future city

Hoe steden er over 10 jaar uit zouden kunnen zien

29 september 2016

1 minuut

Nieuws We kunnen er niet meer omheen: urbanisatie is een feit. Het is al enkele jaren een duidelijke trend dat steeds meer mensen de stad opzoeken voor nieuwe mogelijkheden en meer opties. Om een beter beeld te krijgen tot wat voor stedelijk beeld dit proces kan leiden vroeg Business Insider aan futuristen, stedelijk planners en ontwerpers om hun mening te delen met betrekking tot trends op het gebied van transport, huisvesting, automatisering, internet, ruimtelijke omgeving en banen. Samengevoegd schilderen hun voorspellingen de toekomstige wereldsteden af als dicht bezette hubs draaiende op duurzame energie, met internet in elke dagelijks aspect van het leven en elektrische, zelfrijdende auto's, gedeeld door bewoners.

Lees de rest van dit artikel hier (Engelstalig)

2016.11.03_banner big data congres

De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen. Uitvindingen op de gebieden van energie, van mobiliteit en van communicatie veranderen de manier waarop de stad wordt beleefd en gebruikt.

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden om u in te schrijven.


Cover: ‘future city’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024