Hoe te ontwikkelen in crisistijd? Flexibiliteit en snelheid tellen hier

20 april 2012

2 minuten

Nieuws Meer flexibiliteit in bestemmingsplannen en kortere procedures leiden tot een betere verkoopbaarheid en betere financieringsmogelijkheden. Rudi Minkhorst, advocaat bij Poelmann van den Broek, legt in zijn nieuwste analyse uit hoe die flexibiliteit het beste kan worden bereikt. Juridisch gezien zijn er zeker mogelijkheden en veel gemeenten zijn bereid hieraan mee te werken.

Dagelijks staan de kranten vol over de crisis in het vastgoed. In 2011 zijn minder bouwvergunningen verleend dan in 1953! Uit de markt horen wij voortdurend dat projecten niet van de grond komen, omdat ze niet te financieren en te verkopen zijn. Feit is dat banken, voor zover ze überhaupt nog vastgoed financieren, veel voorzichtiger geworden zijn dan enkele jaren geleden, de eisen voor hypotheken strenger geworden zijn en kopers terughoudender. Dit maakt ontwikkelen in deze tijd moeilijk. De ontwikkelaar zal goed in moeten spelen op de steeds veranderende markt en goed moeten luisteren naar de wensen van de kopers. Doorgaans zijn bestemmingsplannen echter rigide en bieden die weinig mogelijkheden. Als al een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld dat wel enige ruimte biedt, dan duurt de procedure vaak veel te lang. Voordat het bestemmingsplan van kracht wordt en de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn, is de markt weer veranderd.

Hiervoor zien we echter wel oplossingen: meer flexibiliteit in bestemmingsplannen en veel snellere procedures. Juridisch is dit mogelijk en in een toenemende mate zijn ook gemeenten bereid hieraan mee te werken. Op die manier worden binnen een afzienbare tijd de mogelijkheden met een stuk grond groter. Dit maakt het stuk grond niet alleen aantrekkelijker voor kopers, maar ook voor banken om te financieren.

Flexibiliteit in bestemmingsplannen wordt bij voorkeur bereikt door ruimere bestemmingsplanvoorschriften. Bijvoorbeeld: in plaats van het toestaan van een vrijstaande woning met een nokhoogte van 11 meter en een strikte regeling voor aanbouwen en bijgebouwen, een bestemmingsplan dat alle typen woningen toelaat, alsmede kleine kantoren (aan huis) en lichte bedrijvigheid met ruime bouwmogelijkheden. Daarnaast kunnen in bestemmingsplannen uitgebreide wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten worden opgenomen, waarmee ook veel flexibiliteit kan worden geboden.

Snelheid kan bijvoorbeeld bereikt worden door de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. Deze houdt in dat bijvoorbeeld een omgevingsvergunning tegelijkertijd met het bestemmingsplan wordt voorbereid en tegen beide besluiten rechtstreeks beroep bij de Raad van State openstaat. Hiermee wordt al snel een proceduretijd van meer dan een jaar bespaard.Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024