoe wordt er samengewerkt met de partners in het veld? Wat kunnen de stedelijke partners verwachten en wat wordt er van hen verwacht?

17.15 - 18.00 uur: Netwerkborrel

Locatie

Het symposium vindt plaats in Stadhuis Gouda. Vanaf treinstation Gouda is dit 5-10 minuten lopen. Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarages, zie: www.gouda.nl/parkeren

Adres:
Stadhuis Gouda
Markt 1
2801 JG Gouda

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023