Hoe reset ik een vastgelopen gebiedsontwikkeling? -­‐ doorstarten op basis van nieuwe kansen en reële businessplannen

10 augustus 2013

3 minuten

Agenda
Veel gebiedsontwikkelingsopgaven verkeren in zwaar weer en/of zijn vastgelopen door de huidige malaise op de vastgoedmarkt c.q. de economisch tegenwind. Omdat zowel private als publieke partijen zich voorgaande aan de crisis diep gecommitteerd hebben aan de diverse gebiedsontwikkeling, heeft dit grote consequenties. Stil blijven zitten is geen optie meer maar tegelijkertijd zijn er vragen. Wat is wel en niet mogelijk, hoe kunnen we projecten van de grond krijgen en wanneer? Door beide partijen wordt belangstellend gekeken naar mogelijkheden om via nieuwe samenwerkingsmodellen op basis van reële businessplannen een doorstart te maken.

Praktijkcases Almere Poort en Food Center Amsterdam

Locatie: Food Center Amsterdam (FCA), Jan van Galenstraat 4, Amsterdam
Datum: 9 oktober 2013
Tijd: 14.00-17.00 (met van 13.00-14.00 een rondleiding over het terrein van FCA)
Sprekers: Ben van de Ven (Programmamanager FCA), Frans van Deursen (Projectdirecteur Almere Poort), Georg Huith (Advocaat Pels Rijcken), Ariën Versteeg (Senior Consultant Fakton) en Jos Wetters (Partner Tenman)

PPS Netwerk Nederland gaat in de seminar in op de vraag hoe publieke en private partijen bovengenoemd 'reset-proces' het beste kunnen aanvliegen. Waar liggen op dit moment de kansen en wat is definitief geen aanvliegroute meer? Hierbij spelen vele factoren mee zoals juridische aspecten, onderhandelingstactieken, enzovoorts. Kortom, hoe wikkel je een definitief vastgelopen project het beste af en hoe valt een nieuw elan te genereren bij een plan met mogelijkheden. Food Center Amsterdam en Almere Poort zullen als praktijkvoorbeelden centraal staan tijdens dit seminar.

Deelname aan dit seminar is kosteloos voor de doelgroep

van wethouders, projectdirecties en projectleiders bij gemeenten, projectontwikkelaars en beleggers.

Programma 9 oktober 2013

Start rondleiding Food Center Amsterdam

13.00-14.00

Inleiding PPS Netwerk Nederland

14.00-14.15

Nieuwe kaders en een flexibele aanpak als voorwaarden voor haalbaarheid gebiedsontwikkelingsopgaven

14.15-14.35 Ariën Versteeg (Senior Consultant Fakton)

Reset via Publieke private Samenwerking: Hoe vind je een partner en een nieuw evenwicht tussen behoud van kwaliteit en gegarandeerd rendement

14.35-14.55 Jos Wetters (Partner Tenman)

Juridisch kader: Wat zijn de juridische do's en don'ts rond reanimatie van gebiedsontwikkelingen?

14.55-15.15 Georg Huith (Advocaat Pels Rijcken)

15.15-15.30 Pauze

Praktijkcasus herstructurering Food Center Amsterdam: de buik van Amsterdam niet langer verborgen

15.30-16.00 Ben van de Ven (Programmamanager Food Center Amsterdam)

Praktijkcasus Almere Poort: stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie Almere

16.00-16.30 Frans van Deursen (Projectdirecteur Almere Poort)

16.30-17.00 Vraag en antwoord

17.00-18.00 Netwerkborrel

Huisregels voor bijwonen PPS Netwerk NL bijeenkomsten publieke en private partijen

Private partijen/niet deelnemers
Voor private partijen die niet lid zijn van PPS Netwerk Nederland kost deelname aan PPS Netwerk Bijeenkomsten € 295 (ex. btw). Dit berag is inclusief koffie, thee, (netwerk)borrel en waardevol (digitaal) naslagwerk.

gratis

Publieke partijen en deelnemers: aanmelden via info@ppsnetwerk.nl
De PPS Netwerk bijeenkomsten zijn voor publieke partijen en/of deelnemers van PPS Netwerk Nederland. Er wordt aangemelde partijen wel een 'no show vergoeding' van € 199 euro (ex. btw) in rekening gebracht indien zij zich bij onverhoopte verhindering niet hebben afgemeld. In de laatste week voor het evenement is kosteloze afmelding niet meer mogelijk. Dit in verband met kosten voor catering e.d. en het feit dat onze evenementen doorgaans overtekend zijn, en daarmee nodeloos plaatsen voor anderen verloren gaan.

PPS Netwerk NederlandMeest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024