Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Hoger onderwijs als motor voor de stad

1 december 2006

2 minuten

Nieuws In een veranderende economie zoeken steden naar nieuwe motoren die werkgelegenheid genereren, de aantrekkingskracht van de stad vergroten, het economisch draagvlak voor stedelijke voorzieningen verbeteren en een spin-off hebben voor diverse stedelijke functies. In de kenniseconomie is de relatie met het hoger onderwijs snel gelegd, maar de mogelijke synergie tussen stadsontwikkeling en campusontwikkeling wordt nog te weinig benut.

Onder invloed van de veranderingen in de economie – van agrarisch en industrieel naar diensten en kennis (zie fi guur 1) – richten steden zich steeds meer op hun rol in de diensten- en kenniseconomie. Naast deze macro-economische verandering is er op Europees niveau een ambitie geformuleerd, de Lissabon-agenda, om in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld te zijn. De kenniseconomie is veel minder plaatsgebonden dan de agrarische of industriële: het is een netwerkeconomie. Dit betekent dat bedrijven en kennisinstellingen in de kenniseconomie steeds meer als knopen in een netwerk (moeten) gaan fungeren, en dat specialisatie noodzakelijk is in de mondiale concurrentie. Ditzelfde geldt voor steden.

Uit onderzoek van Van den Berg naar Europese steden in de kenniseconomie2 blijkt dat steden een zevental fundamenten moeten hebben om kennisstad te worden of te blijven: een kennisbasis, een economische basis, kwaliteit van leven, toegankelijkheid, stedelijke diversiteit, stedelijke schaal en sociale gelijkheid. Naast deze fundamenten noemt Van den Berg het organiserend vermogen om achtereenvolgens kenniswerkers aan te trekken, kennis te creëren, kennis toe te passen en groeiclusters ontwikkelen. Voor deze vier activiteiten – met als doel economische groei – moet een stad de krachten bundelen met de aanwezige kennisinstellingen en bedrijven, respectievelijk de kennisbasis en de economische basis. Een voorbeeld is de Economic Development Board Rotterdam,3 met onder andere taskforces ‘student city’ en ‘creative industries’.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Alexandra den Heijer

Door Alexandra den Heijer

Universitair docent bij de Technische Universiteit Delft

Portret - Jackie De Vries

Door Jackie De Vries

Managing partner bij Aestate bv

Door Trees Haas

Hogeschool INHOLLAND


Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023