Thumb_MCD logo_180px

Hoe maken we klimaatbestendige steden?

14 februari 2014

3 minuten

Agenda
In september 2014 neemt onze regering de Deltabeslissingen. Eén ervan gaat over de stad: hoe maken we klimaatbestendige steden? Het is noodzakelijk en het levert vele kansen op voor de natuurlijke partijen in stedelijke ontwikkeling als bouwers, ontwikkelaars, corporaties, adviseurs en alle overheidslagen.

Kom op 6 maart mee denken en praten over deze kansen en het actiegerichte Manifest Klimaatbestendige Stad. Tijdens dit symposium staat centraal hoe zo’n klimaatbestendige stad te realiseren is. Hoe zijn klimaatbestendige maatregelen te koppelen aan gebiedsontwikkeling? Hoe worden die klimaatadaptieve maatregelen gefinancierd? En hoe raken burgers en stakeholders betrokken?

Dit symposium wordt u aangeboden door Master City Developer in samenwerking met het Ministerie van I&M, Kennis voor Klimaat en Platform 31.

Aanmelden

Heeft u zich al aangemeld voor het symposium, maar nog niet voor een deelsessie? Stuur dan svp een e-mail naar het programmabureau van MCD waarin u aangeeft aan welke sessie u deel wenst te nemen: info@mastercitydeveloper.nl. Graag twee keuzes opgeven, het is namelijk mogelijk dat de sessie van uw eerste keuze vol is.

Programma

13.00 - 13.15 uur: Welkom
Door: Dagvoorzitter Geurt van Randeraat, directeur MCD en SITE ud

13.15 - 14.00 uur: Climate Adaptive City Management in New York City
Door: Jesse Keenan, Research Director CURE, Adjunct Professor GSAPP, Columbia University

Keenan vertelt hoe New York omgaat met klimaatadaptatie na de orkaan Sandy van oktober 2012. In deze stad is het urgentiegevoel voor maatregelen zeer hoog nadat het flink misging. Zowel op federaal als op stedelijk niveau is een scherpe analyse gemaakt. Keenan zal vanuit de eerste hand vertellen over de strategie, de projecten en klimaatadaptatiemaatregelen van New York.

14.00 - 14.30 uur: Het Deltaprogramma en het Manifest Klimaatbestendige Stad
Door: Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ordening, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Tijl geeft een overzicht van het Deltaprogramma. Wat is er tot nu toe gebeurd, wat staat hoog op de agenda en waarom een Manifest Klimaatbestendige Stad? Wat is het doel van dit Manifest en wat kunnen de steden hiermee in de praktijk?

14.30 - 14.45 uur: Interviewronde met sprekers uit deelsessies

16.30 - 17.15 uur: De agenda van De Klimaatbestendige Stad
Door: David van Zelm van Eldik, Directeur Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Van Zelm Van Eldik geeft uitleg over het doel, de inhoud en de urgentie van het programma. Wat kunnen we het komend jaar (en de jaren erop) verwachten? Hoe wordt er samengewerkt met de partners in het veld? Wat kunnen de stedelijke partners verwachten en wat wordt er van hen verwacht?

17.15 - 18.00 uur: Netwerkborrel

Locatie

Het symposium vindt plaats in Stadhuis Gouda. Vanaf treinstation Gouda is dit 5-10 minuten lopen. Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarages, zie: www.gouda.nl/parkeren

Adres:
Stadhuis Gouda
Markt 1
2801 JG Gouda

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_MCD logo_180px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023