Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Hoger onderwijs als motor voor de stad

1 december 2006

2 minuten

Nieuws In een veranderende economie zoeken steden naar nieuwe motoren die werkgelegenheid genereren, de aantrekkingskracht van de stad vergroten, het economisch draagvlak voor stedelijke voorzieningen verbeteren en een spin-off hebben voor diverse stedelijke functies. In de kenniseconomie is de relatie met het hoger onderwijs snel gelegd, maar de mogelijke synergie tussen stadsontwikkeling en campusontwikkeling wordt nog te weinig benut.

Onder invloed van de veranderingen in de economie – van agrarisch en industrieel naar diensten en kennis (zie fi guur 1) – richten steden zich steeds meer op hun rol in de diensten- en kenniseconomie. Naast deze macro-economische verandering is er op Europees niveau een ambitie geformuleerd, de Lissabon-agenda, om in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld te zijn. De kenniseconomie is veel minder plaatsgebonden dan de agrarische of industriële: het is een netwerkeconomie. Dit betekent dat bedrijven en kennisinstellingen in de kenniseconomie steeds meer als knopen in een netwerk (moeten) gaan fungeren, en dat specialisatie noodzakelijk is in de mondiale concurrentie. Ditzelfde geldt voor steden.

Uit onderzoek van Van den Berg naar Europese steden in de kenniseconomie2 blijkt dat steden een zevental fundamenten moeten hebben om kennisstad te worden of te blijven: een kennisbasis, een economische basis, kwaliteit van leven, toegankelijkheid, stedelijke diversiteit, stedelijke schaal en sociale gelijkheid. Naast deze fundamenten noemt Van den Berg het organiserend vermogen om achtereenvolgens kenniswerkers aan te trekken, kennis te creëren, kennis toe te passen en groeiclusters ontwikkelen. Voor deze vier activiteiten – met als doel economische groei – moet een stad de krachten bundelen met de aanwezige kennisinstellingen en bedrijven, respectievelijk de kennisbasis en de economische basis. Een voorbeeld is de Economic Development Board Rotterdam,3 met onder andere taskforces ‘student city’ en ‘creative industries’.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Alexandra den Heijer

Door Alexandra den Heijer

Universitair docent bij de Technische Universiteit Delft

Portret - Jackie De Vries

Door Jackie De Vries

Managing partner bij Aestate bv

Door Trees Haas

Hogeschool INHOLLAND


Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023