Hoe reset ik een vastgelopen gebiedsontwikkeling? -­‐ doorstarten op basis van nieuwe kansen en reële businessplannen

10 augustus 2013

3 minuten

Agenda
Veel gebiedsontwikkelingsopgaven verkeren in zwaar weer en/of zijn vastgelopen door de huidige malaise op de vastgoedmarkt c.q. de economisch tegenwind. Omdat zowel private als publieke partijen zich voorgaande aan de crisis diep gecommitteerd hebben aan de diverse gebiedsontwikkeling, heeft dit grote consequenties. Stil blijven zitten is geen optie meer maar tegelijkertijd zijn er vragen. Wat is wel en niet mogelijk, hoe kunnen we projecten van de grond krijgen en wanneer? Door beide partijen wordt belangstellend gekeken naar mogelijkheden om via nieuwe samenwerkingsmodellen op basis van reële businessplannen een doorstart te maken.

Praktijkcases Almere Poort en Food Center Amsterdam

Locatie: Food Center Amsterdam (FCA), Jan van Galenstraat 4, Amsterdam
Datum: 9 oktober 2013
Tijd: 14.00-17.00 (met van 13.00-14.00 een rondleiding over het terrein van FCA)
Sprekers: Ben van de Ven (Programmamanager FCA), Frans van Deursen (Projectdirecteur Almere Poort), Georg Huith (Advocaat Pels Rijcken), Ariën Versteeg (Senior Consultant Fakton) en Jos Wetters (Partner Tenman)

PPS Netwerk Nederland gaat in de seminar in op de vraag hoe publieke en private partijen bovengenoemd 'reset-proces' het beste kunnen aanvliegen. Waar liggen op dit moment de kansen en wat is definitief geen aanvliegroute meer? Hierbij spelen vele factoren mee zoals juridische aspecten, onderhandelingstactieken, enzovoorts. Kortom, hoe wikkel je een definitief vastgelopen project het beste af en hoe valt een nieuw elan te genereren bij een plan met mogelijkheden. Food Center Amsterdam en Almere Poort zullen als praktijkvoorbeelden centraal staan tijdens dit seminar.

Deelname aan dit seminar is kosteloos voor de doelgroep

van wethouders, projectdirecties en projectleiders bij gemeenten, projectontwikkelaars en beleggers.

Programma 9 oktober 2013

Start rondleiding Food Center Amsterdam

13.00-14.00

Inleiding PPS Netwerk Nederland

14.00-14.15

Nieuwe kaders en een flexibele aanpak als voorwaarden voor haalbaarheid gebiedsontwikkelingsopgaven

14.15-14.35 Ariën Versteeg (Senior Consultant Fakton)

Reset via Publieke private Samenwerking: Hoe vind je een partner en een nieuw evenwicht tussen behoud van kwaliteit en gegarandeerd rendement

14.35-14.55 Jos Wetters (Partner Tenman)

Juridisch kader: Wat zijn de juridische do's en don'ts rond reanimatie van gebiedsontwikkelingen?

14.55-15.15 Georg Huith (Advocaat Pels Rijcken)

15.15-15.30 Pauze

Praktijkcasus herstructurering Food Center Amsterdam: de buik van Amsterdam niet langer verborgen

15.30-16.00 Ben van de Ven (Programmamanager Food Center Amsterdam)

Praktijkcasus Almere Poort: stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie Almere

16.00-16.30 Frans van Deursen (Projectdirecteur Almere Poort)

16.30-17.00 Vraag en antwoord

17.00-18.00 Netwerkborrel

Huisregels voor bijwonen PPS Netwerk NL bijeenkomsten publieke en private partijen

Private partijen/niet deelnemers
Voor private partijen die niet lid zijn van PPS Netwerk Nederland kost deelname aan PPS Netwerk Bijeenkomsten € 295 (ex. btw). Dit berag is inclusief koffie, thee, (netwerk)borrel en waardevol (digitaal) naslagwerk.

gratis

Publieke partijen en deelnemers: aanmelden via info@ppsnetwerk.nl
De PPS Netwerk bijeenkomsten zijn voor publieke partijen en/of deelnemers van PPS Netwerk Nederland. Er wordt aangemelde partijen wel een 'no show vergoeding' van € 199 euro (ex. btw) in rekening gebracht indien zij zich bij onverhoopte verhindering niet hebben afgemeld. In de laatste week voor het evenement is kosteloze afmelding niet meer mogelijk. Dit in verband met kosten voor catering e.d. en het feit dat onze evenementen doorgaans overtekend zijn, en daarmee nodeloos plaatsen voor anderen verloren gaan.

PPS Netwerk NederlandMeest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024